Klooster St. Anthonius te Albergen, Toeg. 0186, regest 240
1449-06-09
Johan van Gravestorpe bekent aan prior en convent te Alberghen zestien Rijnse guldens schuldig te zijn, waarvan hij er jaarlijks met kerstmis drie terug zal betalen, die bij gebreke daarvan uitgewonnen kunnen worden uit zijn erven Zalmeling te Emmenichen en Mersching te Hardenbergh.
(op den dach Primi et Feliciani der hiligher mertelers)