Archieven: 2020-01-31

Toen, op 31 januari 1928: opening barbier Valkman.

In 1927 werd een schuur van de familie Middendorp zo verbouwd dat coiffeur Berend Valkman er een ‘naar de eischen des tijds’ ingerichte kapsalon kon beginnen. Valkman opende de deuren van zijn nieuwe zaak op 31 januari 1928. In datzelfde jaar trouwde hij met Johanna Christina Grootoonk. Ze woonden rechts naast de barbierszaak. De foto werd gemaakt door Ph. Haalman uit Groningen.

In het Salland’s Volksblad adverteerde Valkman:
“Ondergeteekende bericht hiermede aan zijn geachte clientèle, dat hij a.s. dinsdag 31 januari zijn nieuwe kapperszaak zal openen in het perceel, gelegen aan de Voorstraat naast de woning van dr. Kattenwinkel. Maandag 30 januari is zijn zaak wegens verhuizing gesloten. B. Valkman, coiffeur, Hardenberg.”

De kapsalon van Valkman zouden we nu moeten zoeken aan het begin van de Voorstraat, nabij de Vechtbrug, aan de noordzijde van de weg. Het pand is vanzelfsprekend al lang geleden afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

In ons boek ‘Hardenberg op de kaart’ en op onze website is de geschiedenis van deze locatie in beeld gebracht.

Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.


Toen, op 29 januari 1945: publicatie N.S.B.- burgemeester.

Het affiche is bewaard gebleven in de collectie van het N.I.O.D. (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie).

Deze gedrukte mededeling werd op 29 januari 1945 door de toenmalige burgemeester van Hardenberg ‘wereldkundig’ gemaakt, bestemd voor alle inwoners van zijn gemeente.

Ir. Frederik Jan Overbeek uit Hengelo was van oktober 1943 tot aan ’t einde van de oorlog in 1945 burgemeester van de gemeente Hardenberg, tijdens de Duitse bezetting van ons land. Overbeek was een fanatiek aanhanger van de N.S.B. Na de bevrijding dook hij onder, maar eind mei 1945 liep hij tegen de lamp in ’t Friese Workum. Daar stond toen dominee Albada op de kansel. Albada had in Hardenberg de hervormde gemeente als kandidaat gediend en herkende Overbeek meteen. Hij waarschuwde de plaatselijke N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) die de oud-burgemeester meteen inrekende. Daarna werd hij naar Hardenberg vervoerd om te worden gehoord.

Pas in 1948 zou Overbeek worden berecht door het Tribunaal.
Het Salland’s Volksblad schreef op 7 mei 1948:
“Volgens een uitvoerig verslag in het Dagblad van het Oosten verweerde hij zich twee uur achtereen op beschaafde wijze tegen de vragenvloed waaraan men hem onderwierp. Overbeek had vele functies in de partij en was reeds lid vanaf 1933. Hij zond zijn kinderen naar een Deutse Schule en zou o.a. door middel van een in het Duits geschreven brief aan de Sicherheits Polizei verzocht hebben Hengelo te verlossen van de jood Meyer Kanteman. Kringleiders zou hij verzocht hebben om namen van vooraanstaande personen op te geven aan de S.D. Verder werd hem ten laste gelegd aanbrengen van de burgemeester van Rijssen en het verzamelen van namen van Mei-stakers, aspirant Duitsland-werkers en plutogratenzoontjes (voor gijzeling).
Hij verklaarde de boeren in Mariënberg een boete te hebben opgelegd toen ze geen paarden hadden geleverd, omdat majoor Krieg had gedreigd de paarden zonder vergoeding weg te zullen laten halen, als de vordering te Hardenberg en Slagharen niet beter zou verlopen dan te Mariënberg. De boeten werden terugbetaald. Mr. Sybrandy las als verdediger gunstige brieven voor van de vroegere wethouders der gemeente Hardenberg, de heer Van Dam, leider distributiedienst, de heer Boekhoven, chef secretarie en anderen. Met de woorden ‘Mocht ik iemand leed veroorzaakt hebben, dan wil ik hiervoor excuus vragen’, verliet verdachte de zaal”.


Toen, op 23 januari 1969: opening Mavo aan de Piet Heinstraat.

Op 23 januari 1969 vond de feestelijke en officiële opening plaats van de gemeentelijke mavo aan de Piet Heinstraat. De openingshandeling werd verricht door mr. J.H. Grosheide (staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen). Op dezelfde dag opende hij ook de nieuwe openbare school voor basisonderwijs ‘De Brink’ in Heemse.

De auto (Chevrolet Impala) met daarin de staatssecretaris bij de gemeentelijke mavo aan de Piet Heinstraat 1.

Toen, op 20 januari 1866: een condoleancebrief.

0120_condoleancebrief4
Op 20 januari 1866 overleed Carolina Johanna Crull, de echtgenote van Cornelis Johannes van Riemsdijk, indertijd burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg. Carolina was slechts 51 jaar oud geworden. De burgemeester ontving 2 dagen later deze condoleancebrief, afkomstig van zijn nichtje Anna Charlotte Fledderus-van Riemsdijk uit Hellendoorn. Ook weten we, dankzij een bewaard gebleven oud fotoalbum, hoe Carolina Johanna eruit heeft gezien. Een carte-de-visite met haar foto is toegevoegd. Die foto is dus meer dan anderhalve eeuw geleden gemaakt…
0120_condoleancebrief
0120_condoleancebrief2
0120_condoleancebrief3