Lid en/of donateur...

Geregeld ontvangen we vragen van volgers of men lid van onze stichting kan worden. Dat kan helaas niet, want de rechtsvorm stichting kent geen 'leden', enkel een bestuur. Via onze Facebookpagina kun je wel lid worden van de groep 'Stichting Historische Projecten Hardenberg'. Aan die groep hebben we sinds enige tijd het donateurschap gekoppeld. Daarover hebben we tot nog toe te weinig gecommuniceerd. Vandaar dit bericht.

Onze kleine stichting heeft niet of nauwelijks inkomsten. We maken geen gebruik van subsidies om volledig onafhankelijk te kunnen werken. Dat heeft in de afgelopen jaren al vele mooie projecten opgeleverd. Tegenwoordig zijn we vooral online bezig om de geschiedenis van Hardenberg en omgeving zoveel mogelijk voor iedereen beschikbaar te stellen. Onze berichten worden door meer dan 2000 volgers gelezen.
Onze website wordt ook veel gevonden. Hierop plaatsen we al onze beschikbare informatie, met foto's en ander beeldmateriaal. De kosten voor het beheer van de website, de servers waar alles op draait en onderzoekskosten betalen we voor het grootste deel 'uit eigen zak'. Sinds enige tijd kun je geregistreerd donateur van onze stichting worden.

Voor minimaal (meer mag) 25 euro per jaar ben je donateur en krijg je automatisch toegang tot de groep. Mail daarvoor je naam en adres naar historischeprojecten@gmail.com en geef expliciet aan of we je naam en woonplaats (zonder adres) in het overzicht van donateurs op onze website mogen vermelden (of niet). Als donateur van onze stichting heb je 'recht' op advies en ondersteuning bij (historisch) onderzoek. Wij kunnen je helpen bij het doen van stamboom- of huisplaatsonderzoek of het 'vertalen' van oude handschriften (om maar enkele voorbeelden te noemen).

Kortom, steun ons werk en word vriend en donateur via historischeprojecten@gmail.com.

Onze donateurs zijn:

Bekker, I. (Heemse)

Berenst, J. (Baalderveld)

Bolks, K. (Gramsbergen)

Bos, A. (Zwolle)

Brink, H. (De Krim)

Bulthuis, H.H. (Heemse)

Edelijn, B. (Gramsbergen)

Hagedoorn, R. (Radewijk)

Hamberg, S. (Heemserveen)

Hamhuis, B. (Heemse)

Hesselink-Zweers, D. (Baalderveld)

Jager, R.J. de (Marslanden)

Kamphuis, M.J. (Rotterdam)

Klinge-Krukkert (Wierden)

Marissen, R.H. (De Krim)

Oostenbrink, A. (Zwolle)

Prezies! Grafisch ontwerp (Hardenberg)

Riemsdijk, J. van (Amsterdam)

Slotman, G.W. (Barneveld)

Steenbergen, H. (Gramsbergen)

Vinke, J.H. (Hardenberg)

Woertel, fam. J. (Radewijk)

Wolbink, E. (Borne)

Zweers, A. (Ommen)

Er zijn enkele donateurs waarvan de naam nog niet is vermeld. Wij willen graag toestemming hiervoor.
Ons rekeningnummer is NL54 ABNA 0594 9483 12 ten name van Hesselink onder vermelding van SHP.