Archieven: 2018-03-31

Toen, op 31 maart 1840: Antoni van Riemsdijk overleden.

0331_Riemsdijk
Deze tekening maakte Antoni van Riemsdijk in 1788, op dertienjarige leeftijd. Het toont zijn eigen familiewapen in het midden en onderaan de wapens van Van Riemsdijk en Stolte. Dit 230 jaar oude documentje werd jaren geleden door ons teruggevonden in een boek dat nog altijd deel uitmaakt van de collectie Van Riemsdijk.

Op 31 maart 1840 overleed een van Hardenbergs meest notoire burgers, de heer Antoni van Riemsdijk. Over deze man alleen zouden we al een boek kunnen schrijven. Misschien dat dat er ooit nog van komt. Nu alvast een zeer beknopte biografie:

Antoni was geboren op 17 november 1774 te Hardenberg, als zoon van schout Jacobus van Riemsdijk en Clara Stolte. Aan het einde van de 18e eeuw vervulde Antoni de functie van secretaris van de Magistraat der Stad Hardenberg, waar hij in 1805 de eerste steen legde van het stadhuis. In 1811 werd hij benoemd tot maire, later burgemeester en secretaris van Ambt en Stad Hardenberg en vanaf 1818 burgemeester en gemeentesecretaris van Ambt Hardenberg. Daarnaast was hij onder meer lid van de Provinciale Staten van Overijssel, markerichter van Brucht, openbaar notaris, maar ook genees-, heel- en vroedmeester. Kortom, je kon in die tijd als inwoner van Hardenberg niet om hem heen. Antoni was in 1799 in het Duitse Lage getrouwd met Anna Charlotte Soeters. Toen deze bekende Hardenberger stierf, liet zijn weduwe de volgende rouwadvertentie plaatsen in de Overijsselsche Courant:

0331_Riemsdijk2

Medaillon in hoog reliëf op grafzerk Van Riemsdijk.

“Mijn dierbare echtgenoot, Antoni van Riemsdijk, medicinae doctor, lid der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt en der Staten van Overijssel, burgemeester en secretaris der gemeente Ambt Hardenbergh, openbaar notaris, enz. enz., overleed gisteren morgen 8½ uur, in den ouderdom van bijna 65½ jaar, en na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 40½ jaar, tot diepe droefheid van mij en onze kinderen en behuwd-kinderen. Hardenbergh, den 1sten april 1840. A.C. Soeters, wed. A. van Riemsdijk. Op uitdrukkelijke begeerte des overledenen zullen geene uiterlijke teekenen van rouw worden gedragen.”

Burgemeester Antoni van Riemsdijk werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat. Heden-ten-dage is zijn grafzerk nog te bewonderen. De dekplaat is gesierd met een fraai medaillon, met daarop het familiewapen van het geslacht Van Riemsdijk.


Toen, op 26 maart 1868: bruidspaar Van Barneveld-Van Riemsdijk.

Op 26 maart 1868 werd het huwelijk voltrokken tussen Johannes Hendrikus van Barneveld en Anna Charlotta van Riemsdijk.

0326_barneveld
Scan van de bewaard gebleven trouwkaart anno 1868.

De bruidegom was geboren in Rijssen als zoon van de plaatselijke geneesheer en bekleedde ten tijde van de huwelijksvoltrekking het ambt van burgemeester van Avereest. De bruid was een echte Hardenbergse, geboren op 14 oktober 1839 in de stad. Zij was een dochter van Cornelis Johannes van Riemsdijk en Carolina Johanna Crull.


Toen, op 24 maart 1923: de nieuwe winkel van Roel’f Bosch.

Roelf Bosch

Op 24 maart 1923 opende Roel’f Bosch zijn nieuwe winkel in behangselpapieren en eigen bereide verf.

Roelf Bosch
Het winkelpand van Roel’f Bosch aan het Oosteinde 14 in Hardenberg.

In november 1919 was hij daar begonnen als schilder, maar niet veel later opende Roel’f zijn eerste galanteriezaak. Groot was die eerste winkelruimte niet: een kamertje van een burgerhuis; slechts 2½ bij 3 meter. Het ging de energieke middenstander voor de wind en al snel was zijn winkel wijd en zijd bekend. Verschillende keren werd zijn winkelpand uitgebreid. Dat werd onder andere mogelijk door de aankoop van het naastgelegen winkelhuis van de familie Hemke. In 1942 ging Roel’f een vennootschap aan met Gerrit Bosch, maar de handelsnaam bleef “Roel’f Bosch”. Net na de oorlog besloeg het totale winkeloppervlak ruim 220 vierkante meter.

Roelf Bosch

De winkel voorzag in de behoefte van vele Hardenbergers en ingezetenen van omliggende dorpen en buurtschappen. Het was als het ware de voorganger van de huidige Hema, waar je terecht kon voor bijna alles. Van kerstboomversiering tot speelgoed en van huisraad tot behangpapier.
In 1942 zette hij zijn zaak voort in een VOF met zijn zoon Gerrit.

Roelof (kortweg Roel’f) Bosch was geboren op 5 maart 1897 in Zwolle. Hij trouwde in 1935 in de Grote Kerk te Zwolle met Hermina Johanna Huyskamp.
Roelof overleed op 66-jarige leeftijd op 15 januari 1964 en ligt begraven op de algemene begraafplaats aan de Bruchterweg in Hardenberg.
Alle grafstenen van deze begraafplaats zijn geïnventariseerd. U kunt ze nazien op onze website: http://www.historischeprojecten.nl/begraafplaats Bruchterweg/grafstenen_BW.html

Roelf Bosch

reactie Grietje Brand: Mijn ouders hadden eerst een galanteriewinkel en schilderszaak in de voorkamer en toen na jaren werd de galanterie weg gedaan en bleef het een schilderszaak tot aan zijn plm. 80ste jaar.

reactie Jannie de Roode-Zweers: Prachtig verhaal en een heel mooie winkel was het. Mevrouw Roelf Bosch zat in het bestuur van de Zonnebloemcursus.


Toen, op 23 maart 1935: bloemenwinkel Valk in de Wilhelminastraat.

0323_bloemist1


Advertentie in ‘De Vechtstreek’ editie 39, d.d. 23 maart 1935:
“Ondergetekende maakt aan het geachte publiek van Hardenberg en omstreken bekend dat hij zaterdag 23 maart een bloemenwinkel opent aan de Wilhelminastraat. A.J. Valk, bloemist, Nijverdal, Hardenberg”.

0323_bloemist

Bloemist Valk was eerder ook al actief in Hardenberg, maar zijn hoofdvestiging was in Nijverdal. Op 2 september 1933 had hij de bloemenzaak ‘Azalea’ naast het pand van de heer Eefting aan de Voorstraat geopend.