Archieven: 2017-06-27

Toen, op 27 juni 1979: hoog bezoek in ponypark Slagharen.

0627_ponypark

Op 27 juni 1979 bezochten Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhove het Ponypark Slagharen.
In haar functie van beschermvrouwe van de Federatie Paardrijden Gehandicapten kreeg de prinses van directeur Bemboom een pony aangeboden.
Mr. Pieter van Vollenhoven nam een gouden plaat in ontvangst van “Thank you for the Music”. Van deze langspeelplaat, waarop mr. Van Vollenhoven piano speelde, waren 50.000 stuks verkocht. Na het in ontvangst nemen vann zijn gouden elpee stelde Van Vollenhoven een nieuwe achtbaanattractie, de Looping Star, in gebruik.

0627_ponypark
0627_ponypark

Toen, op 26 juni 1912: de tijd stond even stil.

0626_uurwerk

In het Salland’s Volksblad van 28 juni 1912 lezen we dit – eenvoudig – gedichtje. Kennelijk was op die 26ste juni het uurwerk van de hervormde kerk tot stilstand gekomen, als gevolg van het breken van de staaldraad waaraan het slingergewicht bevestigd was…

’t Was middag: tik-tak, tikke-tak!
Toen, bons, op eens de staaldraad brak;
’t Gewicht viel met een slag terneer,
De klok staat stil, zij loopt niet meer.
Vergeefs, vergeefs tuurt men omhoog,
Of zich de wijzer ook bewoog,
’t Gewicht viel met een slag ter neer,
De torenklok, zij loopt niet meer.
Maar of de klok niet wordt gehoord,
Het baat ons niet, de tijd spoedt voort.
Al zou de klok ook nooit weer gaan,
Het uur van sterven zal toch slaan.

0626_uurwerk2

Toen, op 24 juni 1943: kerkklokken gevorderd.

0624_kerkklokken

Op 24 juni 1943 werden de twee oude klokken van de hervormde kerk in Hardenberg op last van de Duitse bezetter gedemonteerd en langs stalen kabels vanuit de kerktoren naar beneden getakeld. Het was het gemeentebestuur gelukt om de eveneens honderden jaren oude klokken van de hervormde kerk in Heemse te behouden, vanwege het monumentale pand. De klokken van Hardenberg moesten er echter wel aan geloven. Het was de bedoeling om ze, net als vele andere klokken uit het land, te laten omsmelten. Het metaal zou dan worden hergebruikt voor oorlogstuig.

Toch ontsprongen de Hardenberger klokken de dans. Die geschiedenis kunt u lezen op onze website:

http://www.historischeprojecten.nl/publicaties/Klokken%20luiden%20weer_De.pdf


Toen, op 17 juni 1932: armenhuisjes op de Pothof.

0617_armenhuisjes

Op 17 juni 1932 besloot de gemeenteraad van Stad Hardenberg tot aankoop van een vijftal onbewoonbaar verklaarde woningen op de Pothof voor de prijs van 1000 gulden. Die woningen waren eigendom van de diaconie van de hervormde gemeente en stonden bekend als ‘de armenhuisjes’.

De bedoeling was de huisjes af te breken, maar door de nodige verbeteringen aan te brengen (kosten 500 gulden) konden ze toch nog in bewoonbare staat worden gebracht. De bewoners waren toen o.a. de alleenstaande Jan Breukelman (woning B-42), diens broer Gerrit Jan Breukelman (B-43, later Pothofweg 7) en Gezina Geugies (B-44, later Pothofweg nr. 9). De huren waren alleszins schappelijk te noemen. Gezina betaalde slechts vijftig cent per week en haar buren f. 1,25 per week.

De woningen werden in 1959 afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Nu geadresseerd aan de J.C.J. van Speykstraat.

0617_armenhuisjes2