Archieven: 2016-10-31

Toen, op 31 oktober 1983: opening café-restaurant den Herdenbergher.

Op 31 oktober 1983, aan het einde van de wijnmaand, werd de eerste fles ontkurkt in het nieuwe café-restaurant Den Herdenbergher van Jan en Leidy Lenters. Aansluitend werd ‘Open Huis’ gehouden. Indertijd waren er nog zes andere cafés in Hardenberg: De Kruuke in de Fortuinstraat, Potgiesser aan de Markt, Marktzicht aan de Markt, Stroeve (voorheen Akkerman) aan de Stationsstraat, Brinkman aan de Stationsstraat en De Pub in de Voorstraat.

De gehele geschiedenis van deze horecazaak aan het Oosteinde leest u op onze website:

Van de Jaarbeurs tot den Herdenbergher


Toen, op 27 oktober 1932: aanleg Rheezerveenseweg.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 27 oktober 1932 werd deze bijzondere foto afgedrukt van de werkzaamheden bij de aanleg van de eerste verharde weg door Rheezerveen, de huidige Rheezerveenseweg.

Twee dagen later schreef ook onze lokale krant ‘De Vechtstreek’ over dit heugelijk nieuws:
“Rheezerveen. Het komt in orde. Het is een enorm stuk werk, dat de gemeente Ambt Hardenberg heeft aangepakt, door de weg door Rheezerveen te leggen. Onder de dagelijkse leiding van den heer Tuik, die de Heidemij vertegenwoordigt, is de ploeg werklieden geregeld bezig de aardebaan in orde te brengen. Dat kost nogal veel moeite, daar de ondergrond van den weg uit verwerkte dalgrond blijkt te bestaan. Al het verwerkte spul wordt verwijderd, terwijl het vaste zand nog een spit omgewerkt wordt. Daarna vindt aanvulling met behoorlijk bergzand plaats. Straks zal het verhardingsmateriaal worden aangebracht, waardoor het vooruitstrevende Rheezerveen uit haar isolement is verlost.”


Toen, op 16 oktober 1970: opening van ‘De Heujmansbelt’.

Op 16 oktober 1970 vond de officiële openingshandeling plaats van het dorpshuis in Bruchterveld. Het Noord-Oosten schreef daarover:
“Het spreekt vanzelf dat de officiële opening van dit gebouw met enig feestelijk vertoon gepaard is gegaan. Ter illustratie van deze opening werd burgemeester Van Splunder gevraagd om twee linten door te knippen, die de geheim gehouden naam van het gebouw onthulden. Met algemene instemming werd de naam ‘Heujmansbelt’ begroet en de burgemeester veronderstelde dat boer Rotman wel nooit zal hebben gedroomd dat op dit punt van Bruchterveld zoiets tot stand zou komen. Er is een ontmoetingscentrum voor de burgerij tot stand gebracht en de burgemeester prees in dat verband de eendrachtige samenwerking in de plaats.”

De Bruchtervelders hadden er allemaal de schouders onder gezet om een eigen voorziening te realiseren. Ze legden maar liefst ruim 30.000 gulden op tafel, afkomstig van 190 personen.

De krant vervolgde:
“Reeds op 2 februari 1925 was een commissie benoemd om te komen tot de bouw van een lokaal voor verenigingsgebruik. Leden daarvan waren A.J. Hulzebosch, A.J. Ribberink, M. Muis, A. Noppers, Johs. Muis, G.W. Grimmerink, J.H. Hamberg en G. Arends. Hadden zij toen maar gebouwd, verzuchtte de voorzitter. Helaas, ze hebben het niet gekund. In 1962 hebben A.J. Godeke, meester De Gooij en meester Van der Meer opnieuw aandacht aan die zaak besteed. Op 30 mei 1967 passeerde de stichtingsakte voor de totstandkoming van het verenigingsgebouw. Bestuursleden waren D.J. Schepers, G.J. Muis, J.H. Stegeman, B.J. Lubbers, G. Hulzebosch, J. Hamberg, J. Prenger, A.J. Godeke en K.K. van der Meer.

De muziekvereniging ‘Excelsior’, de trots van Bruchterveld, zette de opening luister bij met haar optredens. De krant besloot het artikel met:

“De vereniging hoeft nu niet langer te repeteren in een lijkwagenhuisje, maar kan door de totstandkoming van het dorpshuis voortaan in een riant gebouw oefenen.”


Toen, op 10 oktober 1952: de oude barones gestorven.

Op 10 oktober 1952 overleed Zwaantine Theodore Walter, de douairière van oud-burgemeester Willem baron van Ittersum te Heemse. Zij was de laatste bewoonster van het Huis Welgelegen. De lokale krant ‘De Drie Dorpen’ stond stil bij het overlijden van Hardenbergs oudste inwoner:
“Een roemrijk oud geslacht is heengegaan. Douairière Z.T. van Ittersum-Walter te Heemse op bijna honderdjarige leeftijd overleden. Een adellijk geslacht dat veel betekende voor onze omgeving. In alle stilte is ze dinsdag bijgezet in de grafkelder der familie: de oude mevrouw, zoals ze in de volksmond werd genoemd.

Slechts een kleine groep nabestaanden en enige belangstellenden volgden de baar, toen de overledene werd heengedragen naar dat historische plekje bij de oude Heemser toren, zo heel dicht bij de plaats waar eens de machtige Heemser burcht heeft gestaan van de Heer van Heemse. Met haar is de naam van een oud geslacht beëindigd, maar het is goed om even stil te staan bij wat de voorouders van de Van Ittersums als burchtheren van Heemse en Collendoorn voor ons gebied hebben betekend. Het leven gaat snel. Dat bleek ook op de begrafenis, waar slechts heel weinig tot uitdrukking is gekomen dat hier iemand ter aarde is besteld die een lange, lange reeks van jaren heeft geleefd als echtgenote van de eerste burger van Stad Hardenberg. Baron Willem van Ittersum was vele jaren burgemeester dier gemeente. Hij is in 1916 overleden. En nu zijn echtgenote is heengegaan, nu was er ds. Loor die de rouwdienst leidde en het was de heer Hasseley Kirchner die als echtgenoot van de kleindochter der overledene de aanwezigen dankte voor de blijken van belangstelling en medeleven”.