Vak Kant Grafnr. Fotonummer Eigennaam Voorna(a)m(en) Datum geboorte Datum overlijden
E zuid 4  SL_Ez_3-4 Eeken, van Hendrikje 12-06-1898 03-06-1968
N noord 10 SL_Nn_9-10  Eijk, van Annigje 08-09-1903 21-12-1988
A noord 1 SL_An_1  Eijk, van Dirk 31-01-1901 31-01-1951
Nieuw-J
noord
7
SL_nw-Jn_7 Eijk, van
Dirk
26-12-1962
17-12-2016
V
zuid
18
SL_Vz_17-18 Eijk, van
Hendrik
17-07-1928
10-05-2018
V noord 6 SL_Vn_6  Eijk, van Jan 25-02-1932 27-12-1990
Z zuid 20  SL_Zz_19-20 Eijk, van Johannes 25-02-1932 19-09-2002
X noord 16  SL_Xn_15-16 Ekkel Aaltje 02-12-1926 21-06-2009
R noord 2 SL_Rn_1-2  Ekkel Aaltje 21-08-1929 21-07-2000
B noord 5 SL_Bn_5-6  Ekkel Albert 03-05-1880 30-01-1957
P zuid 1 SL_Pz_1-2  Ekkel Albert 07-09-1894 04-12-1980
Nieuw-F
zuid
1
SL_nw-Fz_1
Ekkel
Albert
20-01-1936
14-01-2007
EE
13a SL_EE_13-13a-13b  Ekkel Dina 02-03-1905 20-09-1942
Nieuw-E
zuid
7
SL_nw-Ez_6-7 Ekkel
Dini
01-05-1929
04-01-2017
Nieuw-J
noord
18
SL_nw-Jn_18 Ekkel
Dirk Jan
28-09-1930
26-07-2017
J noord 10 SL_Jn_9-10  Ekkel Fenna 27-03-1905 25-11-1994
I noord 11 SL_In_10-11  Ekkel Fenna 03-03-1907 23-09-1993
J zuid 5 SL_Jz_5-6  Ekkel Frederik 02-02-1883 07-06-1970
L noord 14 SL_Ln_14  Ekkel Frederik 10-10-1886 09-05-1974
Nieuw-E
zuid
8
SL_nw-Ez_8-9
Ekkel
Fredrik
30-07-1931
08-07-2004
Z zuid 10  SL_Zz_10 Ekkel Frits 23-05-1937 01-01-1997
N noord 8 SL_Nn_7-8  Ekkel Geertje 16-02-1909 08-12-1980
G noord 13 SL_Gn_12-13  Ekkel Geesje 01-02-1887 17-05-1972
HH
18  SL_HH_18 Ekkel Geesje 20-04-1898 15-01-1943
Nieuw-G
zuid
19
SL_nw-Gz_19
Ekkel
Gerrit
30-09-1929
13-10-2009
K noord 18 SL_Kn_18  Ekkel Gerrit Jan 17-02-1886 31-01-1973
Z noord 16  SL_Zn_15-16 Ekkel Grietje 31-08-1922 01-04-2014
DD
30bSL_DD_30-30a-30b EkkelHarm16-02-186727-06-1938
U zuid 12  SL_Uz_12-13 Ekkel Harm 10-10-1912 20-12-1988
Nieuw-J
noord
12
SL_nw-Jn_12 Ekkel
Harry
17-05-1955
11-03-2017
R zuid 16 SL_Rz_16  Ekkel Hendrik Jan 07-11-1924 16-07-1984
K noord 6  SL_Kn_5-6 Ekkel Hendrika 18-08-1910 06-06-1999
Nieuw-J
zuid
15
SL_nw-Jz_14-15
Ekkel
Hendrika
21-12-1939
27-05-2018
F noord 18 SL_Fn_18  Ekkel Hendrika 21-10-1952 23-10-1966
L zuid 5  SL_Lz_5 Ekkel Herman 25-02-1948 31-03-1973
BB
6 SL_BB_6-6a Ekkel Hermannus 19-10-1853 10-12-1920
L zuid 9  SL_Lz_9-10 Ekkel Hermannus 12-05-1904 08-05-1973
J zuid 7  SL_Jz_7 Ekkel Hermannus 10-09-1907 17-01-1978
A noord 5 SL_An_5  Ekkel Hermannus 05-12-1912 25-04-1951
EE
13 SL_EE_13-13a-13b Ekkel Jan 02-11-1876 26-11-1962
C noord 16  SL_Cn_16 Ekkel Jan 16-07-1883 15-03-1960
A zuid 9 SL_Az_8-9  Ekkel Jan 25-12-1888 18-10-1968
Rzuid 19SL_Rz_19-20 EkkelJan10-07-190526-07-1984
KK
34SL_KK_34 EkkelJan09-04-193017-12-1939
Nieuw-L
zuid
2
SL_nw-Lz_2 Ekkel
Jan
22-06-1937
21-04-2020
Nieuw-K
noord
9
SL_nw-Kn_9 Ekkel
Jan
09-02-1938
23-07-2019
Dzuid 4SL_Dz_4-5 EkkelJan Harm 05-02-187528-09-1961
Nieuw-C
zuid
24
SL_nw-Cz_24
Ekkel
Jan Harm
14-03-1921
30-08-2001
Nieuw-G
noord
12
SL_nw-Gn_11-12 Ekkel
Jan Harm
15-02-1933
17-02-2013
Nieuw-K
zuid
8
SL_nw-Kz_7-8 Ekkel
Jan Harm
12-12-1931
25-11-2022
E noord 8 SL_En_9-8  Ekkel Janna 11-05-1896 16-01-1965
GG
21 SL_GG_21  Ekkel Jannie 04-10-1944 26-01-1945
Nieuw-C
noord
13
SL_nw-Cn_13-14
Ekkel
Janny
26-04-1939
08-04-2002
P zuid 10 SL_Pz_10-11  Ekkel Jennigje 01-01-1895 20-03-1981
Nieuw-E
zuid
24
SL_nw-Ez_23-24
Ekkel
Jennigje
10-07-1922
31-08-2016
N noord 18 SL_Nn_18-19  Ekkel Johan 12-12-1904 11-04-1979
T zuid 6  SL_Tz_6-7 Ekkel Johan 31-08-1931 08-09-1986
Nieuw-I
zuid
7
SL_nw-Iz_7-8
Ekkel
Joke
02-03-1953
19-03-2013
Nieuw-I
noord
9
SL_nw-In_9
Ekkel
Jolanda
16-05-1968
16-06-2014
Q zuid 18 SL_Qz_17-18  Ekkel Klasina 15-01-1917 25-04-1998
Nieuw-E
noord
7
SL_nw-En_6-7
Ekkel
Kunny
30-12-1943
22-02-2015
K noord 7 SL_Kn_7-8  Ekkel Leonard Hendrikus 08-01-1902 16-07-1972
L noord 19  SL_Ln_19-20 Ekkel Lucas 19-07-1903 29-07-1974
Nieuw-I
noord
20
SL_nw-In_19-20 Ekkel
Maria
31-08-1935
18-01-2022
H zuid 3  SL_Hz_3 Ekkel Marianne 01-12-1963 23-06-1968
M
noord
7
SL_Mn_8-7
Ekkel
Miepie
30-03-1942
15-03-2019
O zuid 18 SL_Oz_17-18  Ekkel Wilhelmina 29-10-1906 19-12-1990
EE
13b SL_EE_13-13a-13b Ekkel Wilhelmina 02-08-1907 16-02-1966
GG
12 SL_GG_12  Ekkel Wilhelmina 02-04-1940 06-04-1940
A zuid 18 SL_Az_18  Ekkel Willem 28-01-1908 09-12-1954
M noord 12  SL_Mn_11-12 Ekkel Willemina 02-02-1917 26-06-2012
P zuid 6 SL_Pz_6-7  Ekkel Willy 29-09-1942 01-03-1981
P noord 18 SL_Pn_18  Ekkel Zwier 03-05-1914 10-03-1982
G noord 10 SL_Gn_9-10  Ende, op 't Grietje 02-05-1891 14-01-1976
EE
23 SL_EE_23-23a Engels Geertje 18-11-1885 17-03-1971
X zuid 2 SL_Xz_1-2  Engels Geesje 03-04-1941 26-05-2001
Nieuw-I
zuid
11
SL_nw-Iz_12-11 Engels
Henk
29-06-1936
25-03-2013
K noord 5 SL_Kn_5-6 Engels Klaas 27-09-1902 09-06-1972
N noord 3 SL_Nn_3-4  Engels Pietertje 24-03-1910 20-10-1978
E zuid 8 SL_Ez_8  Espeldoorn Berend Jan 23-03-1919 23-12-1994
E zuid 6 SL_Ez_6-7  Espeldoorn Gerhardus 17-04-1878 12-05-1964
V zuid 17 SL_Vz_17-18
Evers Egbertje 26-10-1932 17-08-1990
R noord 9 SL_Rn_8-9  Evers Evert Jan 20-09-1903 14-12-1989
Nieuw-G
zuid
16
SL_nw-Gz_16 Evers
Geke
08-06-1950
16-07-2009
Q noord 4 SL_Qn_4-5  Evers Gerrit Jan 15-12-1898 30-12-1982
GG
39  SL_GG_39 Evers Gerritje Hermina 20-09-1926 07-04-1929
Nieuw-B
noord
7
SL_nw-Bn_7
Evers
Grietje
02-10-1945
18-03-2000
Nieuw-B
zuid
22
SL_nw-Bz_21-22
Evers
Hendrik
17-11-1927
29-11-2007
O noord 16  SL_On_16-17 Evers Hendrik 17-10-1928 28-09-1980
S noord 1 SL_Sn_1  Evers Hermien Johanna 30-11-1937 13-02-1986
Nieuw-N
urn


Evers
Jacoba

21-10-2019
W zuid 7 SL_Wz_7-6  Evers Jan Hendrik 15-12-1907 10-01-1992
Nieuw-E
noord
14
SL_nw-En_14
Evers
Jans
06-05-1930
29-09-2005
Nieuw-H
noord
14
SL_nw-Hn_14-15
Evers
Johanna (Annie)
01-03-1935
08-08-2012
U zuid 14  SL_Uz_14-15 Evers Johanna Hermina 17-11-1919 16-02-1989
R noord 1 SL_Rn_1-2  Evers Klaas Jan 19-07-1929 01-08-1984

© GWG 2019-2021