Sibculo Klooster Archief
1456-04-05
Conrad van Deypholt, elect te Osenbrug, en proost der sancti Lebuinikerk te Deventer verklaart, na bekomen vergunning van Deken en Capittel dier kerk, toegestaan te hebben aan Prior en Convent te Sybekeloe (Sibculo) om te mogen koopen het aan gezegde proostdij hoorige goed Waterijnck c.a. gelegen in het kerspel van Hardenberghe, buurschap Berghentem, bij des convents uithof ter Marienborch gelegen, tegen een jaarlijksche tijns van een schilling, en met eenige andere bepalingen. Ghegeven in den jaer unses Heren dusent verhundert sesse unde vijftich des anderen daghes na sunte Ambrosiusdach des hilighen Bisscops.