Archieven: 2017-07-07

Foto: sigarenmagazijn Kremer.

0707_sigarenmagazijn

Een kijkje in het interieur van het Sigarenmagazijn ‘De Brink’ van het echtpaar Jan Kremer en Margje de Vries in Heemse. Zij hadden de winkel gekocht tijdens de openbare veiling die op 21 juni 1939 door notaris Schut was gehouden. De ‘welbeklante’ winkel was op 14 maart 1925 geopend door Thijs Stad die er eveneens een leesbibliotheek in had. In het winkeltje werden sigaretten, sigaren, tabak en snoepgoed verkocht. Het winkelpand zou later worden afgebroken om plaats te maken voor de ontsluiting van het Meeuwenplein.

De oud-eigenaren, het echtpaar Thijs Stad en Aleida Pullen, waren kort na de verkoop van hun winkel geƫmigreerd naar Barret Lake, British Columbia in Canada.

De prachtige foto is gemaakt door ds. E.J. Loor uit Heemse en is opgenomen in ons boek ‘Toen geluk nog heel gewoon was’, deel 1.


Toen, op 04 juli 1924: besluit tot verkoop van de Steenbrink.

0704_steenbrink

Op 4 juli 1924 besloot de gemeenteraad van Stad Hardenberg met algemene stemmen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, tot de openbare verkoop van de zgn. ‘Steenbrink’. Dat was een circa 10 hectare groot grasland, gelegen achter ’t Holt, in de voormalige marke Heemse en Collendoorn, grenzend aan de gemeente Gramsbergen. Bij het kadaster stond het bekend als sectie B no. 526.
Vervolgens verscheen er een advertentie in de krant van 8 augustus. E. Soer uit Hardenberg bleek de hoogste bieder. In de raadsvergadering van 5 september werd besloten het perceel voor f. 10.000,- te gunnen aan barbier Ernst Herman Soer.
Overigens komen we de naam ‘de Steenbrink’ voor het eerst in de archieven tegen in het jaar 1786.

0704_steenbrink2

Toen, op 03 juli 1926: aanbesteding marechausseekazerne.

0703_kazerne

Op 3 juli 1926 vond de aanbesteding plaats van de uitbreiding van de marechausseekazerne in Hardenberg. Eigenaar, deurwaarder Gerrit van Oorschot te Kampen, verhuurde zijn pand aan de Gramsbergerweg aan de Koninklijke Marechaussee. Er was echter te weinig woonruimte en daarop liet hij aan de westzijde een nieuw woonhuis bouwen.
De foto’s tonen het verschil. Op de eerste foto zien we het oorspronkelijk pand, met achter de kazerne de restanten van het bedrijfsgedeelte van de vroegere boerderij. De tweede foto toont het nieuw gebouwde woongedeelte, ook over twee bouwlagen, iets achteruit gelegen, bestemd voor het verblijf van de marechaussees.
Het hoofdgebouw, daterend uit 1901, is aangemerkt als rijksmonument. De uitbreiding uit 1926 valt niet onder monumentenzorg. Meer over de geschiedenis van de marechaussee in Hardenberg en over de kazerne kunt u lezen in ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ op pag. 284 e.v.

0703_kazerne2