Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Lucas Stroeve. Echter, Lucas was toen al gestorven. Hij overleed op 17 april 1829. Hij was gehuwd met Grietjen Brinkhuis. Zij stierf op 2 maart 1833. De boerderij staat op de oudste kadastrale legger 351 onder sectie C no. 260.

Een aantal jaren daarvoor, op 28 juni 1827, registreerde notaris Willem Swam uit Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van Lucas Stroeve en echtgenote Grietjen Lotterman (Brinkhuis). Daarin verklaarden ze 500 guldens schuldig te zijn aan Jennegien Kampers, de weduwe van Harmen Zwijse uit Loozen. Als onderpand stelden ze hun comparanten eigendommelijke woonhuis, staande in de buurtschap Baalder onder numero 3, met den daarbij gelegen gaarden en een perceel zaailand in den Bonendaal op den Baalderesch, het Bakkersstukke genaamd en een-achtste whaardeel in de marke (aktenr. 204, scan 96).

Kadastrale geschiedenis
Legger 351/5: Sectie C-260. Huis en erf. Eigendom van Grietjen Brinkhuis, weduwe van landbouwer Lucas Stroeve. Zij waren op 21 september 1804 getrouwd in ’t Laar.

Op 1 mei 1860 verleed notaris W.F. van der Muelen te Hardenberg een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Stroeve te Baalder. Hij verklaarde 200 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Albert Zwijze te Loozen. Als onderpand stelde hij zijn huis en erf met bouw- en hooiland te Baalder, sectie C-260.

In 1868 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 1796/6: Eigendom van Gerrit Stroeve, weduwnaar van Johanna van den Berg (en kinderen). Zij waren op 19 maart 1831 getrouwd in Heemse. Johanna was op 26 augustus 1867 overleden in Baalder. In 1875 verkoop. Over op:
Legger 3478/4: Eigendom van Lucas Stroeve en echtgenote Aaltjen Bouwmeester. Zij zijn op 28 juni 1867 getrouwd te Heemse. Huisnr. H-15. In 1880 verkoop.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen begon op 1 juli 1880 met de openbare verkoop van onroerend goed in opdracht van landbouwer Jan Harm Zwijze te Loozen, als gemachtigde van Geziena Waterink, weduwe van Albert Zwijze te Loozen. Gerrit Stroeve had in 1860 geld van de familie Zwijze geleend en zijn nakomelingen waren in gebreke gebleven om terug te betalen. Daarom werden hun bezittingen bij opbod verkocht. Het eerste kavel betrof het huis en erf met bouw- en hooiland te Baalder, sectie C-260. Dat kavel werd ingezet door landbouwer Egbert Hutten voor 375 gulden. Twee weken later, bij de definitieve veiling, werd het hoogste bod uitgebracht door landbouwer Hendrik Veltink te Baalder (aktenr. 1763, scan 1).

Over op:
Legger 4084/3: Eigendom van Hendrik Veltink en echtgenote Fenneken Reinders. Zij zijn op 28 april 1880 getrouwd in Heemse. In 1885 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1885.

Legger 4084/13: Nieuwe sectie C-893. Bouw- en grasgrond.

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren in de woonwijk Baalder aan de Doctor Albert Schweitzerlaan 14, ter hoogte van sporthal De Kamp.