Archieven: 2016-02-29

Foto: de brug in de Hoogenweg.


Opvallend is de grote schuur rechts van de weg, parallel aan het kanaal. Volgens bekomen informatie zou dit een kunstmestloods geweest zijn. Op meerdere plekken bij bruggen over het kanaal stonden dergelijke opstallen…

Aan de overzijde van de ophaalbrug is nog net het oude tolhuis te zien. Over de geschiedenis van dat tolhuis en de aanleg van de verharde ‘Hoogenweg’ in het midden van de negentiende eeuw hebben we een artikel geschreven. Daarvoor verwijzen we u graag naar onze website:

Op facebook reageerde Henk Soer: Dit is de kunstmestloods van Spiekman, later Agrarische Unie. Gerrit Jan Grendelman was bedrijfsleider. Later is de loods verhuurd geweest aan Jan Hendrik Soer, oud-werknemer, als wagenberging / machinestalling, tot werd besloten om hem af te breken.
Volgens Henk Vinke zou Wavin hier eind zestiger-, begin zeventiger jaren opslag hebben gehad en Gerrit van Braak dacht van Bruins…


Foto: korfbalteam De Krim.

Korfbal De Krim.

Deze foto is ons totaal onbekend. Vanzelfsprekend zien we een korfbalteam, maar wie zijn er afgebeeld? We horen het heel graag!

Mevr. D. Olsman-Bleker laat ons weten:
Korfbalteam uit De Krim. Boven v.l.n.r.. Heres Raue, De Jager, Jan Volkering, Ab Zomer, Harry Groenewold en Chris Marissen. Middelste rij: Janny Bosman en Geke Klement. Onderste rij: Diety Raterink, ?, ?, Jannie Buisman.


Toen, op 16 februari 1932: dominee Dijkstra vertrekt

Op 16 februari 1932 meldde het Nieuwsblad van het Noorden dat ds. Dijkstra te Lutten aan de Dedemsvaart het beroep naar de gemeente Broek onder Akkerwoude had aangenomen. De maand erop verliet hij zijn gemeente.

Op deze plaat van fotograaf Steenmeijer uit Groningen zien we de predikant met zijn echtgenote Martha Staal en hun zes kinderen: Cornelis Pier (1925), Antje Martha (1926), Hendrikje Trijntje (1928), Jantje Wendelina (1929), Trijntje Martha (1930) en de drie maanden ouden baby Marten Renso (1932). De foto is gemaakt op 10 mei 1932 en is speciaal gemaakt als aandenken bij het afscheid van de dominee.

Zes jaren daarvoor, in de zomer van 1924, was de kandidaat-predikant beroepen in het kleine kerkje van de christelijk gereformeerde gemeente te Lutten, maar het zou toen nog enkele maanden duren voor de dominee bevestigd werd. Dat gebeurde op 7 december 1924.

Pier Dijkstra was op 5 juni 1892 te Oude Biltzijl geboren. Hij was eerst enige tijd werkzaam als timmerman, emigreerde naar Canada, kwam terug en werd toegelaten tot de theologische studie aan de school van zijn kerk te Apeldoorn. Na zes jaren te hebben ‘gestaan’ in Lutten, diende hij de kerken van Broek onder Akkerwoude en Maassluis, waar hem om gezondheidsredenen in 1952 vervroegd emiraat werd verleend.

Hij was daarna nog enige tijd hulp­predikant te Klundert. Op vrijdag 16 maart 1973 overleed ds. P. Dijkstra, woonachtig te Klundert. Hij werd in Zierikzee begraven.