Archieven: 2017-04-03

Toen, op 03 april 1842: Elisabeth Beltman overleden.

Op 3 april 1842 overleed Elisabeth Beltman in haar huisje aan ’t Oosteinde in Hardenberg. Elisabeth was geboren in Ane en behoorde kerkelijk tot de Stephanuskerk in Hardenberg. Ze was haar hele leven ongehuwd gebleven en stierf op 77-jarige leeftijd.

Ze was niet onbemiddeld kennelijk, want in de Hardenberger kerkenraadsvergadering van december 1844 werd gesproken over het legaat dat men van haar ontvangen had.

Elisabeth was rentenierster. Ze had bezittingen in Amsterdam en liet bij testament een bedrag van driehonderd gulden na aan de diaconie van Hardenberg. Dat bedrag zou de diaconie kunnen incasseren bij huisschilder Hendericus Creemer te Hardenberg die haar nog eenzelfde bedrag schuldig was. Creemer echter was het er niet mee eens en ging naar de rechtbank. De rechter oordeelde dat Creemer niets meer schuldig was. De diaconie kon daartegen in beroep, maar dat lieten de financiën niet toe, ook omdat het nog lang geen gewonnen zaak was. Daarop besloot de kerkenraad om Creemer bij de predikant te ontbieden om hem in aanwezigheid van twee ouderlingen ‘in gemoede te vragen of hij met een gerust geweten en onder eede verklaren konde de som bovengenoemd niet schuldig te zijn’. Vooraf hadden de diakenen beloofd dat zij hun vordering op Creemer zouden laten vallen, wanneer hij die verklaring had afgelegd, en zo geschiedde.


Toen, op 02 april 1973: portret van dominee Loor.

0402_Loor
Deze fraaie kleurendia is gemaakt op 2 april 1973. We zien dominee Ernest John Loor, predikant van de hervormde kerk in Heemse, gefotografeerd in zijn werk- en studeerkamer tijdens het afscheid van de Classis. Er zijn vele honderden dia’s van dominee Loor bewaard gebleven, maar omdat hij ze zelf maakte staat hij er zelden tot nooit zelf op. Dat maakt deze dia redelijk uniek.


Toen, op 01 april 1725: uit het memorieboek van baron Van Sytzama.

In het Historisch Centrum Overijssel wordt in toegang 284.1 onder inventarisnummer 3 een militair memorieboek bewaard uit het eerste kwart van de achttiende eeuw. Het boek is geschreven door Pyrrhus Wilhelmus baron van Sytzama.

Pier Willem van Sytzama was op 19 oktober 1688 geboren op de havezate ‘Blankenhemert’ op het Heemserveen. Twee dagen later was hij gedoopt in de kerk te Heemse. Hij trouwde eerst in 1726 met Ebella Juliana Aebinga van Humalda. Uit dat huwelijk werd in 1729 ‘onze’ latere dichteres Clara Feyoena geboren. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote hertrouwde Van Sytzama in 1732 met Geertruyd Foeck van Burmania.

Van Sytzama was overste-luitenant van een compagnie infanterie en ‘capitein ten dienste deser landen’. Ook was hij een aantal jaren lid van de Staten-Generaal.

De hooggeplaatste militair hield in genoemd boek al zijn reizen bij. Zo weten we nu, drie eeuwen later, precies hoe men in die tijd afstanden aflegde. Op deze pagina zien we hoe de dan 36-jarige Pier Willem op 1 april 1725 van de havezate Blankenhemert in Heemserveen naar ’t adellijk huis van zijn voorouders, ‘Beslinga State’, in Friens reisde. Hij reisde niet alleen, maar samen met zijn zusje Anna Jacoba Harmina barones van Sytzama en zijn ouders Pico Galenus baron van Sytzama en Johanna Judith baronesse Blanckvoort.

Ze reden eerst met de wagen, ongetwijfeld over de Hessenweg, naar Zwolle. Daar bleven ze een dag, mogelijk om inkopen of zaken te doen. Op de derde april reisden ze verder via Geelmuyden (Genemuiden) alwaar ze het veerpontje pakten over het Zwartewater. Vervolgens reisden ze over de ‘Gietersche weg’ (de weg richting Giethoorn) naar het dorpje Tuk bij Steenwijk. Daar overnachtte het gezelschap. De dag erop overbrugde men de laatste vijftig kilometer, ongetwijfeld via Heerenveen en Akkrum, naar de eindbestemming Stiens.

Pyrrhus Wilhelmus baron van Sytzama overleed op 26 april 1759 in Den Haag en werd begraven in de kerk te Friens.

Onze stichting is voornemens het reisboek van baron Van Sytzama t.z.t. te digitaliseren en in transcriptie uit te geven, vanwege het prachtige tijdsbeeld en de mooie verhalen die tussen de regels door worden verteld. We houden u via onze Facebookpagina op de hoogte van de vorderingen.