Archieven: 2017-05-09

Toen, op 09 mei 1971: Edwin Evers geboren.

0509_Edwin_Evers

Op 9 mei 1971 werd Edwin Dienan Evers geboren in Hardenberg, als zoon van elektricien Jannes Harm Evers en Alberta de Vries.

Wanneer we Edwins stamboom bekijken, zien we dat hij voor het TV-programma ‘Verborgen Verleden’ misschien weinig interessant is. Althans, waar het de paternale afstamming betreft. Tot tien generaties terug stammen zijn voorvaderen allemaal uit onze regio. Zijn vader was in 1932 geboren in Gramsbergen en ook de generaties ervoor hadden daar hun roots.

Edwins overgrootvader Harm Evers was de laatste klepperman van Oud Gramsbergen. Officieus was hij zelfs de laatste nachtwacht van Nederland. Het ‘omroepen’ heeft hij dus niet van een vreemde…

We hebben Edwins stamreeks op onze website gezet.


Toen, op 08 mei 1869: blikseminslag in Lutter kerktoren.

0508_kerk_Lutten

Op 8 mei 1869 ontlastte zich een zeer hevige onweersbui boven Lutten aan de Dedemsvaart. Volgens de Provinciale Overijsselsche Courant sloeg de bliksem daarbij in de toren van de hervormde kerk. De kerktoren maar ook de kerk zelf werden zwaar beschadigd, echter zonder dat er brand uitbrak. De krant besloot het bericht met de zin: “De werklieden, die aan den toren werkzaam waren, hadden zich gelukkig juist verwijderd…”


Toen, op 05 mei 1911: Koperslager Breukelman.

0505_Breukelman

Op 5 mei 1911 werd in het Salland’s Volksblad onderstaande advertentie afgedrukt:

“Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zich heeft gevestigd als koper-, lood-, zink- en asphalt-bewerker ten huize van zijn moeder wed. A.J. Breukelman, nabij de Chr. school. A. Breukelman, koperslager, Hardenberg”.

Een kleine maand later liet koperslager Breukelman weten dat hij een winkel in huishoudelijke artikelen had geopend, waarin hij ‘lampen, wandlampen, glazen, branders, petroleumstellen, katoen, emmers, waterketels, koffiekannen, weegschalen, waschborden etc.’ verkocht.

Albert Breukelman was geboren op 14 december 1883 te Stad Hardenberg, als zoon van Albert Jan Breukelman en Johanna Aleida Bouwkamp. Hij had zijn winkel gevestigd aan de Eiermarkt in het pand van zijn moeder. Daarin zou later de (snoep)winkel van Van Faassen gevestigd worden.

In 1927 zou Ab Breukelman zijn zaak verplaatsen naar een nieuw gebouwd winkelpand aan het Oosteinde. De koperslager stierf, ongehuwd, op 2 oktober 1953 en werd vier dagen later begraven op het oude kerkhof Nijenstede.


Toen, op 03 mei 1945: Kees de Jong stierf in het concentratiekamp.


Op 3 mei 1945 overleed Cornelis Lucas (Kees) de Jong in het Duitse concentratiekamp te Wöbelin. Dat was de dag waarop, wrang genoeg, het kamp door Canadese troepen zou worden bevrijd.

Kees de Jong, zoon van de Bergentheimse veldwachter Anne de Jong, was op 1 december 1944 gearresteerd vanwege zijn vermeende verzetsactiviteiten. Op 22 september 1949, ruim vier jaar na zijn overlijden, werd zijn lichaam herbegraven op de begraafplaats in Bergentheim.

0503_Cornelis

Het Salland’s Volksblad schreef vervolgens:
“Donderdag 22 dezer vond te Bergentheim onder grote belangstelling de herbegrafenis plaats van de illegale werker C.L. de Jong, die op 3 mei 1945 in het Duitse concentratiekamp ‘Wöbbelin’ was overleden. De familie en genodigden waren samengekomen in het Hervormd jeugdgebouw, waar een rouwdienst gehouden werd, geleid door Ds. Dijkhuis van Aalten (in de bezettingstijd alhier). Hierna werd de stoet opgesteld. Vele belangstellenden van heinde en ver gekomen, volgden de baar, die met vele kransen en bloemen was bedekt.
Hij werd begraven naast het graf van zijn vader Anne de Jong en aan de andere kant het massagraf van zijn gevallen medestrijders. Eerst werd het woord gevoerd door een lid van de voetbalclub H.V.C. uit Ommen, waarvan de overledene lid was geweest. Vervolgens sprak iemand uit Zwolle namens het hoofdbestuur der P.T.T. bij welk bedrijf Kees voorheen werkzaam was. Spreker gewaagde van trouwe plichtsbetrachting. Namens het gemeentebestuur van Hardenberg sprak burgemeester Van Oorschot een kort woord van deelneming tot de familie”.


Toen, op 02 mei 1874: De hoeksteen van de kleuterschool gelegd.

0502_bewaarschool

Op 2 mei 1874 werd de hoeksteen van de Maria Magdalena Bewaarschool in stad Hardenberg gelegd door de oprichtsters Maria van Ittersum en Magdalena Callenbach-Mijer. Enkele maanden later, op 19 augustus, werd de naar hen genoemde Maria Magdalena Bewaarschool feestelijk ingewijd.

Op onze website hebben we de geschiedenis van deze eerste ‘kleuterschool’ van Hardenberg in beeld gebracht in een serie van 3 artikelen:

http://www.historischeprojecten.nl/publicaties.html