Vak Kant Grafnr. Fotonummer Eigennaam Voorna(a)m(en) Datum geboorte Datum overlijden
Nieuw-K
zuid
16
SL_nw-Kz_16-17
Geer, van der
Louiza
22-06-1946
11-11-2018
T zuid 14 SL_Tz_14  Geerligs Gerhardus Johannes Reinier 14-06-1908 21-01-1987
N noord 6  SL_Nn_6-5 Geertman Lucas Siemen 15-06-1921 15-06-2007
Nieuw-A
noord
13
SL_nw-An_12-13
Geertsema
Eise
30-06-1933
09-07-2015
Nieuw-I
zuid
8
SL_nw-Iz_7-8 Gerrits
Albert
17-09-1947
30-11-2016
Nieuw-C
noord
10
SL_nw-Cn_9-10
Gerrits
Alinda
01-02-1969
27-10-2012
S zuid 1 SL_Sz_1  Gerrits Diny 10-02-1964 05-01-1985
U noord 11  SL_Un_11-12 Gerrits Egberdina 01-05-1915 20-10-1989
Nieuw-A
zuid
15
SL_nw-Az_14-15 Gerrits
Gerrit Jan
07-12-1938
14-05-2022
Nieuw-B
noord
22
SL_nw-Bn_22-23 Gerrits
Harm
24-12-1928
09-10-2000
F zuid 8  SL_Fz_8-9 Gerrits Hilbert 21-03-1890 07-11-1965
GG
28 SL_GG_28  Gerrits Jan Arend 31-07-1934 05-11-1935
Nieuw-I
zuid
20
SL_nw-Iz_19-20
Gerrits
Janneke
01-09-1954
03-12-2015
GG
25  SL_GG_25 Gerrits Jantje 21-06-1949 10-05-1950
Nieuw-C
zuid
9
SL_nw-Cz_9-10
Gerrits
Jantje Arentje
20-10-1936
14-05-2001
V noord 16 SL_Vn_15-16  Gerrits Roelof 31-05-1912 09-01-1996
Nieuw-I
noord
24
SL_nw-In_23-24
Gerrits
Wicher Jan Teunis
21-03-1957
25-04-2020
C noord 8  SL_Cn_8 Gijsbers Jan 30-07-1876 05-11-1959
O zuid 10 SL_Oz_10-11  Gijsbers Johan 29-04-1916 24-07-1979
EE
12 SL_EE_12-12a Godeke Albert 03-12-1888 20-05-1966
Z noord 3 SL_Zn_3-4  Godeke Albertus 18-11-1924 29-12-1996
H noord 8  SL_Hn_8-8a Godeke Bente 07-02-2007 07-02-2007
H noord 8a  SL_Hn_8-8a Godeke Dave 08-02-2007 08-02-2007
Y noord 3 SL_Yn_3  Godeke Fedde 14-08-1939 09-08-1995
O noord 4 SL_On_4  Godeke Geertje 26-03-1892 13-01-1980
F zuid 12  SL_Fz_12 Godeke Hendrikus 30-09-1914 08-02-1966
Nieuw-F
zuid
24
SL_nw-Fz_24
Godeke
Jan
30-04-1944
18-10-2007
O noord 9 SL_On_9  Godeke Lucas 27-05-1917 03-04-1980
T noord 2  SL_Tn_2 Godeke Martinus 24-05-1928 12-08-1987
Nieuw-J
noord
23
SL_nw-Jn_23
Godeke
Roelofje
18-01-1973
13-12-2017
EE
48 SL_EE_48-48a  Goor, van Geesje 09-08-1875 23-11-1947
V noord 3 SL_Vn_3-4  Gort Pieter 02-09-1906 17-11-1990
M noord 8 SL_Mn_8-7
Goverts Cornelis (Cor)
28-03-1934 15-06-1976
X noord 8 SL_Xn_8-9  Grimme Annigje 08-05-1935 20-12-1993
C noord 7  SL_Cn_6-7 Grimme Geert 26-01-1906 13-03-1972
Nieuw-F
noord
1
SL_nw-Fn_1-2
Grimme
Jan
21-07-1933
19-10-2007
EE
38 SL_EE_38 Grimmerink Leentje 08-10-1921 15-08-1947
T noord 21 SL_Tn_21  Gritter Annigje 31-08-1895 02-11-1988
JJ
15 SL_JJ_15  Gritter Jan 16-04-1878 03-11-1918
V noord 14  SL_Vn_13-14 Groot, de Aaltje 29-11-1924 29-03-2002
Nieuw-E
noord
24
SL_nw-En_24
Groot, de
Alidus
06-03-1936
24-12-2007
S zuid 15 SL_Sz_15  Groot, de Arend 11-02-1931 29-06-1985
L zuid 8 SL_Lz_8  Groot, de Gerrit 24-02-1901 07-04-1974
M noord 10 SL_Mn_9-10  Groot, de Siepke 06-08-1916 09-12-2004
R zuid 1 SL_Rz_1-2  Groot, de Wichert 07-04-1932 19-10-1983
Q zuid 14  SL_Qz_13-14 Groote Geesje 05-02-1924 06-03-2003
KK
26a  SL_KK_26-26a Groote Bronsvoord Hermina 29-08-1866 18-11-1948
EE
6a SL_EE_6-6a  Groote Bronsvoord Tonia 03-02-1862 07-02-1959
Nieuw-K
zuid
20
SL_nw-Kz_20 Grooters
Jan
07-01-1938
12-03-2019
KK
45  SL_KK_45 Groven Dina 15-04-1867 08-01-1929
K zuid 11 SL_Kz_11-12  Gulink Johanna 21-02-1917 18-12-1971

© GWG 2019-2021