Archieven: 2017-10-26

Toen, op 26 oktober 1976: opening winkel Veneberg.

1026_Veneberg
(Foto: Collectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.)

Het Noord-Oosten schreef:
“Op dinsdagmiddag 26 oktober 1976 verrichtte Veneberg senior met het doorknippen van een lint de nieuwe zaak van Veneberg en Zonen aan de Markt te Hardenberg. Hij deed dat te midden van zijn gezinsleden, vrienden, bekenden en plaatselijke relaties, nadat zijn kleinzoon hem keurig op een kussentje de schaar had aangeboden. Daarbij waren er tegelijk bloemen voor moeder Veneberg, die blij de attentie van haar dochter aanvaardde. Veneberg heeft bij die gelegenheid een op rijm gestelde toespraak gehouden, waarin hij wees op het fijne van hun gezamenlijke aanpak, die nu resulteerde in het begin met deze mooie nieuwe zaak.

Het is een compleet nieuwe zaak geworden. Vlakbij het domein, de Markt, dat de Venebergs zo dagelijks vertrouwd is, omdat ze al jarenlang de Hardenberger markt bezoeken, staat nu hun gereedschappenwinkel met een front van maar liefst 22 meter. Naast een schat van gereedschappen, werktuigen en materialen voor de vakman en knutselaar, is er een grote sortering in kleinere machinerie en wat in dat verband maar mogelijk is.

De Venebergs zijn in de loop der jaren met dit bedrijf vergroeid. In Den Ham aan de Vroomshoopseweg is hun zaak met winkel en magazijn uitgegroeid. Jan Veneberg, die veel markten bezoekt, gaat met zijn gezin in het nieuwe pand wonen, zodat er ook een dagelijks beheer is.”


Toen, op 17 oktober 1849: de brand in het centrum.

1017_stad_kadaster

Op 17 oktober 1849 brandden in stad Hardenberg maar liefst zes woonhuizen tot de grond toe af, aldus de Drentsche Courant. Het stadje ontsnapte aan een derde grote ramp.

Deze huizen stonden deels aan de Voorstraat (kadastrale percelen A-152 van Roelof Vasse en A-153 van Jannes van Loo) en aan de Achterstraat en/of Ganzenstraat vanaf de hoek (A-182 van Warner Kremer, A-181 ws. van Berend Venebrugge, A-180 van Jan Leusink, A-179 van Jan Tieman, A-178 van Willem ten Brinke en A-177 van Hendrik Kamphuis).

De Zierikzeesche Nieuwsbode van 1 november (dus 14 dagen later) maakte er weinig woorden aan vuil: “Te Hardenberg zijn 5 huisjes verbrand”.

zie ook de publicatie met verbeteringen en aanvullingen op onze website Brand in Stad Hardenberg


Toen, op 10 oktober 1977: jubileum van herenkapper Dekker.

Op 10 oktober 1977 vierde R. Dekker uit Bergentheim zijn 50-jarig jubileum als zelfstandig herenkapper. Hij was al op z’n zestiende begonnen!

1010_Dekker
Kapper Roelof Dekker (1911-1985).

In ‘Het Noord-Oosten’ werd deze foto geplaatst bij een groot artikel:
“In het begin kwamen de klanten nog met veenkluiten achter hun oren om een eenmalige zaterdagavond-knipbeurt vragen. Nu komen daar de heren die hun uiterlijk graag aangepast zien aan de eisen van de nieuwe tijd en het zijn niet alleen Bergentheimers die bij de altijd opgeruimde kapper komen binnenstappen.

Kapper Dekker moet in zijn tijd wel een handig joch zijn geweest, dat van meet af aan bijzonder netjes van inslag was. Zijn vader was smid. Hij werd geboren aan de oude vaart. Die typische bebouwing achter garage Merjenburgh herinnert nog een klein beetje aan die vroegere situatie. Er lag een ‘scholle’ in de toentertijd nog provinciale weg langs het kanaal en vanuit dat kanaal liep een vrij brede wijk naar de turfstrooiselfabriek van Van Roijen. Vader Dekker was daar de smid, maar dat vak interesseerde de jonge Dekker junior niet het minst. Altijd dat vuile werk van een smid leek hem niets. Zijn broer mocht dat dan maar gerust een mooi vak vinden, maar hij wilde het liever anders doen en als twaalfjarige knaap kwam hij in dienst bij kapper Jaap van der Velde. Dat werk ging hem maar wat handig af. Het bleef niet alleen bij inzepen, zoals een kappersleerling dat in eerste aanloop moest doen. Al spoedig leerde hij dat scheren en om de mensen zo pijnloos mogelijk van hun harde stoppelbaarden te verlossen moest hij zorgen voor een scherp mes. Als er geen klanten waren, dan werden de messen haarscherp gemaakt op de oliesteen en als er dan ’s zaterdagsavonds bij dat veelvuldig gebruik toch nog iets aan de scherpte ging haperen, dan was er de sterke leren riem die voor de nodige aanvulling kon worden benut.

Het ging zelfs zo goed met de kleine kapper, dat hij op 15-jarige leeftijd een aanstelling kreeg als eerste kappersbediende bij Woolthuis in Zwolle. Daar verdiende hij het respectabele loon van een rijksdaalder per week plus kost en inwoning. Dat was niet slecht voor een jochie van 15! Natuurlijk had hij toen ook al een fiets. Daarmee overbrugde hij de afstand van Zwolle naar Bergentheim, zodat hij heel vaak ’s zondags in eigen kring was. Maar ’s avonds ging hij dan ook al weer terug.

Kapper Jaap van der Velde legde zijn werk in Bergentheim neer. Er was dan helemaal geen kapper meer en dat was de kans van zijn leven. In eigen plaats een eigen kapperszaak. De Bergentheimse familie Dekker staat bekend om haar solide inslag en men vroeg aan de baas van de 16-jarige kapper ‘of ie dat wel aan zou kunnen’. Het antwoord was heel positief. Zijn baas vond zijn jeugdige knecht mans genoeg om het vakkundig te runnen en zo is het heel erg eenvoudig begonnen aan het kanaal. Het ging best. Het ging zelfs zo goed, dat Dekker vrij jong nog al ging trouwen. Hij was nog maar negentien.
Het kappersvak vond hij zo’n mooi vak, dat hij het plezier en de animo er voor overdroeg aan zijn kinderen. Van zijn zeven kinderen kwamen er vijf in het kappersvak terecht.
“In het voorjaar, dan kwamen de mannen uit de hele omgeving hier naar toe om in het veen te werken. Ze waren hier dan in het ‘kwartier’, noemden ze dat om de nare naam van ‘keet’ maar niet te hoeven gebruiken”. Het kappersvak was zo slecht nog niet. Scheren kostte 12½ cent. De halve cent was toen nog echt in ere”.

Kapper Roelof Dekker was op 11 juni 1911 geboren in Bergentheim als zoon van smid Karel Hendrik Dekker en Jantiena Margiena de Jager. Zoals gezegd trouwde de kapper op 19-jarige leeftijd, op 30 oktober 1930 te Ambt Hardenberg. Zijn echtgenote was Trijntje Manrho. Kapper Roelof Dekker is op 10 december 1985 overleden.


Toen, op 06 oktober 1906: 40-jarig huwelijk Bruins-Meijboom.

106_Bruins

Op 6 oktober 1906 werd het 40-jarig huwelijksfeest gevierd van Herman Bruins en Zwaantje Meijboom. Dit groepsportret is tijdens het feest gemaakt door fotograaf Sanders uit Coevorden. We zien het echtpaar in het midden zitten, in donkere kleding, geflankeerd door kinderen en kleinkinderen.

Herman was in 1842 geboren in Heemse als zoon van calicots-fabrikant Kars Bruins en Johanna Hermina Wandscheer. Hij trouwde op 6 oktober 1866 te Meppel met koopmansdochter Zwaantje Meijboom. Zij was daar geboren. Uit hun huwelijk zijn zes kinderen geboren, twee dochters en vier zoons. Het kleinste kindje op de foto was de in augustus geboren kleindochter Zwaantje. We zien haar op schoot bij moeder Geziena Jantina Bruins-van Tarel, rechts van opa Herman.