Sibculo Klooster Archief
1452-02-22
Arend Blanckenvoert, richter ten Hardenberge, verklaart dat Johan van Rechter, zoon van wijlen Luthgerde, heeft verkocht en overgedragen aan zijn oom Haren van Rechter, al het goed en nalatenschap die zijne moeder Luthgerde voornoemd aangekomen waren van haren vader Johan van Rechter. Koernoten: Johan van den Lande en Arend Grijmborch, bastert. Ghegeven in den jaerons Heren dusent vierhundert twee ende vijfftich up sunte Petersdach ad Cathedram.