Archieven: 2016-02-14

Toen, op 12 februari 1963: schaatsen op de Koppel.

Deze prachtige dia is gemaakt op 12 februari 1963, een kleine maand na het verrijden van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden. De fotograaf was ds. E.J. Loor uit Heemse. Vele decennia lang werd deze locatie door de Hardenberger ingezetenen gebruikt om van de wintersport te genieten.
Deze foto, en meer winterse sfeerbeelden, is opgenomen in ons boek ‘Toen geluk nog heel gewoon was’ deel 2.


Hardenberg: Registre Civique 1811.

Nog een mooie historische bron: de Registre Civique van 1811 van Hardenberg en omgeving.
Volgens de ‘Code Napoleon’ (het wetboek van Napoleon) hadden alle mannelijke ingezetenen van een ‘mairie’ van 21 jaar en ouder het recht om de leden van de municipaliteit, een soort gemeenteraad, te kiezen. De lijsten van deze stemgerechtigden worden ’registres civiques’ genoemd. Hierin werden niet alleen de namen van de ingezetenen, maar ook hun geboortedata en de beroepen genoteerd.

Het was een gigantische klus voor de toenmalige maire (burgemeester) Antoni van Riemsdijk. Maar liefst 465 mannelijke ingezetenen van de mairie, dat het grondgebied van de voormalige gemeenten Ambt en Stad Hardenberg besloeg, meldden zich voor registratie. Op 19 mei 1811 rondde Van Riemsdijk deze opdracht af, waarna hij het register verstuurde naar de Onder-Prefekt in Deventer.

De totale lijst is nu getranscribeerd en op onze website geplaatst.


Toen, op 09 februari 1914: oprichting Lijkwagenvereniging.

Begrafenis van Jan Weitkamp.

Uit een advertentie in het Salland’s Volksblad blijkt dat op 9 februari 1914 een vergadering werd gehouden om te komen tot de oprichting van de ‘Lijkwagenvereeniging Hardenberg-Heemse en omstreken’. De advertentie luidt:
“Zij die belangstellen in het oprichten van bovengenoemde vereniging (ook bewoners van de verschillende buurtschappen) worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering op maandag 9 februari a.s., ’s avonds half acht in de Bewaarschool.”

Al in december 1913 was een voorlopig bestuur gevormd uit de initiatiefnemers de heren Koeslag, De Bruin en Borneman. Een week later meldde dezelfde krant:
“Lijkwagenvereeniging. Het bestuur van bovengenoemde vereeniging maakt bekend dat vergaderingen zullen worden gehouden in de verschillende buurtschappen in den omtrek van Hardenberg en noodigt allen uit die er belang in stellen lid te worden van deze vereeniging, tot het bijwonen dezer vergaderingen, die gehouden zullen worden in de Bruchter school, in de Radewijker school, in de Rheezer school. In de overige buurtschappen op nader te bepalen data. Het bestuur voornoemd, B.C. Koeslag, secr.”

De lijkwagenvereniging kon gebruik maken van de lijkwagen die in 1912 door de heer Renkema uit Hardenberg was aangeschaft bij de rijtuigenfabriek van de firma Otten uit Muntendam. Kort na de Tweede Wereldoorlog zou op initiatief van de Lijkwagenvereniging de eerste Begrafenisvereniging worden opgericht.

een uitgebreide fotoreportage van de begrafenis vindt u op http://www.historischeprojecten.nl/kerkhof/zerken/zerk_w_x_y_z/weitkamp_jan.htm


toen, op 04 februari 2016: Stichting Historische Projecten Hardenberg heeft 800 volgers!

Vanochtend meldde zich de 800ste volger door onze Facebookpagina leuk te vinden. Dankjewel Betty van Dijk uit Lutten! Jij hebt daarmee één van de door onze stichting uitgegeven boeken gewonnen. Wil je even in een privébericht contact met ons opnemen, zodat we een afspraak kunnen maken voor de overhandiging? Alvast gefeliciteerd!