Vak Kant Grafnr. Fotonummer Eigennaam Voorna(a)m(en) Datum geboorte Datum overlijden
H zuid 23 SL_Hz_23  Dalen, van Levenloos 27-03-1984 27-03-1984
Nieuw-E
zuid
6
SL_nw-Ez_6-7
Davenschot
Henk
12-02-1929
24-06-2004
EE
52 SL_EE_51-52  Dekker Pieter 02-05-1871 12-12-1961
L zuid 4  SL_Lz_3-4 Deuzeman Grietje 14-07-1912 24-10-1987
Nieuw-C
zuid
4
SL_nw-Cz_3-4
Deuzeman
Jan
21-06-1916
20-09-2011
GG
2 SL_GG_2  Deuzeman Roelie 15-05-1946 03-11-1952
N zuid 10 SL_Nz_9-10  Dijk, van Albert 06-03-1912 07-06-1988
Q noord 8 SL_Qn_8 Dijk, van Albert Jan 18-06-1921 01-02-1983
Nieuw-L
zuid
11
SL_nw-Lz_10-11 Dijk, van
Berend Jan
08-04-1946
01-11-2020
Nieuw-E
zuid
22
SL_nw-Ez_22
Dijk, van
Hendrik
10-08-1913
30-04-2005
B zuid 11  SL_Bz_11-12 Dijk, van Hendrik Jan 17-11-1876 06-11-1973
Q noord 17 SL_Qn_17 Dijk, van Jan 19-11-1948 01-06-1983
GG
34 SL_GG_34  Dijk, van Mini 10-05-1943 01-12-1944
Z noord 11 SL_Zn_11  Doldersum Gerda 08-11-1940 18-02-1997
Z zuid 17 SL_Zz_17-18  Doldersum Harm 22-10-1916 11-10-1996
Nieuw-F
zuid
21
SL_nw-Fz_21
Doldersum
Jan Hendrik Marinus (Henri)
02-06-1962
16-10-2007
Nieuw-J
noord
5
SL_nw-Jn_5
Doldersum
Roelie
14-06-1945
05-12-2016
Q zuid 10  SL_Qz_9-10 Doornbos Anna 08-02-1920 14-08-2000
S zuid 4 SL_Sz_4-5  Dorman Gerrit 22-06-1902 03-02-1985
M noord 17 SL_Mn_17  Dorman Hendrika Jantina 07-07-1949 16-04-1977
Nieuw-B
noord
16
SL_nw-Bn_16
Dorman
Wicher
06-05-1935
08-09-2000
Y zuid 4 SL_Yz_3-4  Dorman Wichertje 03-01-1926 18-12-2016
U noord 6  SL_Un_5-6 Dragt Aaltjen 13-07-1921 14-01-2002
Nieuw-D
zuid
9
SL_nw-Dz_9-10
Dragt
Albert
21-08-1925
28-12-2002
L noord 3 SL_Ln_3-4  Dragt Albertje 27-04-1899 12-12-1973
G zuid 5 SL_Gz_4-5 Dragt Annigje 05-04-1896 25-02-1967
Nieuw-I
zuid
18
SL_nw-Iz_18
Dragt
Gerritje
02-11-1925
30-07-2013
G zuid 9 SL_Gz_8-9  Dragt Harmke 16-01-1916 20-04-1995
Nieuw-D
noord
6
SL_nw-Dn_6
Dragt
Herman
26-07-1923
03-10-2003
D noord 19 SL_Dn_18-19  Dragt Hilligje 22-11-1902 20-03-1984
O zuid 19 SL_Oz_19  Dragt Jan 17-04-1917 17-02-1988
Nieuw-A
noord
22
SL_nw-An_3-4
Dragt
Jan Harm
15-09-1920
17-10-2002
Nieuw-A
noord
22
SL_nw-An_22-23
Dragt
Johan
21-08-1928
23-05-1999
Q noord 6 SL_Qn_6  Drent Arend 27-10-1915 31-01-1983
Nieuw-G
noord
7
SL_nw-Gn_7 Drent
Dinie
14-10-1947
05-07-2010
C noord 15 SL_Cn_15  Drent Roelof 08-01-1891 13-06-1965
Nieuw-F
noord
3
SL_nw-Fn_3
Drent
Roelof
11-02-1958
06-11-2007
J zuid 18 SL_Jz_17-18  Drent Trijntje 16-03-1913 01-08-1988
L zuid 13 SL_Lz_13  Drenth Jantje 23-08-1884 15-06-1973
JJ
48 SL_JJ_48  Drenth W. 12-09-1872 24-02-1932
S zuid 5  SL_Sz_4-5 Drenthen Aaltje 04-03-1902 29-10-1990
Nieuw-G
noord
6
SL_nw-Gn_5-6 Drenthen
Albertha Johanna (Bertha)
03-03-1941
01-05-2020
S noord 20 SL_Sn_20  Drenthen Albertus 08-01-1914 28-06-1986
Nieuw-D
zuid
14
SL_nw-Dz_14
Drenthen
Arend
11-05-1930
09-03-2003
B zuid 12 SL_Bz_11-12 Drenthen Hendrika Alberdina 08-08-1884 06-02-1956
M zuid 5 SL_Mz_5  Drenthen Janny 20-04-1949 21-10-1974
Nieuw-I
noord
15
SL_nw-In_15-16
Drenthen
Marry
26-09-1951
18-07-2014
T zuid 20 SL_Tz_19-20  Drenthen Wilhelmina 24-09-1926 16-09-1998
Z zuid 3 SL_Zz_3  Drenthen Willem 10-12-1920 15-04-1996
X zuid 5 SL_Xz_5  Drenthen Willem 28-01-1926 23-06-1993
GG
18  SL_GG_18 Duinkerken Naamloos 04-06-1953 04-06-1953

© GWG 2019-2023