Archieven: 2018-10-31

Toen, op 31 oktober 1818: de havezate Dorth.

Wist u dat ‘onze’ Berend Venebrugge, indertijd eigenaar en bewoner van de havezate Venebrugge, in 1818 voor de helft eigenaar werd van nóg een havezate?

Het betrof het huis, de kring en de heerlijkheid van de havezate Dorth, nu gelegen aan de Bathemseweg 16 in Kring van Dorth.

Dat blijkt uit deze notariële akte, opgesteld door Antoni van Riemsdijk op 14 januari 1825. Op 31 oktober 1818 was de havezate publiek geveild in opdracht van de hoogwelgeboren heer Coenraad Jan van Zuijlen van Nievelt, lid van de ridderschap der provincie Gelderland.

Berend Venebrugge was eigenaar geworden van de ene helft. De andere helft was verkocht aan Johannes Hermannus van Engelen, koopman te stad Zwolle. Berends bezit van de havezate was echter van korte duur, want in genoemde akte uit 1825 werd zijn deel overgedragen aan Van Engelen, zodat deze vervolgens volledig eigenaar was van de havezate Dorth.

Havezate Dorth

De havezate is begin negentiende eeuw afgebroken. Ter plaatse is een nieuw landhuis verrezen.

Havezate Dorth 2
Havezate Dorth 2
Havezate Dorth 3
Havezate Dorth 3

Toen, op 27 oktober 1860: bijna verdronken in de Dedemsvaart.

De Provinciale en Overijsselsche Courant anno 1860:

“Gramsbergen, 27 october. Voor een paar dagen was de landbouwer J.H. bezig met eenige boekweit uit eene schuit op den wagen te laden. Zijne dochter, een meisje van 16 jaren, was op het voer met laden bezig, toen de wagen achteruit liep en in de Dedemsvaart stortte. Het meisje viel in het water en werd dadelijk door de boekweit bedekt, terwijl het paard, dat aan den wagen vastgebonden zat, in het water rond spartelde. Gelukkig dreef de boekweit uiteen, en kwam het meisje weer boven, kort bij den kop van het paard, waarop zij dat dier om den hals greep en spoedig daarop gered werd. Het paard werd losgesneden en insgelijks gelukkig op het drooge gebragt”.