Landverhuizers, emigranten uit Hardenberg.

in bewerking 2018-01-22

Dinah Hesselink-Zweers

gedeeltelijk verschenen als 'landverhuizers naar Noord-Amerika' in Rondom den Herdenbergh 1999 4e kwartaal

 

A Ba Be Bo Br D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

zoek op achternaam of bekijk eerst het overzicht

In de jaren negentig kreeg ik bezoek van een Amerikaan. Zijn oudst bekende voorvader zou uit onze gemeente afkomstig zijn. Deze voorvader van Harold Hardenberg had, iets later dan de gouverneur Peter Stuyvesant, rond 1647 voet aan wal gezet in Nieuw-Amsterdam. We zijn er nog steeds niet achter of zijn voorvader uit ons Hardenberg, het Duitse Hardenberg, de streek Hardenberg bij Groningen of de buitenplaats Hardenberg in Gelderland kwam. Maar toch, iemand uit ons Hardenberg in die tijd naar het huidige New York in Amerika? Ik had wel gehoord van de Christelijk Afgescheidenen die samen met dominee Van Raalte naar Holland, Michigan waren gegaan, maar veel meer wist ik toen nog niet.

Vrijheidsbeeld

Nu, na langdurig onderzoek in allerlei archieven, blijken er zoveel mensen uit Stad- en Ambt Hardenberg naar Noord-Amerika en elders te zijn gegaan dat het in het bewuste artikel teveel werd om ze allemaal aan u voor te stellen. Maar nu, anno 2017 gaat dit op de website iets eenvoudiger.

Voor het artikel had ik me beperkt tot de emigratie naar Noord-Amerika en de periode tot circa 1900 aangehouden. Dat waren toen ruim 650 emigranten en het zullen er steeds meer worden.

Wie waren deze mensen en waarom emigreerden zij?

Nog voor de Van Raalte-trek in 1846 (beschreven in Rondom den Herdenbergh 1986-3), hadden al diverse families de oversteek gewaagd. Dit waren bijna allemaal Rooms-Katholieken die afkomstig waren uit het voormalige Münsterland. De eerste Hannoveranen kwamen omstreeks 1821 in Ambt-Hardenberg wonen. Hier kon men aan het werk als veenarbeider in de marke Lutten, waar later de Dedemsvaart gegraven zou worden. Deze import-Hardenbergers of zogenaamde 'Bovenlanders' emigreerden vooral om een beter bestaan te vinden. Van enkelen weten we dat hun familieleden uit Pruisen, zonder tussenstop in Nederland, naar de Nieuwe-Wereld waren afgereisd.

In 1837 naar New Orleans op de 'Charles Henry'.

Zoals boven vermeld vormden de oorspronkelijk uit Emsland afkomstige inwoners van Ambt Hardenberg zo'n beetje de eerste groep emigranten naar Amerika. Voor de oorsprong van deze bewoners kunt u de website van Emsland bekijken.

In 1837 vertrokken de jonge gezinnen Heiman en Kalmer met het schip ' Charles Henry '. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze samen met familieleden uit Emsland vertrokken uit Bremerhaven. Het schip arriveerde in New Orleans in november van dat jaar. De beide echtparen waren oorspronkelijk afkomstig uit Pruisen en woonden al enige jaren op 'de Slagen in Lutten', gemeente Ambt Hardenberg. Deze veenkolonie wordt sinds 1829 officieel met de naam Slagharen aangeduid en de meesten van de hier neergestreken veenarbeiders waren afkomstig uit Pruisen. Veel van hun familieleden en vroegere buren zochten hun heil in Drenthe. Zij stichtten daar de plaats Nieuw-Schoonebeek en later ook Erica, dat aanvankelijk Nieuw-Slagharen werd genoemd.

Staten
1. South-Dakota 2. Minnesota 3. Iowa 4. Missouri 5. Wisconsin 6. Illinois 7. Michigan 8. Indiana 9. Ohio a. New York b. New Orleans

In 1839 naar New Orleans op de 'Louise Friederike'.

In 1839 vertrokken Kalmers schoonvader Jan Herm Krieger en diens zoon en dochter met partners via Bremen naar New Orleans. Schoonzoon Johan Herman Rensing zou in Amerika weduwnaar worden en hertrouwen en verwekte minstens 16 kinderen. De weduwen van Rensinks twee broers en hun kinderen emigreerden in 1846.

Ook moeder Heiman-Boven, inmiddels weduwe van Santel (Zandels, Santen) dus ook Santel-Boven genoemd, vertrok met haar zoon uit het tweede huwelijk Johannes Hermannus Santelen diens vrouw Maria Adelheid Wester en hun dochtertje Anna Maria.

De families vestigden zich uiteindelijk in Damiansville, Looking Glass Township, Clinton County, Illinois. In dit gebied streken meerdere Rooms-Katholieken uit Slagharen neer.

Bernard Heimann, de zoon uit het eerste huwelijk van de weduwe Santel, kocht in 1841 een stukje grond in St. Clair en twee jaar later in Washington. In 1845 deed hij zijn eerste grondaankoop in de naburige County, genaamd Clinton. Het land kostte destijds $1. 25 per acre. Bernard kocht in totaal 220 acres en zijn halfbroer Johannes Hermannus Santel iets minder. Bernard overleed in 1852 tijdens de cholera-epidemie, ook Aziatische braakloop genoemd, die op dat moment al drie jaar lang dood en verderf had gezaaid.

Damiansville
Op internet kun je veel vinden over de staat Illinois, zoals een plattegrond van 1892 met daarop bekende Slagharense achternamen zoals:
Wellen, Santel, Wolters, Imming, Heinmann (Heimann) en Book (Bouck).

In Heemserveen, Rheezerveen en Collendoornerveen, gelegen in het noorden van Ambt-Hardenberg, ontstonden in de eerste helft van de negentiende eeuw gehuchten als Dedemsvaart, Lutterveld en Slagharen. Veel mensen zetten hier hun tenten of plaggenhutten op. De bevolkingsaanwas in deze veengebieden was enorm. Behalve uit Pruisen kwamen de nieuwe bewoners uit Drenthe en Friesland. Het ging in deze tijd heel erg slecht met de economie. Door misoogsten en ziekte onder het vee hadden vooral de allerarmsten het zwaar te verduren. De diaconieën van de protestantse kerken zaten met de handen in het haar. De armenzorg werd toentertijd nog door de kerk gedaan en in Ambt- en Stad Hardenberg had men alleen maar hervormde (gereformeerde) kerken. Wie moest er voor al deze arme rooms-katholieke lieden zorgen? De armenzorg werd nu een taak van de burgerlijke gemeente en werd overgedragen aan het Bestuur van Ambt- en Stad Hardenberg. Al in 1837 droeg eerstgenoemde gemeente een groot gedeelte van het Rheezerveen (nu Dedemsvaart ongeveer ten oosten van de huidige Julianastraat) over aan de naburige gemeente Avereest.

Door de verpaupering nam het aantal diefstallen en andere baldadigheden toe. In Dedemsvaart en vooral Slagharen was het slecht toeven. In hetzelfde jaar als de groep Afgescheidenen, die vanwege godsdienstige redenen emigreerden, vertrok nog een grote groep mensen uit Slagharen. Deze zochten allemaal een beter bestaan. 'De verhuizing van Roomsch Catholijken ontstaat enkel om elders een beter bestaan te vinden, de Gereformeerden zijn alle afgescheidenen wier vertrek mede aan godsdienstijver is toe te schrijven.'

NB. Nederlands Hervormd is hetzelfde als Nederlands Gereformeerd; Christelijk Gereformeerd is hetzelfde als Christelijk Afgescheiden.

Totaal overzicht van vertrokken personen:

Aankomst
emigrant
Schip Achternaam Voornaam Partner Geboortejaar Geboorteplaats Sterfjaar Begraaf- of
overlijdensplaats
1837-11-20 Charles Henry Heiman Bernard Heinrich Menken 1811 Groß-Füllen 1852 Damiansville
1837-11-20 Charles Henry Menken Catharina Aleidis Heiman 1808 Haren    
1837-11-20 Charles Henry Heiman Johannes Bernardus   1834 Slagharen 1923 Damiansville
1837-11-20 Charles Henry Hulsbeek Johannes Koerts 1806      
1837-11-20 Charles Henry Koerts Margaretha Aleida Hulsbeek 1810      
1837-11-20 Charles Henry Kalmer Johan Bernard Krieger 1795 Bawinkel    
1837-11-20 Charles Henry Krieger Anna Maria Gesina Kalmer 1809 Bawinkel   Clinton County
1837-11-20 Charles Henry Kalmer Johan Herman   1831 Slagharen 1908 Damiansville
1837-11-20 Charles Henry Krieger Johann Albert   1819 Bawinkel 1900 Fort Madison
1837-11-20 Charles Henry Schmidt Heinrich   1819      
1837-11-20 Charles Henry Schmidt? Maria Adelheit   1815      
1837-11-20 Charles Henry Schmidt? Anna Adelheit   1835      
12 personen
1840-01-27 Louise Friederieke Santel Johann Hermann Wester 1815 Groß-Füllen 1891 Clinton County
1840-01-27 Louise Friederieke Wester Maria Adelheid Santel 1812 Ravenberg    
1840-01-27 Louise Friederieke Santel            
1840-01-27 Louise Friederieke Santel            
1840-01-27 Louise Friederieke Santel            
1840-01-27 Louise Friederieke Santel            
1840-01-27 Louise Friederieke Santel            
1840-01-27 Louise Friederieke Santel            
1840-01-27 Louise Friederieke Santel            
9 santel                
                 
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Johann Hermann   1781 Bawinkel    
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Maria Aleida   1815 Bawinkel    
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Johannes Hermannus Pool 1807      
1840-01-27 Louise Friederieke Pool Maria Anna Krieger ca. 1820      
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Anna Margaretha Aleida   1838 Slagharen    
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Anna Margaretha Aleida          
5 krieger                
1840-01-27 Louise Friederieke Rensing Jan Herm Krieger 1809 Lindloh 1876 Damiansville
1840-01-27 Louise Friederieke Krieger Helena Aleida Rensink 1812 Bawinkel 1852 Germantown
1840-01-27 Louise Friederieke Rensing Maria Aleida   1833 Slagharen 1844 Germantown
1840-01-27 Louise Friederieke Rensing Jan Herm   1836 Slagharen 1920 Chanute
1840-01-27 Louise Friederieke Rensing Anna Aleida   1838 Slagharen 1886 Clinton County
19 personen
In 1843 begint de uittocht van de christelijk afgescheidenen naar Noord-Amerika.

In 1843 vertrok de landbouwer Gerrit Schrotenboer met zijn gezin uit Heemse. Het gezin Schrotenboer had zich aangesloten bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente. In 1836 wordt geschreven dat ze in het Collendoornerveen woonden, maar waarschijnlijk verwijzen de verschillende plaatsnamen naar een en hetzelfde plekje. Er was in die tijd veel verwarring over de plaatsnamen in het noorden van de gemeente. Zo was Dedemsvaart gelegen in het Rheezer- of Heemserveen, het nieuwe Lutten aan de Dedemsvaart werd aangeduid als Heemserveen en ook wel als Collendoornerveen. De markegebieden van Rheeze, Heemse en Collendorn liepen door tot aan de noordgrens van de Gemeente Ambt Hardenberg. Hier ontstonden nieuwe nederzettingen door het aanleggen van het kanaal 'de Dedemsvaart' en door de vervening van de woeste gronden.

1843   Schrotenboer Gerrit Resink 1806 Heemserveen    
1843   Resink Sofia Scharlotta Schrotenboer 1811 Borne    
1843   Schrotenboer Johanna Hendrika   1837 Heemserveen    
1843   Schrotenboer Hendrika   1840 Collendoorn    
1843   Resink Jan Sigismond   1809? Haaksbergen    
1843   Resink Frederikus Wilhelmus   1813 Borne    
1843   Resink Johannes Bernardus   1823 Vriezenveen    
7 personen?

In de kranten werd in september 1846 melding gedaan van het vertrek van onder andere zes huisgezinnen uit Ambt Hardenberg, ongeveer 42 personen, om zich in Rotterdam als landverhuizers naar Noord-Amerika in te schepen 'het voornaaamste doel van dien stap is, om zich meer vrijheid in de uitoefening hunner godsdienst te verzekeren'. Ze waren op de 14e vertrokken naar Zwolle en zijn de volgende morgen met de Zwolsche stoomboot naar Amsterdam vertrokken om van daar op Rotterdam te gaan, en vervolgens zee te kiezen naar Noord-Amerika.

Een grote groep geloofsgenoten vertrok uit Arnhem , waaronder de stichter van de Holland kolonie Ds. A.C. van Raalte. Samen met hen voeren ze boord van de 'Southerner' naar New York. Op 2 oktober vertrok het schip uit Rotterdam en arriveerde in New York op 19 november.
Meer over dominee Van Raalte en de afgescheiden is te lezen in diverse publicaties en ook onder meer in onderstaande kranten:
'De Baanbrekers. De Groote Leider 'Albertus Christiaan Van Raalte '.,24-08-1897.
'De Hollanders in Michigan. redevoering door G.J. Diekema op 13 juni 1889.
De'Afscheiding te Heemse e. o.' door H.U. Bouman, 1938.

Hoe men in 1847 de spot dreef met de 'geestelijke' landverhuizing naar 'Nieuw Luilekkerland' is te zien op een zogenaamde kermisprent.

In 1846 arriveerde in New York uit Rotterdam de Southerner. Op de passagierslijst staan de namen van de vijf Christelijk Afgescheiden families, een groep van 25 personen.
1846-11-19 Southerner Dunnewind Egbert   1793 Rheeze 1860 Holland
1846-11-19 Southerner Dunnewind Jennigjen   1827 Rheeze 1875 Holland
1846-11-19 Southerner Dunnewind Hendrik   1833 Rheeze 1898 Holland
1846-11-19 Southerner Dunnewind Gerrit   1835 Rheeze 1880 Holland
1846-11-19 Southerner Dunnewind Hendrik Jan 'Evert'   1838 Rheeze 1886 Holland
1846-11-19 Southerner Karreman Samuel Benthem 1812 Apeldoorn 1887 Westfield
1846-11-19 Southerner Benthem Roeloffien Karreman 1817 Meppel 1885 Westfield
1846-11-19 Southerner Karreman Magdalena   1846 Lutten    
1846-11-19 Southerner Kok Harmen Dunnewind 1797 Junne    
1846-11-19 Southerner Dunnewind Janna Kok 1800 Rheeze    
1846-11-19 Southerner Kok Hermina   1825 Diffelen    
1846-11-19 Southerner Kok Jan   1827 Rheeze    
1846-11-19 Southerner Kok Hendrik   1831 Rheeze    
1846-11-19 Southerner Kok Albert   1834 Brucht    
1846-11-19 Southerner Kok Marten   1836 Brucht    
1846-11-19 Southerner Kok Jan Harm   1841 Brucht    
1846-11-19 Southerner Kok Hendrik Jan   1845 Brucht    
1846-11-19 Southerner Oldemeijer Hendrik Schepers 1807 Rheeze    
1846-11-19 Southerner Schepers Dina Oldemeijer 1807 Brucht    
1846-11-19 Southerner Oldemeijer Jan   1838 Brucht    
1846-11-19 Southerner Plasman Derk Amsink 1798 Ane    
1846-11-19 Southerner Amsink Aaltje Plasman 1802 Brucht    
1846-11-19 Southerner Plasman Willem   1829 Collendoorn    
1846-11-19 Southerner Plasman Frederik   1826 Collendoorn    
1846-11-19 Southerner Plasman Jennigjen   1838 Collendoornerveen    
25 personen

In 1846 vertrok uit Rotterdam de Wakona naar New Orleans. Op de passagierslijst staan de namen van enkele Rooms-Katholieke inwoners van Slagharen. Deze mensen waren oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland (voormalig koninkrijk Hannover of Pruissen). De meesten waren in Ambt Hardenberg gekomen zonder geboorte- of trouwbewijzen. Ook wisselden de achternamen nogal eens.
Uit Rotterdam vertrok ook de Barque Isabella , het schip zeilde via Hellevoetsluis in 65 dagen naar New York. Uit Bremen voer de Abbot Lord naar New Orleans.

1846-11-19 Wakona Berentsen Frans Brummer 1794 Freren    
1846-11-19 Wakona Brummer Anna Maria Berentsen 1791 Haselünne    
1846-11-19 Wakona Rensing Johann Gerard   1822 (familie?)    
1846-11-19 Wakona Rolfes Harmen Hendrik Wolken 1804 Meppen    
1846-11-19 Wakona Wolken Anna Maria Roelofs 1801 Rhule    
1846-11-19 Wakona Rolfes Helena   1827 (nichtje?)    
1846-11-19 Wakona Rolfes Maria Gezina   1837 (nichtje?)    
1846-11-19 Wakona Rolfes Jan Hendrik   1841 Slagharen    
1846-11-19 Wakona Wellen Jan Gerard   1822 Clusart    
1846-11-19 Wakona Teunis Anna Aleida   1800 Dalem    
1846-11-19 Wakona Rensing Anna Maria   1835 Slagharen    
1846-11-19 Wakona Rensing Geert Hendrik   1837 Slagharen    
1846-11-19 Wakona Rensing Jan Harmen   1842 Slagharen    
13 personen
1846-12-19 Isabella Stegeman Jan Dunnewind 1791 Heemse    
1846-12-19 Isabella Dunnewind Hendrikje Stegeman 1794 Rheeze    
1846-12-19 Isabella Stegeman Jennigjen   1821 Rheeze    
1846-12-19 Isabella Stegeman Willemina   1824 Brucht    
1846-12-19 Isabella Stegeman Hendrikjen   1826 Brucht    
1846-12-19 Isabella Stegeman Albert   1828 Brucht    
1846-12-19 Isabella Stegeman Jan   1831 Brucht    
1846-12-19 Isabella Stegeman Gerrit Jan   1833 Brucht    
1846-12-19 Isabella Stegeman Marten   1836 Brucht    
1846-12-19 Isabella Hubert Klaas   1787 Coevorden 1874 Lutten
10 persoon
1846-12-28 Abbot Lord Behrens Jan Berend   1824 Langen    
1 persoon

De opregte Haarlemsche Courant van 25 februari 1847 meldt:
'Uit Zwolle wordt berigt, dat in het Ambt Hardenberg eenige huisgezinnen zich mede gereed maken, om naar Noord-America te vertrekken. Al deze lieden behooren tot de gemeente der Afgescheidenen, en men verzekert, dat ook de leeraar derwaarts den togt zal aannemen, zoodra de kerk dier gemeente te Heemse zal zijn verkocht.'

Enkele maanden later lezen we dat op 8 juni (of 10 juni) 113 landverhuizers vertrokken van de Dedemsvaart naar Rotterdam, om van daar met het schip Erasmus naar Amerika te worden overgevoerd, namelijk 10 uit Ommen, 16 van Heemse, 4 van Beilen, 83 van Zweelo, Westenes, Erm en uit de nabijheid Coevorden. 'Zij hebben de overvaart bedongen voor f. 95, - de persoon. Er zijn weder een aantal gegoeden onder, zoodat een veertigtal, die zelve de reis niet goed zouden kunnen maken, ten koste der rijkeren niet alleen overgevoerd, maar ook bij de aankomst op de plaats hunner bestemming gevestigd zullen worden.'

Er zouden 16 mensen uit Ambt Hardenberg aan boord moeten zijn, maar de passagierslijst van de Erasmus is praktisch onleesbaar. Waarschijnlijk waren dit de drie kinderen van Frans Berendsen, die met zijn vrouw een jaar eerder op de Wakona was vertrokken, met partners en kinderen. Helena Engel Schoo, de weduwe van Geert Berendsen en haar zoon Clemens Berendsen. Gerrit Jan Kotterik en Jan Pohlmann met hun vrouwen en Arend Veddelers met vrouw en kind.

Wel zien we dat het gezin van de christelijk afgescheiden Berend Bonselaar vertrok uit Collendoornerveen. Ook vertrok de weduwnaar Doezeman met zijn dochter en schoonzoon Schrotenboer, kleinkinderen Schrotenboer en kleinkind Lenters, een groep van 9 personen naar Noord-Amerika. Samen met hen reisden twee jongedochters Ten Brinke, die waarschijnlijk uit Stad Hardenberg kwamen.

In 1847vertrokken uit Rotterdam de Antoinette Marie, de Bark Erasmus en de Burk Marie Magdalena naar New York. We zien veel Nederlands sprekende mensen uit het grensgebied van de graafschap Bentheim, Hannover, Duitsland op de passagierslijst.
1847-05-23 Antoinette Marie Saalmink Geert Herms 1811 Emlichheim    
1847-05-23 Antoinette Marie Herms Jennegien Saalmink 1810 Uelsen    
1847-05-23 Antoinette Marie Zaalmink Gerrit   1836 Collendoornerveen 1911 Holland
1847-05-23 Antoinette Marie Zaalmink Fennigjen   1939 Collendoornerveen 1910 Holland
1847-05-23 Antoinette Marie Zaalmink Janna   1844 Collendoorn 1881 Holland
1847-05-23 Antoinette Marie Zaalmink Zwaantjen   1845 Collendoorn    
6 personen
1847-08-20 Erasmus Bonselaar Berend Veurink 1801 Coevorden 1873 Holland
1847-08-20 Erasmus Veurink Hermina Bonselaar 1802 Heemserveen 1895 Holland
1847-08-20 Erasmus Bonselaar Herm   1834 Rheeze 1904 Holland
1847-08-20 Erasmus Bonselaar Gesina   1838 Collendoorn 1895 Holland
1847-08-20 Erasmus Bonselaar Jennigjen   1840 Collendoornerveen    
5 personen
1847-10-26 Marie Magdalena Doezeman Hendrik   1776 Heemse    
1847-10-26 Marie Magdalena Doezeman Zwaantje Schrotenboer 1808 Collendoorn 1869 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Johannes Doezeman 1805 Heemserveen 1872 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Hendrik   1831 Collendoorn 1901 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Gerrit Jan   1834 Collendoorn 1908 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Annigjen   1836 Collendoornerveen 1874 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Evertjen   1839 Collendoornerveen 1929 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Schrotenboer Gezina   1842 Collendoornerveen 1924 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Lenters Derk   1833 Heemserveen 1904 Holland
1847-10-26 Marie Magdalena Brinke, ten Johanna   1821 Stad Hardenberg    
1847-10-26 Marie Magdalena Brinke, ten Hermina   1829 Stad Hardenberg    
11 personen
In 1848 emigreerde
1848-03-00   Wilke Lambertus   1826 Lutterveld    
In 1849 arriveerde de Post uit Bremen in New Orleans (vertrek 8 november 1848). Anne Meke Wilke is het eerste kindje dat is geboren in het gehucht Slagharen.
1849-02-00 Post Tekkelenburg Herm Menken ca. 1792      
1849-02-00 Post Menken Catharina Adelheid Tekkelenburg ca.. 1796 Bawinkel    
1849-02-00 Post Tekkelenburg Marianne   1833 Slagharen    
1849-02-00 Post Wilke Anne Meke   1829 Slagharen    
4 personen

Uit de gemeente Ambt Hardenberg zijn in 1851 officieel drie families vertrokken naar Noord-Amerika of andere overzeesche gewesten, ze zouden naar New York gaan, maar kwamen terecht in New Orleans op de Edmund, ze vertrokken uit Bremen.

1851-11-21 Edmund Pohlman Derk of Jan          
1851-11-21 Edmund Pohlman MargarethaWilke/Hagemeijer?          
1851-11-21 Edmund Hagemeijer Bernard Joseph Deters ca. 1792 Everswinkel    
1851-11-21 Edmund Deters Margaretha Maria Hagemeijer ca. 1797 Alfhousen    
1851-11-21 Edmund Hagemeijer Martinus   1823 Kon. Hannover    
1851-11-21 Edmund Hagemeijer Bernd   1832 Zwaksdorp    
1851-11-21 Edmund Fühne Jan Hendrik Wilke ca. 1808 Bergen    
1851-11-21 Edmund Wilke Helene Fuehne ca. 1808 Bergen    
1851-11-21 Edmund Fühne Johannes Martinus   1840 Slagharen 1907 Damiansville
1851-11-21 Edmund Fühne Jan Harm   1843 Slagharen    
1851-11-21 Edmund Fühne Johannes Hermannus Theodorus   1845 Slagharen 1923 Damiansville
1851-11-21 Edmund Fühne Anna Aleida   1847 Slagharen    
1851-11-21 Edmund Fühne Herm Hendrik   1849 Slagharen    
personen

De Columbus vertrok in 1852 uit Bremen.

Waarschijnlijk vertrok ook de familie Schuurman in 1852. De families Holler, Schwab en Wilson zijn denk ik foutief op een emigratielijst van Hardenberg terecht gekomen.

1852-10-28 Columbus Dall            
personen
In 1853 vertrok uit Bremerhaven de New England naar New Orleans. De zwagers Lohuis en Klumper op een huiveringwekkende reis.
1853-12-27 New England Lohuis            
1853-12-27 New England Klumper            
personen

Rotterdamsche Courant, 1854-01-11.

In 1856 vertrok: Bruins naar Batavia in Nederlands Indië.

In 1857 arriveerde in Baltimore de Bremerhaven uit Bremen.
1857-10-16 Bremerhaven Wilke          
personen
In 1859 vertrok: Heitgerdes naar Noord Amerika.
In 1861 vertrok: Bruins naar Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika.
In 1863 vertrok: Rika Simon uit Stad Hardenberg ging via Bremen naar Noord Amerika.
In 1864 vertrok: Wolters.

In 1865 vertrokken: De gebroeders Meijer.

1868   Huisken            
personen
In 1873 arriveerde de Idaho uit Liverpool.
1873-04-09 Idaho Ophoff Martinus Huisjen 1833 Stad Hardenberg 1897 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Huisjen Jantien Ophoff ca. 1842 Stad Ommen 1884 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Ophoff Magdalena   1862 Stad Hardenberg 1941 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Ophoff Frederik   1864 Stad Hardenberg 1919 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Ophoff Johanna Hendrika   1867 Stad Hardenberg    
1873-04-09 Idaho Ophoff Jan   1870 Stad Hardenberg 1949 Grand Rapids
1873-04-09 Idaho Ophoff Jan Hendrik   1872 Stad Hardenberg    
1873-04-09 Idaho Huisjen Gerrit   ca. 1844 Stad Ommen 1905 Allegan County
personen

In 1875 arriveerde in New York de Rotterdam uit Rotterdam.

1875-08-25 Rotterdam Veltrop            
personen
In 1876 arriveerde in New York de W.A. Scholten uit Rotterdam.
1876-05-04 W.A. Scholten Huisjen zie Ophoff          
1876-05-04 W.A. Scholten Lenters Gerrit Jan Kars 1830 Heemserveen 1911 Saugatuck
1876-05-04 W.A. Scholten Kars Geesjen Lenters 1852 Radewijk 1935 Saugatuck
1876-05-04 W.A. Scholten Lenters Hermannes   1862 Bergentheim    
1876-05-04 W.A. Scholten Overweg Egbert   1850 Rheeze 1937 Allendale
1876-05-04 W.A. Scholten Overweg Gerrit Jan (zie 1880)          
5 personen
In 1879 arriveerde in New York de P. Caland uit Rotterdam.
1879-09-10 P. Caland Overweg Jan Hendrik Berends 1845 Lutten 1920 Oak Harbour
1879-09-10 P. Caland Berends Everdina Overweg 1847 Pruissen 1880 Fillmore
1879-09-10 P. Caland Schutte Derk   1849 Lutten 1938 Lucas
3 personen
In 1880 vertrokken uit Rotterdam de Amsterdam en de Schiedam naar New York.
1880-04-15 Amsterdam Kars Geert Klinge 1825 Arkel 1902 Saugatuck
1880-04-15 Amsterdam Klinge Fennechien Kars 1817 Radewijk 1902 Saugatuck
1880-04-15 Amsterdam Kars Egbert   1856 Stad Hardenberg 1935 Holland
1880-04-15 Amsterdam Kars Gerrit   1861 Stad Hardenberg 1939 Fillmore
4 personen
1880-12-00
Schiedam
Overweg Jan   1816 Rheeze 1893 Blendon
1880-12-00
Schiedam
Overweg Gerrit Jan   1844 Rheeze 1925 Holland
1880-12-00
Schiedam
Overweg Willem Schutmaat 1847 Rheeze 1928 Zeeland
1880-12-00
Schiedam
Schutmaat Jennigjen Overweg 1847 Diffelen 1922 Zeeland
1880-12-00
Schiedam
Overweg Hendrik   1857 Rheeze 1922 Blendon
1880-12-00
Schiedam
Overweg Derk Jan   1869 Rheeze 1938 Blendon
1880-12-00
Schiedam
Overweg Albert   1873 Rheeze 1929 Blendon
1880-12-00
Schiedam
Overweg Dina   1878 Diffelen    
1880-12-00
Schiedam
Overweg Gerardina   1879?   1880 Fillmore
1880-12-00 Schiedam Bouwkamp Johanna   1863 Lutten aan de Dedemsvaart 1941 Grand Rapids
1880-12-00 Schiedam Wijlen, ter Berendina   1863 Heemse    
11 personen
In 1881 vertrokken uit Amsterdam de Castor, de Pallus en de Stella naar New York. Uit Antwerpen vertrokken de Belgenland, de Zeeland en de Switzerland naar New York.
1881-05-04 Castor Ballast Gerrit   1857 Lutten 1939 Grand Rapids
personen
1881-05-23 Pallus Smeelink Jan Willem Borggreve 1835 Uelsen 1911 Grand Rapids
1881-05-23 Pallus Borggreve Johanna Smeelink 1841 Hilten 1900 Grand Rapids
1881-05-23 Pallus Smeelink Johan Herman   1862 Stad Hardenberg 1925 Grand Rapids
1881-05-23 Pallus Smeelink Gezina   1874 Stad Hardenberg    
1881-05-23 Pallus Smeelink Dina Frederika   1876 Stad Hardenberg    
1881-05-23 Pallus Smeelink Janna   1878 Stad Hardenberg 1916 Grand Rapids
6 personen
1881-09-23 Belgenland Holleboom Albert Jansen 1849 Collendoorn 1946 Allendale
1881-09-23 Belgenland Jansen Jantje Holleboom 1850 Collendoorn    
1881-09-23 Belgenland Holleboom Gerrit   1874 Marienberg    
1881-09-23 Belgenland Holleboom Jennigje   1876 Ambt Ommen    
1881-09-23 Belgenland Holleboom Gesina   1879 Ambt Ommen    
1881-09-23 Belgenland Holleboom Harmen   1881      
1881-09-23 Belgenland Holleboom Harm   1881      
1881-09-23 Belgenland Jansen Harm Klingenberg 1815 Gramsbergen    
1881-09-23 Belgenland Klingenberg Jennegien Jansen 1815 Holtheme    
1881-09-23 Belgenland Jansen Fennegien   1823 Gramsbergen    
1881-09-23 Belgenland Wieldraaijer Gerrit Jan Kuiper 1849 Hellendoorn    
1881-09-23 Belgenland Kuiper Femmigje Wieldraaijer 1856 Dantumadeel    
1881-09-23 Belgenland Wieldraaijer Herman   1877 Hellendoorn    
1881-09-23 Belgenland Wieldraaijer Jan   1878 Hellendoorn    
1881-09-23 Belgenland Wieldraaijer Jacob   1880 Rheeze    
15 personen
1881-10-10 Zeeland Berghuis Gerhardus Willems 1826 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Willems Johanna Berghuis 1833 Vriezenveen    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Janna   1862 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Herm   1864 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Hendrika   1866 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Hendrikje   1868 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Hermina   1871 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Jan Hendrik   1874 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Johanna   1876 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Berghuis Geesje   1879 Sibculo    
1881-10-10 Zeeland Stegink            
personen
1881-10-10 Castor Smant            
personen
1881-10-29 Switzerland Bos            
1881-10-29 Switzerland Ramerman            
personen
1881-11-03 Stella Middendorp Johannes Hendrikus Mecklenfeld 1833 Slagharen 1902 Wadsworth
1881-11-03 Stella Mecklenfeld Anna Maria Catharina Middendorp 1846 Slagharen 1932 Wadsworth
1881-11-03 Stella Middendorp Catharina Maria   1870 Slagharen    
1881-11-03 Stella Middendorp Maria Catharina   1872 Slagharen    
1881-11-03 Stella Middendorp Hendrikus Johannes   1876 Slagharen 1960 Bay City
1881-11-03 Stella Middendorp Willemina   1880 Slagharen    
6 personen
In 1882 arriveerden in New York de schepen Stella, Castor, Jason en Schiedam vanuit Amsterdam, de W.A. Scholten was vertrokken uit Rotterdam en de Belgenland uit Antwerpen.
1882-02-30 Stella Mink Roelof   1856 Dedemsvaart 1937 Spring Lake
1882-02-30 Stella Mink T. (nazien)          
personen
1882-03-02 Castor Bemboom Johannes Bernardus Wehkamp 1849 Avereest 1894 Slagharen
1882-03-02 Castor Wehkamp Anna Gesina Bemboom 1855 Slagharen 1900 Slagharen
1882-03-02 Castor Bemboom Maria   1877 Slagharen 1898 Slagharen
1882-03-02 Castor Heimeriks Gerhardus Hendrikus Bemboom 1843 Avereest 1924 Jefferson
1882-03-02 Castor Bemboom Margrietha Alijda Heimeriks 1843 Avereest 1924 Jefferson
1882-03-02 Castor Heimeriks Johannes Gerrit   1873 Rheezerveen 1954 Taos
1882-03-02 Castor Heimeriks Margrietha Alijda   1875 Lutten 1934 Jefferson
1882-03-02 Castor Heimeriks Albertus Wilhelmus   1877 Slagharen 1953 Jefferson
1882-03-02 Castor Heimeriks Maria Magtilda   1879 Slagharen    
1882-03-02 Castor Heimeriks Johan Heinrich   1881 Lutten    
1882-03-02 Castor Visscher Berend Mulder 1832 Heemse 1904 Saugatuck
1882-03-02 Castor Mulder Aaltjen Visscher 1837 Anerveen    
1882-03-02 Castor Visscher Johanna   1865 Loozen 1926 Saugatuck
1882-03-02 Castor Visscher Albert   1869 Venebrugge 1956 Fennville
1882-03-02 Castor Visscher Hendrika   1861 Venebrugge 1922 Fennvelle
1882-03-02 Castor Visscher Willem   1873 Venebrugge    
1882-03-02 Castor Visscher Aaltje   1876 Venebrugge    
1882-03-02 Castor Visscher Jan   1879 Venebrugge    
18 personen
1882-04-06 W.A. Scholten Tibbe Jacobus   1863 Collendoornerveen 1953 Missaukee County
1 persoon
1882-05-13 Jason Troost Klaas Domine 1835 Rouveen    
1882-05-13 Jason Domine Aaltje Troost 1838 Rouveen 1925 Holland
1882-05-13 Jason Troost Jan   1864 Avereest 1933 Lynden
1882-05-13 Jason Troost Lambertus   1867 Avereest 1935 Lynden
    Troost Hendrik ontbreekt        
1882-05-13 Jason Troost Klaasje   1873 Lutten 1974 West Olive
1882-05-13 Jason Troost Roelof   1876 Lutten 1922 Lynden
1882-05-13 Jason Troost Jantien   1879 Lutten    
7 of 8 personen
1882-05-30 Schiedam Batterink Hendrik Koel 1815 Ommen 1892 Lafayette
1882-05-30 Schiedam Koel Swenne Batterink 1845 Neue Piccardie 1923 Lafayette
1882-05-30 Schiedam Batterink Evert   1872 Lutten 1932 Tippecanoe
1882-05-30 Schiedam Batterink Geertje   1874 Lutten    
1882-05-30 Schiedam Batterink Jan Hendrik   1877 Lutten 1953 Lafayette
1882-05-30 Schiedam Batterink Johanna   1882 Lutten 1949 Lafayette
6 personen
1882-08-04 Jason Geraets Johannes Hendrikus Ossevoort 1848 Lutten 1922 Dell Rapids
1882-08-04 Jason Ossevoort Johanna Geraets 1849 Avereest 1911 Alton
1882-08-04 Jason Geraets Catharina Martina   1873 Slagharen 1951 Elkton
1882-08-04 Jason Geraets Gerhardus Johannes   1876 Slagharen 1938 Dell Rapids
1882-08-04 Jason Geraets Maria Agnes   1879 Slagharen 1972 Dell Rapids
1882-08-04 Jason Dissel Christoffel Karel Lodewijk   1860 Avereest    
6 personen
1882-09-25 Schiedam Ballast Jan Hendrik Melenberg 1854 Lutten 1935 Grand Rapids
1882-09-25 Schiedam Melenberg Fennegien Ballast 1851 Ane 1925 Grand Rapids
1882-09-25 Schiedam Ballast Herm Jan   1879 Lutten 1960 Grand Rapids
1882-09-25 Schiedam Ballast Hilligje   1881 Lutten 1889 Grand Rapids
1882-09-25 Schiedam Rolleman Antonie Timmerman 1818 Kampen 1901 Jamestown
1882-09-25 Schiedam Timmerman Jennechien Rolleman 1826 Diffelen    
1882-09-25 Schiedam Rolleman Zwier   1872 Lutten 1950 Paris
7 personen
1882-11-08 Belgenland Aalderink Jan Hendrik Broene 1853 Sibculo 1934 Allendale
1882-11-08 Belgenland Broene Hendrikje Alerink 1854 Sibculo 1940 Allendale
1882-11-08 Belgenland Aalderink Hendrik   1881      
3 personen
1882   Assink Frederik   1842 Lutten 1901 Holland
1882   Batterink Jennigjen Assink 1854 Lutten 1925 Allendale
1882   Assink Gerrit Hendrik   1873? NED 1926 Holland
1882   Assink Gerridina   1876 Zwolle? 1909 Holland
1882   Ballast            
1882   Boerman            
1882   Bouck            
1882   Brinker            
1882   Geertman Hendrik          
1882   Kleinjans            
1882   Koopman            
1882   Kuipers            
1882   Potgraver            
1882   Rolleman            
1882   Schutte            
1882   Schuurhuis            
1882   Stollmeijer            
1882   Veldkamp            
1882   Versteeg            
1882   Westerhuis            
 
1883: De Maasdam vertrok uit Rotterdam en de Schiedam en Amsterdam vertrokken uit Amsterdam naar New York.
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Jacob Heide, van der 1836 Drachten    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Henrietta Catharina Heide, van der 1837 Ambt Ommen    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Elizabeth   1861 Avereest    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Roelof   1864 Paardenlanden    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Janke   1867 Avereest    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Meine   1868 Avereest    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Jan   1871 Lutten    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Willemina   1874 Lutten    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Jacobus   1877 Lutten    
1883-04-16 Amsterdam Heide, van der Albertha Rosina   1882 Collendoornerveen    
1883-04-16 Amsterdam Overweg Seine   1859 Collendoorn    
                 
1883-04-30 Schiedam Brand Hendrik Jan Piek 1846 Den Ham 1926 Grand Rapids
1883-04-30 Schiedam Piek Margje Brand 1850 Munnekeburen 1910 Grand Rapids
1883-04-30 Schiedam Brand Fennigje   1874 Lutten    
1883-04-30 Schiedam Brand Geertje   1880 Lutten    
1883-04-30 Schiedam Brand Jacob   1882 Lutten    
1883-04-30 Schiedam Tibbe Jan Veldstra 1854 Lutten 1936 Grant
1883-04-30 Schiedam Veldstra Hendrikje Tibbe 1853 Dedemsvaart    
1883-04-30 Schiedam Tibbe Margje   1879 Lutten 1951 Holland
1883-04-30 Schiedam Tibbe Jan   1882 Lutten 1922 Holland
1883-04-30 Schiedam Tibbe Roelof Kleinlugtenbeld 1856 Lutten 1934 Holland
1883-04-30 Schiedam Kleinlugtenbeld Fennigjen Tibbe 1852 Heemse 1919 Fillmore
1883-04-30 Schiedam Tibbe Albert Jan   1882 Radewijk    
                 
1883-09-10 Maasdam Beltman Jan Hendrik   1830 Lutten    
1883-09-10 Maasdam Beltman Albert Nijzink 1854 Gramsbergen    
    Nijzink Hendrikjen nazien        
1883-09-10 Maasdam Beltman Hendrik Jan   1861 Gramsbergen    
1883-09-10 Maasdam Beltman Gerrit   1868 Anerveen    
                 
1883-10-15 Schiedam Aalderink
Alerink
Hendrik   1825 Sibculo 1904 Allendale
1883?   Alerink Frederik   1858 Sibculo 1926 Pease
1883?   Alerink Gerrit   1864 Sibculo 1945 Allendale
1883?   Alerink Albert   1868 Sibculo 1946 Allendale
1883?   Alerink Hilligje   1869? NED 1900? USA
 
In 1884 vertrok de Maasdam uit Rotterdam naar New York.
1884-04-14 Maasdam Spoelder Wessel   1858 Lutten 1937 Choteau
                 
1884-09-15 Maasdam Derks Albertus Wilps 1854 Gramsbergen    
1884-09-15 Maasdam Wilps Jennigjen Derks 1853 Heemserveen    
1884-09-15 Maasdam Derks Geesje   1881 Loozen    
1884-09-15 Maasdam Derks Hendrik Jan   1883 Radewijk    
1884-09-15 Maasdam Jonken H   1866      
1884-09-15 Maasdam Bosch Mina   1862      
1884-09-15 Maasdam Groenink Albert Dragt 1851 Steenwijk 1918 New Era
1884-09-15 Maasdam Dragt Marrigjen Groenink 1848 Collendoorn 1935 New Era
1884-09-15 Maasdam Groenink Aaltje   1868 Den Ham    
1884-09-15 Maasdam Groenink Klaas   1880 Venebrugge 1951 New Era
1884-09-15 Maasdam Groenink Roelofje   1883 Venebrugge    
1884-09-15 Maasdam Groenink Aaltje   1868 Den Ham    
1884-09-15 Maasdam Veneman Gerrit Jonker 1853 Sibculo 1927 Coopersville
1884-09-15 Maasdam Jonker Diena Veneman 1856 Lutten 1931 Coopersville
1884-09-15 Maasdam Veneman Harm   1878 Venebrugge    
1884-09-15 Maasdam Veneman Johannes   1881 Venebrugge    
1884-09-15 Maasdam Veneman Hendrik   1883 Venebrugge    
1884-09-15 Maasdam Veneman Harmen Vries, de 1828 Den Velde 1899 Polkton
1884-09-15 Maasdam Vries, de Hendrika Veneman 1828 Vriezenveen 1916 Polkton
1884-09-15 Maasdam Veneman Jennigje   1868 Sibculo 1953 Muskegon
1884-09-15 Maasdam Veneman Hendrikje   1871 Venebrugge    
 

1885: De Edam vertrok uit Amsterdam naar New York en de W.A. Scholten uit Rotterdam.

1885-04-25 Edam Koopman            
1885-09-14 W.A. Scholten Tabbert Klaas   1850 Coevorden 1900 Holland
In 1887 vertrok de Edam uit Amsterdam naar New York.
1887-04-06 Edam Fokkert            
1888-06-04 Edam Kruis            
In 1890 vertrok uit Rotterdam via Boulogne sur mer de Maasdam naar New York.
1890-05-09 Maasdam Brand            
In 1891 vertrok uit Rotterdam via Boulogne sur mer de Spaarndam naar New York. Vanuit Amsterdam vertrok het splinternieuwe schip Dubbeldam naar New York.
1891-06-19 Spaarndam Tabbert Klaas Eppink 1850 Coevorden 1900 Holland
1891-06-19 Spaarndam Eppink Frederika Tabbert 1854 Lutten 1924 Holland
1891-06-19 Spaarndam Tabbert Frouwkje   1885 Lutten 1963 Holland
1891-09-22 Dubbeldam Havekotte            
Tijdens de volgende landbouwcrisis in de tachtiger jaren kwam de verhuizing weer goed op gang. Het hoogtepunt werd echter bereikt in 1892. In Amerika was grote behoefte aan landarbeiders en ook de familiebanden bleken een grote rol te spelen.
In 1892 arriveerden in New York de Wisconsin uit Liverpool & Queenstown. Uit Rotterdam kwam de Spaarndam en uit Amsterdam kwam de Dubbeldam naar New York met heel veel Hardenbergers aan boord.
1892-03-03 Wisconsin Breukelman Jan Overweg 1862 Heemse 1932 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Geertje Breukelman 1867 Rheeze 1953 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Breukelman Frederik   1891 Collendoornerveen 1976  
1892-03-03 Wisconsin Hannink Gerrit Meijerink 1840 Brucht 1927 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Meijerink Aaltjen Hannink 1854 Stad Hardenberg 1927 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Hannink Wibbigjen   1880 Brucht 1959 Ripon
1892-03-03 Wisconsin Hannink Gerritdina   1882 Brucht 1968 Ripon
1892-03-03 Wisconsin Hannink Egbert   1885 Brucht 1932 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Hannink Jan Hendrik   1887 Brucht 1939 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Hannink Evert   1890 Brucht 1892 New York?
1892-03-03 Wisconsin Overweg Gerrit Jan Huisman 1843 Rheeze 1927 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Huisman Janna Overweg 1843 Ambt Ommen 1913 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Diena   1869 Rheeze 1940 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Marten   1872 Rheeze 1945 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Jennigje   1875 Rheeze 1952 Douglas County
1892-03-03 Wisconsin Overweg Derk   1878 Collendoornerveen 1936 Aurora Center
1892-03-03 Wisconsin Overweg Geesje   1880 Collendoornerveen 1964 Holland
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Harm Meijerink 1844 Baalder 1910 Platte
1892-03-03 Wisconsin Meijerink Johanna Rengelink 1856 Stad Hardenberg 1936 Platte
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Jan Hendrik   1881 Brucht 1956 Platte
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Hendrikje   1883 Brucht 1958 Gregory County
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Hendrik   1884 Brucht 1965 Sibley
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Gerritdina   1887 Brucht 1945 Platte
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Johanna   1889 Brucht 1974 Tecumseh
1892-03-03 Wisconsin Rengelink Evert   1891 Brucht 1954 Charles Mix County
1892-03-03 Wisconsin Beltman   ? 54 jaar naar Dakota    
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Evert Brinke, ten 1836 Heemse 1909 Rusk
1892-11-05 Spaarndam Brinke, ten Geertjen Schrotenboer 1856 Bergentheim 1939 Rusk
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Zwaantje   1873 Stad Hardenberg 1962 Holland
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Hermannes   1874 Stad Hardenberg    
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Hendrika   1876 Heemse 1933 Jamestown
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Jennigjen   1885 Stad Hardenberg 1942 Holland
1892-11-05 Spaarndam Schrotenboer Gerritdina   1888 Stad Hardenberg 1961 West Olive
1892-11-05 Spaarndam Veneman Albert Nijeboer 1852 Anerveen 1938 Ripon
1892-11-05 Spaarndam Nijeboer Jennigjen Veneman 1854 Lutten 1940 Ripon
1892-11-05 Spaarndam Veneman Gerrit   1878 Lutten 1960 Hughson
1892-11-05 Spaarndam Veneman Willemina   1881 Lutten 1978 Ripon
1892-11-05 Spaarndam Veneman Albert   1883 Lutten 1962 Ripon
1892-11-05 Spaarndam Veneman Geesje   1884 Lutten 1960 Modesto
1892-11-05 Spaarndam Veneman Hendrikus   1891 Lutten 1963 Ripon
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Albert Wijlen, ter 1850 Anerveen 1937 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Wijlen, ter Hendrikjen Blaauwkamp 1848 Brucht 1909 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Jan   1874 Brucht 1934 Zeeland
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Jannes   1876 Heemserveen 1924 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Hendrik   1880 Brucht 1964 Holland
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Gerrit Jan   1884 Brucht 1981 Zeeland
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Jan Berend   1886 Brucht 1968 Borculo
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Hendrikjen   1892 Brucht    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Hendrik Meijerink 1843 Anerveen    
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Aaltjen Blaauwkamp 1860 Radewijk    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Jannes   1872 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Aaltje   1873 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Geertje   1885 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Blaauwkamp Gerrit Jan   1887 Lutten    
1892-10-17 Dubbeldam Bosch            
1892-10-17 Dubbeldam Hubers            
1892-10-17 Dubbeldam Klinge            
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Jan Hendrik Beltman 1822 Brucht 1898 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Beltman Gerritdina Meijerink 1834 Lutten 1898 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Herm   1867 Stad Hardenberg 1956 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Gerrit Jan   1869 Stad Hardenberg 1955 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Meijerink Geertjen   1872 Stad Hardenberg 1906 Platte
1892-10-17 Dubbeldam Mink Derk Toeten 1821 Havelte    
    Toeten Jantje Mink 1823 Hollandscheveld    
1892-10-17 Dubbeldam families Pranger            
1892-10-17 Dubbeldam Schreur            
1892-10-17 Dubbeldam Veltink            
1892-10-17 Dubbeldam van der Waluit Gramsbergen            
1892-10-17 Dubbeldam Jan Padding uit Dedemsvaart            
In oktober 1892 kreeg men in Ambt Hardenberg een brief van de koninklijke marechaussee over de bewaking van de grenzen. Er zouden veel Russische emigranten, zonder geld of middelen van bestaan, terugkeren uit Amerika. Ze zouden zich in Nederlandse- of Duitse havens ontschepen om via Duitsland het vaderland te bereiken. De Duitse regering had afgekondigd dat deze mensen hun land niet in mochten en daarom moesten ook onze grenzen streng worden bewaakt, zodat daar uitgezette vreemdelingen niet onze grenzen zouden passeren. Voorlopig werd alleen bij Veenebrugge, de grote weg naar Neuenhaus bewaakt door de marechaussee. Deze was ook wel actief langs de hele grens van Hardenberg en Gramsbergen. Maar men vroeg om door te geven of er ook extra bewaking nodig was op de Zwolscheweg, die bij Kloosterhaar, de Holthemersteeg en misschien andere, bij de marechaussee, onbekende wegen.
In 1893 vertroken uit Rotterdam de Werkendam, de Spaarndam en de Obdam naar New York.
1893-06-23 Werkendam Eshuis Jennigjen Hubers 1836 Diffelen 1905 Pease
1893-06-23 Werkendam Hubers Jan   1868 Lutten 1940 Pease
1893-06-23 Werkendam Hubers Jan Hendrik   1875 Lutten 1965 Pease
1893-06-23 Werkendam Hubers Johanna   1878 Lutten 1971 Hull
1893-06-23 Werkendam Timmerman Jan Hubers 1855 Gramsbergen 1944 Grant
1893-06-23 Werkendam Hubers Jennigjen Timmerman 1864 Lutten 1893 Douglas County
1893-06-23 Werkendam Timmerman Johanna Geertruid   1883 Ane 1969 Sully
1893-06-23 Werkendam Timmerman Willwm Hendrik   1886 Ane 1936 Platte
1893-06-23 Werkendam Timmerman Albert   1889 Lutten 1919 Platte
1893-06-23 Werkendam Timmerman Gerritdina Johanna   1891 Lutten 1893?  
1893-10-02 Spaarndam Robbert Jan Beuker 1857 Emlichheim 1922 Holland
1893-10-02 Spaarndam Beuker Jacoba Nicolasina Robbert 1863 Zwolle 1957 Holland
1893-10-02 Spaarndam Robbert Aleida Gezina   1886 Maasland 1962 Holland
1893-10-02 Spaarndam Robbert Hendrik Jan   1887 De Lier 1956 Holland
1893-10-02 Spaarndam Robbert Hendrika Johanna   1888 De Lier 1962 Grand Rapids
1893-10-02 Spaarndam Robbert Everhardus Bernardus   1889 De Lier 1957 Holland
1893-10-02 Spaarndam Robbert Henderikus   1891 Lutten 1952 Grand Rapids
1893-10-02 Spaarndam Robbert Gesinus   1892 Lutten 1977 Holland
1893-10-18 Obdam Bosch Roelof Mink 1855 Lutten    
1893-10-18 Obdam Mink Annigjen Bosch 1861 Lutten 1937 Spring Lake
1893-10-18 Obdam Bosch Neeltje   1885 Bergentheim    
1893-10-18 Obdam Bosch Jantien   1886 Bergentheim    
1893-10-18 Obdam Bosch Jennetje   1888 Bergentheim    
1893-10-18 Obdam Bosch Derk   1890 Bergentheim    
In 1895 arriveerde in New York de Veendam uit Rotterdam.
1895-11-11 Veendam Aufderhaar Johanna Klinge 1849 Heemserveen 1933 Grand Rapids
1895-11-11 Veendam Klinge Janna   1877 Avereest    
1895-11-11 Veendam Klinge Hilbert   1882 Avereest 1968 Alaska
1895-11-11 Veendam Klinge Hendrikje   1886 Avereest 1962 Grand Rapids
In 1898?
    Aufderhaar Hendrik Jan   1875 Heemserveen 1899 Chicago
In 1904 vertrokken de Potsdam en Statendam naar New York.
1904-03-31 Potsdam Padding            
1904-10-25 Statendam Bemboom Johannes Wilhelmus   1886 Jefferson 1961 Jefferson
In 1905 vertrok uit Rotterdam de Rijndam naar New York.
1905-10-30 Rijndam Ekkel Derk Jan Kedde 1881 Sibculo 1965 Fremont
1905-10-30 Rijndam Kedde Fennegien Ekkel 1883 Loozen 1969 Fremont
1905-10-30 Rijndam Ekkel Gerrit Jan   1903 Kloosterhaar 1993 Grand Rapids
In 1906 arriveerden in New York de Statendam en Rijndam uit Rotterdam.
1906-03-21 Statendam Otter Lambertus Hartman 1863 Lutten 1920 Crookston
1906-03-21 Statendam Hartman Aaltje Otter 1881 Avereest 1920 Crookston
1906-03-21 Statendam Otter Lambertus Hartman 1863 Lutten    
1906-03-21 Statendam Otter Roelof   1904      
1906-10-30 Rijndam Olde Loohuis Maria Regina   ca. 1884      
In 1908 arriveerde in New York de Noordam uit Rotterdam.
1908-04-08 Noordam Brink Mannes   1878 Lutten    
1908-04-08 Noordam Heide, van der Meine Faassen, van 1862 Avereest    
1908-04-08 Noordam Faassen, van Gesina Heide, van der 1856 Lutten    
In 1911 arriveerde in New York de Nieuw Amsterdam uit Rotterdam.
1911-06-05 Nieuw Amsterdam Bosman Hilbrand          
1911-06-05 Nieuw Amsterdam Bosman Trijntje          
                 
1952   Bakker            
                 

landverhuizers

Advertentie in de 'Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad'. Zwolle, 15-05-1868.

ellis island