Archieven: 2018-02-27

Toen, op 27 februari 1843: schoolmeester Kuik de Vries.

Op maandag 27 februari 1843 begon de eerste werkdag van de nieuw benoemde hoofdonderwijzer van Slagharen: Hendrik Kuik de Vries. Het schoolgebouw in Slagharen was net nieuw opgeleverd en hij mocht er als eerste aan de slag om de leerlingen van de jonge veenkolonie les te geven.

Op onze website hebben we een pagina gewijd aan het werken en leven van deze eerste meester van Slagharen. Onlangs ontvingen we een paar prachtige zeer oude foto’s van de hoofdmeester, afkomstig uit de collectie van zijn achter-achterkleinzoon, zie: Hendrik Kuik de Vries


Toen, op 23 februari 1918: Anton Geerdes overleden.

0223_Geerdes

Op 23 februari 1918 overleed Anton Geerdes te Slagharen. Hij was 76 jaar geworden. Antonie Hendrikus (Anton) Geerdes was geboren op 6 oktober 1841 in de gemeente Avereest, als zoon van de uit Duitsland afkomstige Johann Hermann Geerdes en Maria Theresia Scholten. Anton was op 8 oktober 1878 in het gemeentehuis van Haskerland getrouwd met Helena Maria de Boer uit Leeuwarderadeel.

Onder andere Huize De Eik in Slagharen dankt zijn naam aan Anton Geerdes. De landbouwer-vervener liet de villa in 1872 bouwen. De toenmalige pastoor Vergouw van Slagharen wist het kinderloze echtpaar Geerdes te bewegen om hun huis en de omliggende grond te vermaken aan de Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Voorwaarde voor de erflating was, dat de zusters een katholieke school zouden bouwen en het echtpaar Geerdes op hun oude dag zouden verzorgen. Zo werd op 9 oktober 1913 de eerste steen gelegd voor het naast het huidige hoofdgebouw van De Eik gelegen schoolgebouw, dat tot 1976 als Antoniussschool dienst zou doen voor lager, uitgebreid en middelbaar onderwijs. Op 15 oktober 1913 kwamen de eerste twee zusters in De Eik wonen om ook aan de tweede voorwaarde te voldoen. Mevrouw Geerdes overleed echter al op 21 oktober daarop volgende en Anton Geerdes stierf zoals gezegd op 23 februari 1918.

Anton Geerdes was van 1880 tot 1917 raadslid voor de gemeente Ambt Hardenberg en van 1904 tot 1914 bekleedde hij daar de rol van wethouder.


Toen, op 22 februari 1907: nieuw orgel in Heemse.

Op 22 februari 1907 werd in de hervormde kerk in Heemse het nieuwe orgel in gebruik genomen. Het Salland’s Volksblad rapporteerde een week later:

“Heemse. Op vrijdag 22 febr. had alhier de ingebruikneming plaats van het nieuwe orgel. Velen waren gekomen om dit bij te wonen. Ds. Doekes sprak. Nadat tusschentijds reeds enige psalmen gezongen waren met begeleiding van het orgel, verkreeg nog het woord ds. Schoemaker van Lutten die wees op de vooruitgang in de laatste jaren. Voor een 70-tal jaren geleden, tijdens de afscheiding, vervolg en een bijeenkomen in schuren en stallen, en tegenwoordig vrijheid om God te dienen naar zijn woord en in veelszins flinke kerkgebouwen. Den organist, den heer Westerbrink, werd nu ‘vrij spel’ gegeven. Wat we onder dit spelen genoten, is moeilijk onder woorden te brengen. We werden in vervoering gebracht eenerzijds door de liefelijke toonen van het orgel en anderzijds door de meesterlijke wijze waarop die toonen er aan werden ontlokt. Waarlijk Heemse kan worden gelukgewenst met zulk een orgel. Den maker, den heer Proper te Kampen, komt er ook allen lof voor toe”.

Het nieuwe orgel werd dus met veel gejuich ontvangen. Toch mogen wij het nu betreuren, want daarmee moest het oude orgel plaats maken. Dat dateerde namelijk uit 1807, dus precies een eeuw eerder. Een foto van dat oude, eerste orgel, is hierbij gevoegd. Het was gemaakt door Georg Heinrich Quellhorst en was, zoals te lezen valt, geschonken door de ‘vrouwe van Heemse’, Clara Feyoena baronesse van Raesfelt van Sytzama.

(Dit orgel staat nu als koororgel in de St. Gudula kerk in Lochem.)


Toen, op 18 februari 1977: schaakcompetitie voor scholen.

Deze foto is gemaakt op 18 februari 1977. Die dag werd een schaakcompetitie gehouden voor scholen. De school St. Jozef uit Slagharen won de wisselbeker bij de schoolteam-schaakcompetitie voor basisscholen. Op de foto zien we echter de deelnemers van o.l.s. Roke uit Radewijk, met hoofd van de school Cor Flore, Anita Huisjes, Ina Otten, Ewout Clarenburg, Gert Kiwiet, Jan Bouwmeester en Gerrit Kampherbeek.