Sibculo Klooster Archief
1434-06-11
Gijse van der Schueren, leenheer, verklaart, na beeindiging van een geschil tusschen het klooster Sybekeloe (Galilea) en Willem Visscher met Alide zijne vrouw, beleend te hebben Herman Huerninck (Averninck?) met de grove en smalle tienden te Verwerck c. a. gelegen in het kerspel van Herdenberge, in de buurschap te Nijenstede, en met de tienden gr. ende sm. over Reijninck, in het kerspel en buurschap Hemesse c.a. Gestichtesmanne: Ludeken Gheertssoen en Johan van Hoenhorst.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert vier ende dertich op sante Odulphusavent.