Archieven: 2020-05-03

Toen, op 03 mei 1958: Radewijk verfilmd!

https://www.facebook.com/hardenberg.in.geschiedenis/videos/963258733686694/

Op 3 mei 1958 werd een heuse dorpsfilm gemaakt in Radewijk. Het Salland’s Volksblad schreef de dag ervoor:

“Zoals reeds is bericht, zal te Radewijk een film worden opgenomen, aan welke de hele bevolking kan meewerken. Het initiatief is genomen door DITU, de zangvereniging. Deze vereniging heeft in de afgelopen tijd niet stilgezeten, en het resultaat is dat op zaterdag 3 mei de klankfilmopnamewagen zal verschijnen om opnamen te maken. Men is met de organisatie van de opnamedag bijna klaar, alle verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een optocht, die om 3 uur opgesteld wordt bij gebouw DITU. Door de spontane medewerking der bevolking belooft de plaatselijke film een groot succes te worden.”


Toen, op 01 mei 1920: grenswacht opgeheven.

0430_grenswacht
De foto’s tonen Grenswachten die gestationeerd waren in Hardenberg (gemaakt voor de veranda van Dorgelo (later Koeslag) in Heemse) en Gramsbergen (gestationeerd bij Van der Hulst in Ane).


Het Salland’s Volksblad van 30 april 1920 meldde:
“Hardenberg. Toen in 1914 de wachtposten te Heemse en elders door onze grenswacht werden betrokken, zullen weinigen gedacht hebben dat het 6 jaren zou duren voor die posten zouden worden opgeheven. Een profeet die dat voorspeld had, zou weinig geloof hebben gevonden. Hoe weinig weten we van de toekomst! Op 1 mei wordt de grenswacht hier en overal in ons vaderland opgeheven; de bewaking der grens gaat dan van het ministerie van Oorlog naar ‘Justitie’. Militaire politie zal de Grenswacht vervangen. Bijna 6 volle jaren is de wacht aan onze grenzen geweest. Gelukkig heeft geen vijand het gepoogd onze grenzen te overschrijden. Niet uit vrees of eerbied voor onze wacht wellicht. Het was Neerlands God die ons vaderland bewaarde.”


Toen, op 01 mei 1945: einde van WO II.

Een aantal Engelse militairen en bewoners van de Lage Doelen bij de oude lagere cns school. De tekst op het bord spreekt voor zich.

Deze bijzondere foto werd gemaakt op 1 mei 1945 nabij de oude christelijke lagere school aan de Lage Doelen. We zien een aantal geallieerde militairen en bewoners van de Doelen bij een groot, zelf gemaakt, bord:
“Kennisgeving. Heden werd uit ons midden weggenomen onze beminde Führer Adolf Hitler. Wij hopen dat Göring, Goebels, Himmler, Mussert en andere verraders hem snel zullen volgen. Geen bloemen, alleen JAZZ. 1 mei 1945. 1-3-R1”.