Kerkhof Scholtensdijk SD_k-8b.JPG

Jonkheer Jacob van Foreest, geb. 17 mei 1778, overl. 28 maart 1854

Na het overlijden van de grootmoeder van zijn eerste echtgenote, Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama, kwam het door haar bewoonde Huis Heemse in het bezit van Van Foreest en zijn echtgenote. Hij zou er blijven wonen tot zijn overlijden in 1854. 
In 1820 komt hij eveneens door vererving in het bezit van
Huis Collendoorn nabij Hardenberg. 
Hij verkoopt deze voormalige
havezate in 1842. 
In 1821 verwerft hij deels door koop en deels door vererving
Huis Gramsbergen, een voormalige havezate die hij in 1822 laat afbreken.

© GWG 2019