Sibculo Klooster Archief
1438-11-29
Aernd van Blankevoird, richter te Herdenberghe, verklaart dat Guede van Kreijenscoten heeft verkocht aan Prior en Convent van Galilea te Zibekeloe, ord. Bern., een stuk lands gelegen in het kerspel van Herdenberghe, in de marke van Lotten (Lutten) met garantie tegen stoornis in het bezit. Gherichteslude: Johannes ten Veltcampe en Lefert van Bergenthem.
Ghegeven in den jare ons Heren MCCC ende achte ende dertich up der Vigilien des heijlighen Apostels sinte Andrees.