Tijdrekenkundig Register Overijssel
deel III, blz. 013
1429-08-14
anno Domini MCCCCvicesimo nono in vigilia Assumpcionis beate Marie virginis.
Vigilia assumptionis Mariae.
Broeder Henrik Ovinck, proost van St. Marienberg in Zalland, stemt wegen de onbekwaamheid van den bestuurder der parochiale kerk in den Hardenberg, geheel en al toe, in de stichting en dotatie der vicarie ter eere van St. Chrispus, Benedictus en St. Bernardus te Sipculo, door den priester Egbert Bilrebeke opgerigt.
In het latijn met het bijna gave zegel van het klooster van Zwartewater in bruine was, annex aan het later gevonden stuk van donderdag na palmen 1347.