Archieven: 2017-01-08

Toen, op 08 januari 1917: distributiewet tijdens Wereldoorlog I.

0208_distributie
In dezelfde krant werd een ingezonden stuk geplaatst.

Op 8 januari 1917 woedde de Grote Oorlog in Europa. Nederland bleef buiten schot, maar ondervond wel de gevolgen van schaarste. In het Salland’s Volksblad van 9 februari 1917 lezen we:

“Distributie. Burgemeesters en Wethouders van Stad- en Ambt Hardenberg brengen ter algemeene kennis dat de maximumprijzen zijn van:
a. Varkensvleesch: rollade, 70 cent, magere lappen, 60 cent, doorregen lappen, 52,5 cent, vette lappen, carbonade, versch vet spek, versch doorregen spek, gezouten of gerookt vet spek, gezouten of gerookt mager spek, reuzel, kluiven en gehakt. Alles per half K.G. contant.
b. Brood: Tarwewaterbrood (gebuild), bruinbrood (ongebuild), grof roggebrood.

Verder worden de ingezetenen gewaarschuwd zorg te dragen, dat direct bij den aanvang van een tijdperk van 4 weken alle 4 kaarten in hun bezit komen. De bakkers mogen niet per week de kaarten verstrekken. Ook dient te worden nagegaan of men zooveel brood ontvangt als de bons aangeven. Na afloop eener week moet de kaart, met de eventueele overgebleven bons door den houder worden verbrand. In geen geval mogen de bakkers de eenmaal afgegeven kaarten terug ontvangen.

Overtredingen worden streng gestraft ingevolge de Distributiewet. Hardenberg/Heemse, den 8 februari 1917″.


Toen, op 08 januari 1903: hartverscheurend bericht.

In het Salland’s Volksblad van 10 januari 1903 werd onderstaand, hartverscheurend, bericht afgedrukt:
“Dankbetuiging. Ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank aan allen die hulp verleend hebben in de ziekte en het overlijden zijner geliefde echtgenoote, inzonderheid zijnen dank aan zijnen schoonvader, B.J. Nijeboer, voor de zelfopofferende liefde, betoond in de ziekte mijner vrouw, alsook in die der negen andere kinderen, hem reeds vroeger door den dood ontnomen. Geve de Heere ook hem met de drie zijner nog levende kinderen genade om in ’s Heeren doen te berusten. G.J. Reins. Bruchterveld, 8 januari 1903”.

De dankbetuiging was geplaatst in opdracht van de jonge weduwnaar Gerrit Jan Reints. Hij was geboren in Baalder en in 1901 gehuwd met Gerritdina Nijeboer uit Anerveen. Gerritdina was op 29 december 1902 op 25-jarige leeftijd overleden.

Gerrit Jans schoonvader Berend Jan Nijeboer was twee keer gehuwd geweest. Uit beide huwelijken waren kinderen geboren: 13 in totaal. Van die dertien waren er in 1903 al tien gestorven. Berend Jan zou zelf in 1906 in Radewijk overlijden. Hij was toen al decennia lang weduwnaar. Genoemde drie kinderen waren toen nog in leven.


Met dank aan… (V)


In deze serie ‘met dank aan’ willen we graag inzendingen van onze volgers laten zien. De foto’s zijn dus eigendom van particulieren die ze belangeloos aan onze stichting ter beschikking hebben gesteld.
Deze twee unieke foto’s tonen optredens van de zanggroep van mevrouw Den Engelse. Achterop de foto’s is gelukkig e.e.a. geschreven. Zo weten we dat de eerste foto is gemaakt tijdens de uitvoering van het liedje ‘Goeden avond speelman’. De tweede foto is gemaakt toen men ‘de Baanveger’ ten gehore bracht.
Landbouwkundig ingenieur Pieter Arie den Engelse was leraar aan de Landbouwwinterschool in Heemse. Zijn echtgenote, Helena Petronella Jansen, was o.a. directrice van het Chr. mannenkoor Eltheto. Het echtpaar bewoonde ‘het Weidehuis’ in Heemse. In 1933 vertrokken zij naar Hoofddorp, waarna hun oude huurhuis werd omgetoverd tot jeugdherberg.
Daarmee kunnen we deze prachtige foto’s, afkomstig uit een privécollectie, in ieder geval dateren tussen 1923 (het jaar waarin de Landbouwwinterschool geopend werd) en 1933. Gezien de leeftijden van de kinderen schatten we in dat ze omstreeks 1924 zijn gemaakt.

Op bovenstaande foto ziet u de uitvoering van ‘de Speelman’

Op deze foto staan v.l.n.r.: Cornelia (Corry) Verrij (geb. 1918, dochtertje van ds. G. Verrij), Willem Alexander Lodewijk (Wim) Zwamborn (geb. 1917, zoontje van de notaris), Riekje Boerrigter, Jan Zwijnenberg (geb. 1916), Lenie Zwijnenberg, Lion Emanuel de Bruin (geb. 1918, zoon van wethouder Ru de Bruin), Egberdina Hillegonda (Dinie) Nijzink (geb. 1916, dochter van molenaar Marinus Johannes Nijzink), Roelie Gerrits, Rosetta de Bruin (geb. 1916, zusje van Lion), en … van Manen. Helaas is de naam van ‘den Speelman’ niet vermeld. — met Corrie Verrij, Wim Zwamborn, Riekje Boerrigter, Jan Zwijnenberg, Lenie Zwijnenberg, Lion de Bruin en Dinie Nijzink.


Uitvoering van ‘de Baanveger’.

Op deze foto op de bovenste rij: Hendrika Louisa (Louise) Wamelink (geb. 1911), Riek Dorgelo, Johanna Catharina (zus) Zwamborn (geb. 1914), Simon Blein (geb. 1912), Greta n.n., Roelie Gerrits, Janny Oostenbrink, Anna Scheffer, n.n. Scheffer, Lien Nieman, Tinie Bruins, Co Wamelink, n.n. Bruins, Maria Verrij (geb. 1912) en Corstiaan Kornelis (Cor) Vogelaar (geb. 1913).

Vooraan liggend op de grond: Piet Zwamborn, gevolgd door Cornelia (Corry) Verrij (geb. 1918, dochtertje van ds. G. Verrij), n.n. van Manen, Lenie Zwijnenberg, Egberdina Hillegonda (Dinie) Nijzink (geb. 1916, dochter van molenaar Marinus Johannes Nijzink), Jan Zwijnenberg en Jacoba (Co) Verrij (geb. 1914). — met Louise Wamelink, Riek Dorgelo, Johanna Catharina Zwamborn, Simon Blein, Dinie Nijzink, Jan Zwijnenberg, Jacoba Verrij, Marie Verrij en Cor Vogelaar.