Archieven: 2016-09-20

Toen, op 20 september 1923: Achterstraat wordt Wilhelminastraat.

Achterstraat, Hardenberg.

Op speciaal verzoek van de aanwonenden besloot de gemeenteraad op 20 september 1923 de Achterstraat voortaan Wilhelminastraat te noemen. De bewoners vonden dat het tijd was
dat het gevoelsmatig verschil met de voornamere Voorstraat werd opgeheven en het zilveren regeringsjubileum van de vorstin was een prima aanleiding.


Toen, op 19 september 1953: de winkel van Hemstede verkocht.

De krant ‘De Vechtstreek’ meldde op 19 september 1953:
“Hardenberg. Naar wij vernemen is door de Coöperatieve Handelsvereniging aangekocht het woon- en winkelhuis van de familie Hemstede, dat gelegen is tegenover de panden van voornoemde coöperatie.”

Het winkelpand van schilder en behanger Jan Hendrik Hemstede is links op de prentbriefkaart te zien. Het pand ‘nabij de Boterfabriek’ had hij in 1912 laten bouwen. Hij was afkomstig uit Ommen, maar in 1895 in Stad Hardenberg getrouwd met Berendina Johanna Valkman. Men kon bij Hemstede o.a. terecht voor ‘behangselpapier’, bereide verf, glas, bezems, boenders, sponzen, meubel- en linoleumwas, schoorsteen- en tafelzeil, goud-, zilver- en koperbrons, kalk en kreoline. Onder andere was Hemstede degene die het nieuwe postkantoor in 1905 mocht schilderen voor de ingebruikname.


Toen, op 15 september 1926: ingebruikname veemarkt te Gramsbergen.

Op woensdag 15 september 1926 werd in Gramsbergen voor het eerst een veemarkt gehouden. Daartoe was eind 1925 reeds besloten, zoals blijkt uit een besluit van de Provincie:
“De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel doen te weten dat zij bij hun besluit van heden hebben goedgekeurd het besluit van den raad der gemeente Gramsbergen, d.d. 1 december 1925, lot het instellen van een veemarkt te Gramsbergen (Stad), te houden geregeld op woensdag om de veertien dagen, te beginnen op woensdag den 6en Januari 1926, tenzij de vereischte goedkeuring van de in art. 5 der Veewet bedoelde verordening nog niet is verkregen of (en) het marktterrein nog niet in gereedheid is gebracht, in welk geval zal worden begonnen op den eerstvolgenden woensdag volgens die regeling volgende op den datum, waarop een en ander is goedgekeurd en het marktterrein is ingericht volgens de betrekkelijke voorschriften. Zwolle, den 9 Febr. 1926.”


Toen, op 09 september 1899: Paul Duval, kleinzoon van meester Dorgelo geboren.


Gerrit Jan Hermen Dorgelo (1899-1984) alias Paul Duval.

Hoewel deze foto op het eerste misschien niet meteen een hele duidelijke link heeft met Hardenberg en omgeving, is ie er toch. We zien de kleine Gerrit Jan Hermen Dorgelo, geboren op 9 september 1899 in Rotterdam.

De kleine was vernoemd naar zijn opa die jarenlang schoolonderwijzer en gemeenteontvanger was in Heemse. Opa Gerrit Jan Hermen Dorgelo leefde van 1822 tot 1903. Diens zoon, Johannes Lubbertus Dorgelo, was in 1862 in Heemse geboren, maar in 1896 in Deventer getrouwd als gymnastiekonderwijzer. Uiteindelijk belandde hij met zijn echtgenote Jenneken Broekhuizen in Rotterdam waar hun twee kinderen geboren werden, eerst in 1898 Gerritdina Wilhelmina Hendrika en het jaar erop, zoals vermeld, Gerrit Jan Hermen.

Het kindje groeide op in Rotterdam en zou niet zijn vaders voetsporen volgen. Nee hij werd ‘kleinkunstenaar’, ‘humorist’, ‘cabaretier’ en ‘conferencier’. Daarbij hanteerde hij natuurlijk niet zijn eigen, veel te lange, naam. Dorgelo zou bekend worden als ‘Paul Duval’.

Paul Duval bleef ongehuwd en zou in de Tweede Wereldoorlog geen goede naam krijgen. In het boek ‘De Schnabbeltoer’ komt Dorgelo voor:

“… hij had joodse artiesten verraden en zijn brieven ondertekend met de nsb-groet ‘Houzee!’. Hij was wegens collaboratie opgepakt en naar een landverraderskamp getransporteerd. Daar in ‘Fort Erfprins’, een voormalige standplaats van de marine in Den Helder, kreeg hij de leiding over ‘Ontwikkeling en Ontspanning’ en trad hij meermaals op in de gymzaal. Pas eind 1947 was hij vrij gekomen. In 1963 vierde Duval zijn veertigjarig artiestenjubileum in het Sonsbeekpaviljoen in Arnhem. Hij had toen een zware tijd achter de rug door de teruggelopen belangstelling voor de oude liedjes die hij zong. Jarenlang was hij beheerder en verkoper in een autozaak geweest en trad hij alleen nog op in bejaardentehuizen”.

Het archief van Paul Duval is bewaard gebleven bij het Theater Instituut Nederland te Amsterdam. Gerrit Jan Hermen Dorgelo stierf in 1984.


Toen, op 05 september 1970: opening beurs-expositie H3.

Op 5 september 1970 vond de officiële opening plaats van een week vol tentoonstellingen en feestelijkheden in Hardenberg, onder de noemer H3 (Ha, Ha, Hardenberg). Het begon op die dag met een autorally van de 2CV-club Nederland, en men vertrok vanaf het Lunapark. Op de terreinen aan het Molenplein was een aantal dagen achtereen een grote beurs-expositie van industriëlen en middenstanders te bezichtigen. Meer dan zestig bedrijven presenteerden zich als standhouders.

Op 10 september traden Anneke Grönloh, het Cocktail Trio en vele anderen op, en de dag erna kon men o.a. genieten van de Gert- en Hermienshow, de Fratelli’s en Patricia Paay. De feestweek werd op 12 september afgesloten met spuitbalwedstrijden op de Markt en ’s avonds een groot vuurwerkspektakel.