Belastingen in de 17e eeuw te Gramsbergen

Vuurstedengeld 14 december 1682

Oldenhof
2 De Mulder zelfs eijgen
1 Berent Gerbers zelfs eijgen
1 De Kijft zelfs eijgen
1 Reght uit zelfs eijgen

Gramsbergen
N.B. Gramsbergen is hijr onder door abuis
gestelt, alsoo hetselve hijr onder niet
ressorteert, en is den ontfank daar van
bijsonder aanbevolen aan Rijmsdijk
1 De Pastoor
1 Hendrik Egbers
1 Salomon Deurinck
1 Jan Wijntjes
1 Jasper Tonnijs
1 Wighbolt Reinders
1 Gerrijt Kok
1 Jan Deurinck
1 Frerik Smit en de suster 1
1 Coenraet
1 Hendrik van der Horst
1 Mr. Tonnis
1 Hermtje Egbert
1 Albert Centen
1 Hermen Tonnissen
1 Peter Jansen
1 Jurrien Leners
1 Hermen Schelham
1 Kleintjen pauper
1 de Rentmeester Rymsdyck (Riemsdijk)
3 Jan Cock de brouwer
1 Albert Seinen
Hansman is arm en woont in een hutte
1 Gerrijt Bourinck is de schoole
1 de Wed. van Jacob Tiessinck
1 Liefert Berens
1 de Weduwe Walraven