Op 28 oktober 1814 verleed notaris Antoni van RIemsdijk een publieke akte van verkoop door Willemiena Timmer aan Derk Lubberts Schutte van het erfjen het Timmer-Willems te Baalder.

Op 22 oktober 1829 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een akte van boedelbeschrijving op het erfjen Van Lingens of Egberts ter buurtschap Baalder, ten woonhuize numero 5 van Hendrika Ekkels, weduwe van Derk Schutte. Op 23 mei 1823 had dezelfde notaris het testament geschreven van Derk Schutte. Ze hadden drie kinderen gekregen: Fennegien, Arend en Dientjen Schutte. Tot de boedel behoorde ook het erfjen het Timmer-Willems te Baalder, bestaande uit deszelfs grond en wheere ten westen den weg na den zogenaamden Konings-Esch en ten noorden het erfjen het Peeren-jans c.a., door den wijlen echtgenoot der rekwirante Derk Schutte ten jare 1814 op den 28 oktober voor het aangaan van hun huwelijk aangekogt bij publieke acte voor ons notaris verleden (aktenr. 852).