Sibculo Klooster Archief
1456-04-22
Johannes Suzeler, canunnik van St. Lebuini te Deventer vicarius van Contrait van Diepholt, Elect te Osenbrugghe, en Proost te Deventer, verklaart dat Engbert, zoon van wijlen Johan Vriezenen Hille diens echtgenoote, met Wolbert ten Boemkamp, als momber, hebben verkocht aan Prior en Convent van het klooster te Zebekeloe, hun erve en goed Watering c. a., kerspel Herdenberge, buurschap van Berghentem. Huisgenooten der proostdij: Arent Reteringk en Geert Rosingk. Gegeven in den jare ons Heren dusent vierhondert sess en vieftich op sunte Georgiusavont.