Kerkhof Scholtensdijk SD_k-38.JPG

Grafsteen met initialen L E  

Tussen de letters een onbekend teken dat een handmerk of een huismerk zou kunnen zijn. 
Aan wie dit merk toebehoorde is niet bekend.

De huismerken dienden ter identificatie van een boerderij. Wie de boerderij overnam verkreeg ook het grafrecht. 
Op Wikipedia is over het gebruik van huismerken het e.e.a. te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huismerk_(heraldiek)

Ook aannemelijk is dat het een gestileerde P en X is, wat staat voor Pax Christi (vrede van Christus). 
Dan zegt het niets over de afkomst van de begravene.

© GWG 2019