Naamdagen volgens de Juliaanse kalender, voorkomend in akten betreffende Hardenberg.

in bewerking

samengesteld door Dinah Hesselink-Zweers
(dankbaar gebruik gemaakt van http://www.heiligen.net en van de calender converter)

dag maand jaar naam
02 januari 1459 des dynxdaghes nae Nijenjaersdaghe
06 januari   Drie Koningen (BalthasarMelchior & Caspar), Het Oosten; pelgrims; † 30(?).
    1476
1478
up Epiphanie Domini
07   1450 Des Wonsdaghes nae Drier heilighe Koninghedaghe
    1469 des anderen dages na der hylgher Drie Koningedach
    1473 crastino Truins Regum
08   1543 Up den manendach post epiphanie domini
10   1543 Up wondesdach post epiphanie domini
10 januari   Paulus van Thebe (ook EremietKluizenaar of Woestijnvader), Egypte; kluizenaar& woestijnvader; † 342.
    1450 up Sunte Pauwels dach des ijrsten heremiten
12   1466 op den anderen Sondach na dertijenden
13   1439 op sunte Pontiaensavent
14 januari   Pontianus van Spoleto, Italië; martelaar; tussen 162 en 180.
    1487 op der Octaven van dertienden der heiligher hochtijt
17 januari   Antonius Abt (ook van Egyptede Grotede Kluizenaarvan Schotlandvan de Thebaïs of met het Varken), Thebaïs, Egypte; woestijnvader & abt; † ca 356.
    1439
1463
op sante Anthoniusdach des hellighen Abts
20 januari   Fabianus Paus; Rome, Italië; martelaar; † 250 en Sebastianus van Rome (ook van Milaan), Italië; martelaar met Fabianus† 288.
    1443 up Zunte Fabianen unde Sebastianendach
21 januari   Agnes (ook AgnaInès of Oanezvan Rome, Italië; martelares; † 304.
    1348 up s. Agnetendach der juncfrouwen
    1426 Agnete virginis
    1483  
22 januari   Vincentius van Zaragoza (ook diakenLevita of van Huesca), Valencia, Spanje; diaken & martelaar;  † 304.
    1477 op sunte Vincenciusdach des hilgen mertelers
24   1453 up sente Pauwelsavont conversionis
    1461 op sunte Pauwelsavent conversionis
25 januari   Paulus Apostel.Bekering; † ca 33/36.
    1462
1475
1476
1481
sente Paulus dach Conversio up Sunte Pauwelsdach Conversionis des hilligen Apostels ipso die Conversionis Pauli
26   1422 des anderen daghes nae sunte Pauwelsdach conversionis
27   1430 des Vryedaghes na Conversio Pauli
28   1452 des Vrijdages na sante Pawelsdach conversio
01 februari 1460 op Onser Vrouwenavent Purificacio
    1479 up unser Lieven Vrouwenavent toe Lichtmissen
02 februari   Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis); 1
    1240 in die Purificacionis b. Virginis
03 februari   Blasius (ook BlaiseBlasBlayVascovan Sebaste, Armenië; bisschop & martelaar; † ca 316.
    1479 up sunte Blasiusdach des hylligen mertelers
04   1402 des Saterdaghes na Onser Vrouwen Lechtmissen
05 februari   Agatha van Catania (ook van Palermo), Sicilië, Italië; maagd & martelares; † ca. 250.
    1327 up sante Aghaten dach
    1474 op sante Agaten dage der heyligen Joffer
06   1407 des sondages to Vastelavende
11   1449 des naesten Dinxedages post Aghate virginis et martiris
14 februari   Valentinus van Rome, Italië; priester & martelaar; † 269.
    1444 up sunte Valentinus dach eens hillighen mertelers (Valentijnsdag was op vrijdag)
    1446 up Valentini martiris (Valentijnsdag was op maandag)
    1476 op sunte Valentijnsdach des heiligen martelers
15   1454 des naesten Vrijdaghes nae sunte Valentijnsdach (Valentijnsdag was op donderdag)
    1546 Op den manndach na valentiny
16   1486 's Donredages nae suncte Valentijns daghe martyris (Valentijnsdag was op dinsdag)
      Veertigdagentijd: Aswoensdag · Invocabit (ZONDAG 1) · Reminiscere (ZONDAG 2) · Oculi (ZONDAG 3) · Laetare (ZONDAG 4) · Judica (ZONDAG 5) · Palmzondag (ZONDAG 6) Stille Week: Drie dagen van Pasen · Witte Donderdag · Goede Vrijdag · Stille Zaterdag Paastijd: Paasnacht · Paasmorgen · Beloken Pasen · Hemelvaart · Pinksteren · Trinitatis
17   1437 op sonnendach Invocavit
    1489 opten naesten Dinxedag nae Valentini Martiris (Valentijnsdag was op zaterdag)
18   1448 des anderen Sondages in der Vastene als men singet in der hilligen Kercken Reminiscere
21   1433 Op sunte Petersavent ad Cathedram
    1456 up sunte Petersavent ad Cathedram
    1474 op sunte Peters avent ad Cathedram
    1487  
    1543 Op mandach ante petri ad catadram
    1549 op avondt petri ad Catedram
22 februari   Sint Petrus' Stoel te Rome.
    1418 op sente Petersdach ad Cathedram
    1432 ipso die beati Petri ad Cathedram
    1452 up sunte Petersdach ad Cathedram
    1486  
23   1469 up sunte Mathijsavent
24   1444 up sunte Mathies avent eens hilgen Apostels
25 februari   Matthias Apostel, Trier, Duitsland; martelaar; † ca 65?
25   1489 ipso die Mathie Apostoli
26   1456 des anderen daghes na sunte Mathiasdach des hillighen Apostels
28   1432 op den heijlighen Soenendaghes Reminiscere
03 maart 1439 des Dinxdaghes nae den Sonnendaghe Reminiscere
    1451 feria quarta post Dominicam in Sexagesima
05   1479 des Vrydages nae den Sonnendach Invocavit in der Vastene
06   1338 dess saterdaghess, na den sonendaghe, alss men singht oculi.
07   1450 des eersten Saterdages in der Meerte
10   1415 op den hilligen Zonendach als men singhet in den hilligen Kercken in der Vastene Letare Jheruselam
    1429 des donredages na den Sonnendage letare Jherusalem
    1488 des maendaghes nae den derden sonnendaghe in der vastene Oculi
    1543 Up maendach post judica
12 maart   Gregorius de Grote (ook Dialogus) osb, Rome, Italië; paus & kerkvader; † 604.
    1406 up Sunte Gregorius dach eens Hilligen Paus unde Leerres.
    1440 op sancte Gregoriusdach pape
    1451 op sunte Gregoriusdach des hilligen Pawes
    1487 up Gregorii
17   1488 opten naesten maendach nae Gregorii pape
18   1543 Op palm dach
21 maart   Benedictus van Nursia (ook van Norcia) osb, Monte-Cassino, Italië; stichter & abt; † 550.
21   1486 up Benedicti Abbatis
    1502 op Sante Benedictus dach abbatis et confessoris
22   1412 feria tercia post Dominicam Judica
    1547 Op den wondesdach pg. dunican Judica me deg.
24   1481 up Sabbatho ante Dominicam Pauli (dominicam=zondag)
    1485 op Onsser Lieven Vrouwen avent Annunciacionis
25 maart   Maria Boodschap (ook Annonciatie of Annunciatie)
26   1465
1489
des anderen daghes nae Onser Lever Vrouwendach Annunciacio
    1482 up Feria Tertia post Dominicam Passionis
28   1375 des Woensdaghes na Oculi
29   1347 des donredages na Palme daghe (in 1347 was Pasen op 1 april)
    1411 upten Sonnendach Judica (5e zondag in de 40-dagen tijd, palpasen op 5 april en pasen op 12 april)
    1443 des Vriedages post Annunciacionis Marie
30   1443 des Saterdaghes na Onser Liever Vrouwendach Annunciacio
    1446 des Wondesdaghes nae Mytvasten
31   1411 des Dinxdaghes nae den Sonnendaghe Judica
    1544 op manendach post judica
01 april 1549 maendages na Letare
02   1543 op manendach nader octave van paeschen
03   1470

des Dynxdages post Dominicam in den Vasten Letare Jherusalem

    1470 op sunte Ambrosiusavent des heiligen biscops
04 april   Ambrosianus van Armenië (ook van Fontaine-les-Dijon); bisschop & martelaar;  † eerste eeuwen christendom.
    1453
1457
op sunte Ambrosiusdach des hilgen Bisscops
    1492 St. Ambrosius
05   1456 des anderen daghes na sunte Ambrosiusdach des hilighen Bisscops
    1479 des Manendages na sunte Ambrosiusdach
07   1440 Des Donredaghes nae s. Ambrosiusdaghe
08   1468 op den achtsten dach in april
09   1383 des donredages na Misericordia Domini
11   1412 des Manendages nae belakene Paeschen (in 1412 was Pasen op 3 april en beloken Pasen op 10 april)
14 april   Tiburtius van Rome, Italië; martelaar met Valerianus & Maximus.
    1459
1488
op Sunte Tyburcius ende Valerianus dach der heiligher martelaren
15   1328 feria sexta post Dominicam Quasimodo geniti (beloken pasen is witte zondag na pasen)
16   1463 des irsten Saterdaghes nae des heilighen Paeschdach
    1478 des Donredages vor sunte Georgiendach eens hilligen Marteler
21   1431 des Saterdaghes voer sinte Mercus die Ewangelist
22   1451 des Donredaghes nae Palmedage
    1456 op sunte Georgiusavont
23 april   Georgius (ook Jorisvan Lydda, Palestina & Kappadocië (= tegenwoordig Midden-Turkije); martelaar; † 303.
    1487 up sunte Georgiusdach
24   1432 up sente Mercus avontdie Ewangelist
25 april   Marcus Evangelist, Alexandrië, Egypte & Venetië, Italië; martelaar; † ca 68.
    1483 op sunte Marcusdach des heiligen Evangelisten
    1483
1486
ipso die beati Marci Evangeliste
    1484 in Octovo Posche
26   1518 des eersten Manendaghes na Sancte Marcus
27   1469 des derden daghes nae sunte Marcus dach des heilighen Evangelisten
29   1431 des Sonnendaghes voer Philippi ende Jacobi
    1451 des Donredaghes bynnen der hochtijd van Paeschen
30   1406 op sante Philips ende sante Jacobsavond
    1468 up sunte Philippus en Jacobsavent
01 mei   Filippus (ook PhilippusApostel, Hiërapolis, Klein-Azië; martelaar; † ca 80 en Jacobus Apostel Minor (ook Alfeusde Jongere of de Mindere), Jerusalem, Palestina; martelaar; † ca 62.
    1458
1486
up Philippi et Jacobi Apostolorum
02   1432 vrijdag na sunte philippus en jacobus apostilorum
    1450 des anderen daeghes na Meijgdaeghe
    1524 den anderen dach Maij
03 mei   Kruisvinding door keizermoeder Helena te Jeruzalem; ca 325.
    1404 des Ssaterdages nae Mei daghe
04   1447 des Donredaghes na Invencionis Sancte Crucis
06 mei   Johannes voor de Latijnse Poort ('Sint-Jan-in-de-Olie'), Rome, Italië; 90.
    1352 up sunte Johansdach als men schrijvet ante portam Latinam
    1478
1488
op Sunte Johannes Ewangelisten dach ante portam Latinam
08   1446 des sonnendaghes nae meydaghe
09   1481 des Wondesdages nae Inventionis Crucis
    1488 des vrijdaghes nae Sunte Johannes daghe ante portam latinam
10   1475 des Wonsdages voir den heiligen Pynxterdach
12 mei   Pancratius (ook Pancrasvan Rome, Italië; martelaar; † ca 303.
12   1469 op sunte Pancratiusdach des heiligen martelers
13 mei   Servatius (ook Aravatius of Servatusvan Maastricht (ook van Tongeren), Nederland; bisschop;  † 384.
    1390 op Sante Servatiusdach
    1471 op Servacii
19   1400 des Woonsdages na sante Servaciusdach
20   1327 In avende uns Heren hemelvart
22   1551 vrijdags na pinksteren
23   1404 des Vrijedages nae Pinckster dach
24   1460 des Satersdages na Onses Heren Hemelvaerds daghe
25 mei   Urbanus I, Paus, Rome, Italië; martelaar(?); † 230.
    1398 ipso die beati Urbani pape
    1463
1481
up sunte Urbanus dach
    1500 op Sunte Urbanus dach pape et martiris
26   1438 des Manendaghes nae onses Heren Hemelvaertsdach
27   1486 des Saterdages nae sante Urbanusdage des hiligen Pawes ende Martelers
28   1399 op des hilighen Sacramentesavond
29   1472 des Vrijdages nae den Heiligen Sacramentsdage
31   1397 des lesten dages in meye
03 juni 1326 dess dinsche daghess vor sancte bonifatiess daghe
    1426 des Manendages na des Heiligen Sacraments dach
04   1518 op den vijrden dach des maents Junii
05 juni   Bonifatius (oorspronkelijk Winfriedvan Fulda (ook van Dokkum of van Mainz), Duitsland; bisschop & martelaar met 52 gezellen; † 754
    1462 op sunte Bonifaciusdach des heiligen martelairs
06   1426 des Donersdage nae sant Bonifacius dach
08   1487 des vrijdaghes nae Sunte Bonifacius des hilghen biscops
09   1449 Op den dach Primi et Feliciani der hiligher mertelers
    1488 opten neghenden dach in Junio
10   1443 des Mandaghes na Pinxtgerdaghe
    1469 op Sunte Barnabasavent des heilighen Apostels
11 juni   Barnabas (ook BarnabéApostel (ook van Cyprus), Salamis op het eiland Cyprus, Griekenland; apostel & martelaar;  † 1e eeuw.
    1463
1469
op sunte Barnabasdach des heilighen Apostels
    1533 up avent Sacramenti
12 juni 1544 up dach sacramenti
    1434 op sante Odulphusavent
12 juni   Odulfus van Utrecht, Nederland; priester; † ca 855.
13   1380 des naesten dage na sinte Odulphusdage
    1419 des dinxedages nae sunte Odulphus daghe
15 juni   Vitus (ook GuiGuyVeitVit of Vithvan Sicilië (ook van Lucanië), Italië; jeugd-martelaar met zijn leermeester  Modestus en zijn voedster Crescentia† ca 304.
    1463 up sunte Vitusdach des heilighen Mertelers
    1480 up Viti Martiris
17   1433 des Woensdaghes voer sunte Johansdach Baptiste to middesomer
    1468 up den Maendach nae des hillighen Sacramentesdach
23   1357 in vigiliis natalium beati Johannis baptiste
    1412  
    1416  
    1447 op sunte Johansavent in den myddensomer
    1463
1465
1467
1472
up sancte Johansavend Baptisten in den mydden somere
24 juni   Johannes de Doper (ook Baptista), Jerusalem, Palestina; voorloper van Jezus & martelaar; † ca 30.
    1475
1477
1480
1485
up Johannis Baptiste Nativitatis
    1547 Op dach Johannes te middenzomer
25   1542 Up sonendach post Johaanes baptista
27   1441 des Dinxdaghes na sinte Johannes Baptistendach to Midzomer
28   1424 up sente Peters ende sent Pauwels avent der Apostelen
    1485 up sunte Peters en Paulsavent
    1546 avondt petri et pauli apostolori
29 juni   Paulus Apostel, Rome, Italië; martelaar; † 67(?) en Petrus (ook KefasApostel, Rome, Italië; martelaar; † 67.
29   1447 die vero Jovis penultima mensis Junii (donderdag, de voorlaatste dag van de maand juni)
01 juli 1500 op Onser Vrouwen avent ghehieten Visitacio Marie
02 juli bron? Maria-Bezoek
04 juli   Martinus van Tours, Frankrijk; bisschop; † 397. (Sint Maarten in de zomer)
06   1474 post translacionem sancti Martini feria quarte (feria quarte: woensdag)
07   1361 des woensdaghes nae Sinte Martijns dach Translacio
09   1436
1483
in Octava Visitacionis Marie virginis
10   1480 up decima die in Julio
12   1437 op s. Margarethenavent virginis et martiris
    1461 up sunte Margaretenavent
13 juli bron? Margaretha van Antiochië (Sint-Margriet), heilige en martelares
    1447 ipso Margarethe Virginis martyris
    1449 op sunte Margareten dach der hiligher Jonfern ende Martelerschen
14   1470 up den neesten Saterdach na sunte Margaretendach der hillighe Junfferen
15 juli   Uiteengaan van de Apostelen; 40.
17 juli   Alexis (of Alexiusvan Rome, Italië (ook van Edessa, Mesopotamië; of de Dwaas), Italië; pelgrim& kluizenaar; † 404.
    1483 up sunte Alexius dach des heilien Confessoers
18 juli   Arnoldus (ook Arnulfusvan Metz, Frankrijk; bisschop; † 641.
    1385 op sunte Odolphus dag
19   1487 des donredaghes na Divisio apostolorum (donderdag na zaterdag 15 juli)
22 juli   Maria Magdalena (ook van Bethanië of van Magdala), Efese, Turkije (?) of Aix-en-Provence, Frankrijk (?) of Vézelay, Frankrijk (?); boetelinge en volgelinge van Jezus; † 1e eeuw (66?).
    1312 die b. Mariae Magdalenae
    1399 die Marie Magdalene
    1468 up sunte Marien Magdalendach
23   1490 des vrijdages nae Sancte Marien Magdalenendach
24   1398 op sante Jacobsavond
    1542 Up manendach post marie magdalene
    1485 up sunte Jacobsavent Apostoli
25 juli   Jacobus Apostel Maior (ook de Meerdere of de Oudere), Santiago, Spanje; martelaar met zijn bekeerling, de schriftgeleerde  Josias† ca 44.
    1487 up Jacobi Apostoli
    1546 op suncte Jacob
26   1465 opten neijsten Frijdach na sunte Jacopidach
28   1487 des Saterdages na sunte Jacobs shilligen Apostels
31   1423 In vigilia Peter ad Vincula (de wake voor...)
01 augustus   Petrus Apostel: Sint Petrus' Banden; ca 40?
    1441 up sinte Petersdach ad Vincula
02   1431 des Donredaghes na sinte Peters dach ad Vincula
    1447 des Woensdages nae Vincula Petri
03   1431 des Vridaghes na sinte Peters dach ad Vincula
05   1402 des zaterdaghes na sente Petersdach ad vincula
    1431 des Sonnendaghes na sinte Peters dach ad Vincula
06 augustus   Sixtus (ook Xystus) II, Rome, Italië; paus & martelaar met een aantal gezellen; † 258.
    1370 des Dinxdaghes na zante Peters dach ad Vincula
    1423
1487
up sunte Sixtusdach des heylighen Pawes et martyris
09   1470 op sunte Laurenciusavent des heiligen martelers
10 augustus   Laurentius van Rome, Italië; diaken & martelaar; † 258.
    1423 up sinte Laurentiusdach
14   1414
1455
op Onser Vrouwenavent Assumpcio
    1429 in vigilia Assumpcionis beate Marie virginis
    1546 up unser Leven Frouwen Avent Assumptionis
15 augustus   Maria, dood en hemelopneming
16   1485 up altera die Assumpcionis Marie Virginis
17   1501 op die octave van Sunte Laurens
19   1421 des Dinxedages na Onser Lever Vrouwen Assumptio
21   1326 Feria quinta post Assumpcionem Mariae
    1455 des Donredages na onser Liever Vrouwendach Assumptio
23   1322 in vigilia Beati Bartholomei apostoli
    1431
1442
1461
up sunte Bartolomeusavent des heijligen Apostels
24 augustus   Bartolomeus (ook NathanaëlApostel & martelaar (ook van Albanopolis), Albanopolis, Armenië; † 1e eeuw  (71 na Chr.?).
25   1379 die sancti bartholomei apostoli
29 augustus   Dood van Johannes de Doper, Jeruzalem, Palestina; martelaar; † ca 30.
    1480 ipso die Decollationis Johannis Baptiste
31   1230 pridie Kalendas Septembris
01 september   Aegidius (ook EgidiusGilles of Gillisvan St-Gilles, Frankrijk; kluizenaar & abt;  tussen 721 en 725.
    1403 st. Aegidiusdag
    1461 op sunte Egidius dach
07   1394 onss Vrouwen avond Nativitatis
      op unser Lever Vrouwen avend Nativitatis
    1473 in profesto Nativitatis gloriose virginis Marie
08 september   Maria’s Geboorte, Moeder Gods, Jeruzalem(?), Palestina; ca 16 vóór Chr.(?).
    1446 up onser liever Vrouwen dage Nativitas
09   1382 op des dinxdages na sinte Egidiusdach (nazien, zou 2 september moeten zijn)
09   1550 des Wondesdaghes na ons Liever Vrouwen dach Nativitatis
10   1482 's Dingedaghes nae onsser Vrouwen dach Nativitas
11   1542 Up den manendach post nativitatys marie virginis
13   1420 op des heilighen Grucis avend exaltatio
    1464 op des heilighen Cruces avend exaltatio
14 september   Kruisverheffing335.
    1483 ipso die Exaltacionis sancte Crucis
16   1487 up sunte Lambertsavent Episcopi
17 september   Lambertus (ook Lambrecht of Lampertvan Maastricht (ook van Luik) osb, Luik, België; bisschop & martelaar met  Petrus & Autlecus† 705.
    1254 die Lamberti
    1478 sante Lambertsdach - circa Jacobi
18   1362 des sonnendaghes na Sinte Lamberts dach
    1416 crastino s.Lamberti episcopi et martiris
19   1409 des donredaghes nae sante Lambertsdaghe eens hylighen Bisscops
20   1470 des donredaghes op sunte Matheusavent
21 september   Mattheus (ook LebbeosLeviMatthaeus of Matteüs), Apostel & Evangelist, Ethiopië(?); martelaar; † ca 90.
    1480 up sunte Matheusdach des hilligen Apostels
    1487 up Mathei Apostoli et Evangeliste
22 september   Mauritius (ook Mauricevan Agaunum & het Thebaanse Legioen, Saint-Maurice d’Agaune, Wallis, Zwitserland; martelaren; † ca 287.
22   1437 op sancte Mauriciusdach ende sijne geselschap
25   1542 Up mandach post Matei apostili
26   1461 des Saterdaghes post Mauricii et ejus Sociorum
28   1458 up sante Michelsavent das hilligen aersengels
    1478 op sunte Michaelsavent Archangeli
    1481 in profesto Michaelis
29 september   Michaël Aartsengel
    1474 op Sante Michaels dach Archangeli
30   1545 dess woenssdags nae sunte mychgel
30 september   Hiëronymus (eigenlijk Eusebius Hieronymus Sofroniusvan Bethlehem, Palestina; monnik & kerkleraar; † 420.
    1448 op s. Jheronimusdac confessoris
01 oktober   Remigius (ook RemiRemy of Sintermeisvan Reims, Frankrijk; aartsbisschop & wonderdoener; † 533.
    1416 sunte remigius dach
    1486 op sunte Remigiusdach des heiligen Biscops ende Confessors
    1496 Op s. Remigiusdach episcopi et confessoris.
02   1487 up des Dynxdages nae sunte Remijgiusdage (remigiusdag viel dat jaar op maandag)
08   1431 maandags na St. Remigiusdag (remigiusdach viel dat jaar ook op maandag)
09 oktober   Dionysius (ook Denisvan St-Denis bij Parijs, Frankrijk; bisschop & martelaar met  Rusticus  & Eleutherius† ca 250.
    1368 in ipso die Dyonisii et eius sociorum beatorum martyrum
    1490 op Sunte Dijonisius dach des hilligen bisscops ende sijnre ghesellen martelaren
10 oktober   Victor van Xanten (ook van Keulen), Duitsland; martelaar met (330?) anderen; † 287.
    1462
1482
op sunte Victoris dage merteler ende sunre gesellen
11   1418 crastino santorum Gereonis et Victoris martyrum
14 oktober   Callixtus (ook CallistusI, paus & martelaar; Rome, Italië; † 222.
    1484 up Kalixti Pape
?   1478 des vrijdages na sante kalixtusdag des hilligen pawes
16 oktober   Gallus (eigenlijk CaileachGaileachGallech of Kallech; ook GalGall, GallenGallo, Gilian  of Gilianusvan St-Gallen, Zwitserland; zwerfmonnik & abt; † tussen 640 en 646.
    1542 Upden mandach [post] als dach galli
    1462 up sunte Gallendach
    1487 in profesto sanctie Luce Evangeliste
    1487 up sune Lucasavent Evangeliste
18 oktober   Lukas (ook LucasEvangelist (ook van Achaia), Boeothië, Griekenland; † 1e eeuw.
18   1470 op sunte Lucasdach des heiligen Ewangelisten
    1476  
21 oktober   Ursula van Keulen, Duitsland; martelares met 11.000 maagden; † ca 453.
21   1394 op der Elven duysent Megede dach
22   1461 des dondredaghes nae den Elven dusent Megheden
25 oktober   Crispinus (ook Crépinvan Soissons, Frankrijk; martelaar met Crispinianus  (ook Crépinien); † 287.
    1457 op zunte Crispinus ende Crispiniansdach hillighen Meertelen
27   1438
1451
op sante Simon en Judenavent der hilighen Apostolen
28 oktober   Simon de IJveraar (ook Chananaeusde Zeloot), Perzië; apostel & martelaar;  † ca 70 en Judas Thaddeus, Perzië; apostel & martelaar; † ca 70.
29   1418 up crastino sanctorum Symonis et Jude Apostolorum
30   1438 des Donderdaghes na Symonis et Jude der hillighen Apostele
31   1259 in vigilia Omnium Sanctorum
    1405 op alre Godes Hilgenavont
    1470 op Alre heiligen avent
    1487 up Alre Goedes Heilighenavent
    1496 In vigilia omnium Sanctorum
01 november   Allerheiligen, Heiligen zonder eigen feestdag  (178 heiligen)
    1448 in die Omnium Sanctorum.
03   1550 op Manendach na Omni Sanctorum
04 november 1343 des Dinxdaghes na Alreheylighendach
    1457 des frydages nae Omnium Sanctorum
06 november   Leonardus van St-Léonard-de-Noblat, Frankrijk; kluizenaar (& abt?); † ca 559.
    1412 op s.Leonardusdach
07 november   Willibrord (ook Wilbert; als bisschop Clemens-Willibrordus) van Utrecht (ook van Echternach), Echternach, Luxemburg; bisschop & eerste geloofsverkondiger Nederland; † 739.
08   1477 des Zaeterdaghes nae sunte Willibrordus dach des hillighes Bysschopes
10   1460
1464
1467
in profesto Martini Episcopi
    1490
1500
op Sunte Mertens avent des hilghen Bisscops ende Cofessoers in den wynter
11 november   Martinus van Tours, Frankrijk; bisschop; † 397.
    1479
1482
up Martini Episcopi
12   1421 des anderen Gudensdaghes nae sunte Mertijnsdaghe komende in den wynter
13 november   Brictius (ook BraisBrèsBressonBrèssonBressouBriavaelBriavelBricciusBriceBrictioBriktiusBris, Brisson, BritiusBrixioBrixiusBriz of Bryce) van Tours, Frankrijk; bisschop;  † 444.
    1465 up sunte Brictiusdach des heilighen Confessoers
15   1430 des Gudendaigs post Martine Episcopi
18   1428 op s.Elzebenavent der heiligen weduwen
19 november   Elisabeth van Thüringen (ook van Hessen of van Hongarije), Marburg, Duitsland; weduwe en weldoenster; † 1231.
19 november   Pontianus paus, Sardinië, Italië; † 235.
20   1398 des Wonsdaiges nae sunte Ponciaens daiges
22 november   Cecilia van Rome, Italië; maagd & martelares met Valerianus & Tiburtius† na 229.
    1483 op sante Ceciliendage der heiligen Joffer
23 november   Clemens I (ook Romanus), Rome, Italië; paus & martelaar; † 97.
    1393 op sante Clemensdach
24   1418 st. Cathrinenavent
    1483 op sunte Katherinenavent des heiligen joncferen
25 november   Catharina (ook Aikaterinè of Ekatarinavan Alexandrië (ook de Grote), Egypte; martelares; † 310.
    1430 op sinte Katherinen dach
    1448 des Manendaghes nae sunte Poncianiusdach
    1477 up Katherine Virginis
27   1442 des naesten Dinxedages na s.Katherinendaghe virginis et martiris
28   1420 des neghesten Donredaghes na sunte Katharinen
29 november   Radboud (ook RadbodRadbodusRatbod of Redbadvan Utrecht osb, Nederland; 14e bisschop van Utrecht; † 917. Tegen het einde van zijn leven trok Radboud zich weer terug te Deventer. Hij stierf te Ootmarsum (opm. of te Nijenstede?) en werd bijgezet in de St-Lebuïnuskerk van Deventer. Tijdens de troebelen van de Reformatie in 1578 hebben trouwe gelovigen zijn relieken weten te redden; ze raakten verspreid over de kerken van Boerhaar, Deventer, Nijmegen en Utrecht.
    1438 up der Vigilien des heijlighen Apostels sinte Andrees
    1460 in Vigilia beati Andree Apostoli
30 november   Andreas Apostel, Patras, Griekenland & Constantinopel, Klein-Azië; martelaar; † ca 69.
    1460 up Andree Apostoli
01 december 1487 saterdach na St. Andreasdach
    1492 des saterdages na Sancti Andree Apostoli
03   1389 die tertia mensis decembris
    1449 op sante Barbaren avent der hilghen ionfern
04   1542 Upden mandach post andree
04 december   Barbara van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië; maagd & martelares met Juliana† ca 306.
    1405 op sint Barbarendach der heyliger jonckvrouwen
    1482 up Barbara virginis
05   1458 op s.Nicholausavent episcopi
    1542 Up avondt nicolae apostoli
06 december   Nicolaas (ook NikolajNikolausvan Myra (ook van BariLipnenskijvan LipnoSarajskij  of De Wonderdoener), Klein-Azië / Bari, Italië; bisschop; † ca 350.
    1458 up sant Nicolaes dach Episcopus
08 december   Maria.Onbevlekt Ontvangen; 17 vóór Chr.
13   1440 feria quinta post Concencionis Marie virginis
13 december   Lucia van Syracuse, Sicilië, Italië; martelares; † 304.
    1440 op sancte Luciendach Virginis
18   1458 des eersten Manendaghes nae sunte Lucien dach der hilligher jonferen
19   1416 des saterdaghes na sunte Luciendach der heiligher joncfrouwen
    1436 feria quarta post Lucie virginis
20   1422
1442
up sente Thomasavent eens hillighen Apostolis
    1471
1476
1485
in vigilia Thome
    1492 op sunte Thomasavent apostoli
21 december   Thomas Apostel (ook Didymus of Ongelovige Thomas), Malaipur (bij Madras), India; martelaar; † 1e eeuw.
25 december   Geboorte van de Heer
26 december   Stefanus Protomartelaar (ook van Jeruzalem), Palestina; diaken & Eerste martelaar (= Protomartelaar); † ca 33 à 36.
    1362 Sunte Steffensdach; feestdag in Hardenberg ter ere van de beschermheilige.
28 december   Onnozele Kinderen, Bethlehem, Palestina; martelaren; † 1.
    1481 up Alre kynderendach
    1482? in die Sanctorum Innocentium
31 december   Silvester Paus, Rome, Italië; † 335.
    1469 op sunte Silvestersdach des heilighen Pawes