Archieven: 2017-11-27

Toen, op 27 november 1949: klepperman Evers overleden.


1127_klepperman
“Zondagavond is overleden, na een langdurige ziekte in de leeftijd van ruim 80 jaar, de heer H. Evers, beter bekend als Klaos Harm. Hij bekleedde in de jaren 1900 t/m 1926 de functie van gemeentelijk nachtwaker, hierna ging hij met pensioen.

Voordat Gramsbergen aan het elektrisch net aangesloten was, verzorgde hij de petroleum-straatverlichting. Hij luidde de klok bij begrafenissen, totdat deze door de Duitsers werd weggehaald. Velen zullen zich nog de traditionele oudejaarsavond-rondgang herinneren, waarbij Klaos Harm, gekleed in zijn winterjas en muts, met een ijzeren wandelstok gewapend en onder zijn linkerarm ‘de klep’ voorop liep. Met het overlijden van Klaos Harm is een bekende dorpsfiguur heengegaan”, aldus het Sallands Volksblad.
1127_klepperman2

Harm is geboren op 23 juli 1869 te Gramsbergen als zoon van linnenwever Herm Evers en Grietje van der Veen. Hij trouwde aldaar op 21 augustus 1891 met Grietje Knol. Het echtpaar kreeg 9 kinderen, waarvan drie op jonge leeftijd stierven. Behalve klepperman was hij linnenwever, klompenmaker, aanzegger en, zoals boven vermeld, stadsomroeper van Gramsbergen. Zijn achterkleinzoon Edwin Evers werd niet alleen plaatselijk maar zelfs landelijk bekend als dj bij radio 538.


Toen, op 25 november 1927: de winkel van Makkinga op De Brink in Heemse.

0810_Makkinga

Aan ’t einde van de negentiende eeuw begon Jan Hendrikus Willem Makkinga, afkomstig uit Ommen, een bakkerswinkel op De Brink. Hij was in 1895 gehuwd met Geesje Stegeman uit Ane. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren. Een zoontje werd maar drie jaar oud. De twee oudste dochters stierven in 1918 aan de gevolgen van de Spaanse griep en tot overmaat van ramp was de bakker datzelfde lot beschoren.

Daarop besloot zijn weduwe de boel bij opbod te laten verkopen. Zij kon onmogelijk in haar eentje, met alleen een elf-jarig zoontje, de winkel blijven runnen. De verkoop ging echter niet door. Mogelijk heeft de jongere broer van de bakker, genaamd Johannes Gerhardus Makkinga, de zaak tijdelijk voortgezet.

Echter, op 25 november 1927 zien we dat de weduwe haar ‘nieuwe winkel’ op de Brink opent. Haar oudste zoon, de dan 20-jarige Derk Jan Makkinga, zou haar helpen en de winkel op De Brink op den duur voortzetten. Die nieuwe winkel zien we op deze foto. Het oude pand was volledig afgebroken en in 1927 vervangen door nieuwbouw onder architectuur van H. Wilms uit Barneveld. Tijdens de afbraak en nieuwbouw was de winkel voortgezet in een houten noodgebouwtje.


Toen, op 24 november 1912: de dominee kwam te laat.

1124_dominee

Van een dominee, die zich wachten liet… 
Zondagmorgen zou in de Ned. Herv. kerk te Almelo een predikbeurt vervuld worden door een dominee uit Dedemsvaart. Om te 10 uur aanwezig te zijn, liet dominee zich per rijtuig van Dedemsvaart naar Hardenberg brengen, van waar hij per trein de reis naar Almelo zou voortzetten. 

Het karretje reed op een zandweg, maar het paardje vond zijn weg niet: de koetsier had een verkeerden weg ingeslagen en zoo kwam men in plaats van te Hardenberg, te Mariënberg aan. Nu was goede raad duur: de trein was vertrokken. Fluks een fiets gehuurd, en daar peddeIde dominee heen. In een uur zou hij te Almelo wezen, zoo werd hem verzekerd. Tegenwind maakte, dat hij er twee uur over trapte. 

Intusschen was de kerk te 10 uur gevuld, maar…. geen dominee. Men bleef wachten of ging maar een luchtje scheppen. Te half elf zou dominee er wel zijn. Het publiek bleef wachten – totdat men ten slotte de hoop op komst van den predikant opgaf en huiswaarts keerde. 

Eindelijk, daar kwam de peddelende dominee, terwijl hem het zweet van het voorhoofd gudste. Voor stoelen en banken te preeken, dat ging niet; er bleef dus niets anders over dan huiswaarts te keeren. 

Deze fraaie bijdrage werd beschreven in de krant “De Gooi- en Eemlander” van 27 november 1912.


Toen, op 16 november 1868: ‘Huis Heemse’ afgebroken.

1116_Huize_Heemse

Op 16 november 1868 vond de openbare aanbesteding plaats van de afbraak van het Huis Heemse. Na het overlijden van de eigenaar, de vroegere commissaris van de koning mr. Isaac Antonie van Roijen, besloten zijn erfgenamen dat het pand moest worden afgebroken. Een van die erfgenamen was Hendricus Nicolaus van Roijen, de burgemeester van Ambt Hardenberg die het pand als laatste bewoonde. Hij had het jaar ervoor een nieuwe woning laten bouwen, namelijk de villa Nijenstede in Heemse. Kennelijk was het opknappen van het oude herenhuis op de havezate Heemse te kostbaar en gingen kosten voor de baat. Afbraak was de enige optie. Daarmee kwam formeel een einde aan de geschiedenis van de oude havezate Heemse.

De advertentie luidde:
“Het afbreken van het kapitaal Heerenhuis Heemse, staande te Heemse, gemeente Ambt Hardenberg. Bestek en voorwaarden, waarnaar deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen bij den logementhouder A.H. van Munster te Hardenberg, terwijl informatiën te bekomen zijn bij den heer J. van der Sanden te Ambt Hardenberg, en aanwijzing zal worden gedaan den derden en tienden nov. e.k., telkens des voormiddags van 10 tot 12 uur. De inschrijvingsbiljetten moeten vrachtvrij voor den 16 nov. e.k. worden ingezonden aan den weled. gestr. heer mr. J.H. van Roijen, advocaat en notaris te Zwolle, ten wiens kantore des ’s morgens te 9 uur tot het openen derzelve zal worden overgegaan. Ambt Hardenberg, 27 oct. 1868”.