Archieven: 2020-09-02

Toen, op 02 september 1989: opening padvindershuis.

Opening padvindershuis ‘De Blokhut’.

Op 2 september 1989 vond de officiële opening plaats van het nieuwe padvindershuis ‘de blokhut’ van de Stanley Groep Scouting Hardenberg in het gemeentebos. Het stenen gebouw was gerealiseerd met behulp van leiding, bestuur en andere vrijwilligers. Wethouder mevr. Van der Velde-Bos verrichtte samen met erelid oud-hopman Henk Stoel de plechtige handeling.
Vorig jaar plaatsten we deze foto’s ook al en hierop kwamen diverse reacties, waaruit we makkelijk een nader onderzoek konden starten.

‘de Blokhut’

Het bleek dat op zaterdag 11 maart 1961 op de kleine Rheezerbelten de verkenners van de Stanleygroep werden geïnstalleerd. Onder belangstelling van ouders en genodigden mocht Benny Ypey de vlag hijsen en Nico Groothuismink de padvinderswet lezen. Dokter van de Berg sprak namens de commissie van oprichting een welkomstwoord. Henk Stoel werd bij zijn installatie als hopman de belofte afgenomen en zijn vrouw Mien Stoel-Reints en Ria Lutjeharms werden respectievelijk benoemd als akela en bagera. Burgemeester De Goede, zelf oud-padvinder, hield een toespraak en wenste de groep veel geluk. Ook volgden de gelukwensen van de heer Mulder van de Haar namens de Hesweggroep uit Lutten en mevrouw Mulder namens de Oostloorngroep. Op zijn beurt installeerde hopman Stoel daarna de patrouille-leiders: Ron Lacet van de Sperwers, Albert Schuite van de Herten en Luuk Greven van de Uilen.

In 1965 werd op goede vrijdag in de Rheezerbelten de wedstrijd van het district Coevorden van de Nederlandse padvinders gehouden. De padvinders uit Coevorden, Emmen, De Krim en Hardenberg streden om afgevaardigd te worden naar de Nationale wedstrijd die op Hemelvaartsdag in Vilsteren zou worden gehouden. De Sperwers-patrouille van de Stanleygroep uit Hardenberg behaalde de meeste punten. Deze patrouille bestond toen uit leider Tonny Groothuismink, assistent-leider Henk Reinders, Jan Mullers, Joop Blenkers, Gerard Bies en Gerrit Zweers. Ook weten we dat in 1966 H. Teunis Dzn., assistent jeugdleider, als enige in district-noord naar de jamboree Kopenhagen ging. Hij legde het traject grotendeels per fiets af.

In 1969 werd een grote bloembollenactie gehouden om een houten blokhut in het gemeentebos als clubhuis te kunnen betrekken. Voordien had men waarschijnlijk in de boerderij op het Spaanskamp tegenover Kampman aan de Hessenweg gebivakkeerd. Misschien zaten ze daar ook al toen de inboedel van het daarnaast gelegen gemeentehuis werd geveild in mei 1963. De Stanleygroep kocht toen een paar lange tafels en kapstokken voor hun padvindersclubhuis.

In 1974 ging de groep naar Denemarken waar 17.000 padvinders elkaar troffen. In deze periode is Henk Stoel nog steeds de hopman. Andere namen uit die periode zijn Joop Blenkers, Han van Wijk en Wim Nieborg. In 1975 reisde men naar Luxemburg en enkele jaren eerder namen ze deel aan het Pinksterkamp in Anloo waar de zilveren bijl, de hoogste onderscheiding voor kampeervaardigheden, werd gewonnen.

In 1975 stond de groep voor een probleem. Hopman Stoel en zijn vrouw, die ook van onschatbare waarde voor de Stanleygroep was, vertrokken naar elders. Joop Blenkers, die als vaandrig de groep had geleid, kon door zijn studie in Utrecht niet meer zoveel aandacht aan de scouting geven. Daarom verscheen er een oproep in de krant, waarin werd uitgelegd dat padvinderij echt wel wat meer was dan indiaantje spelen. Het was goed voor de karaktervorming en jongeren kregen door aan allerlei activiteiten mee te doen doorzettingsvermogen en handigheid.

In 1976 werd op de laatste zaterdag in augustus officieel afscheid genomen van hopman Stoel. Voor al het werk, volgens de krant had hij zich al dertig jaar ingezet voor de Stanleygroep, werd hij beloond met de ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Splunder uit Hardenberg kwam namens de burgemeester van Hoogeveen (de woonplaats van Henk Stoel) naar de blokhut om Henk de medaille op te spelden.
Tijdens het afscheid werd de vlag gehesen en de padvinderswet voorgelezen:

De padvinder is eerlijk.
De padvinder is trouw.
De padvinder is hulpvaardig.
De padvinder is een broeder voor andere padvinders.
De padvinder is voorkomend en sportief.
De padvinder heeft zorg voor de natuur.
De padvinder weet te gehoorzamen.
De padvinder zet door.
De padvinder is spaarzaam.
De padvinder heeft eerbied voor zichzelf en voor anderen.

Namens de ouderraad in oprichting heette H.M. de Weerd de aanwezigen welkom. Namens de padvinder sprak Henk Nieborg. Hij verklaarde dat de heer Stoel benoemd was als erelid van de Stanleygroep. Een wapen van Hardenberg, dat was gemaakt van padvindersattributen. werd overhandigd, evenals een enveloppe met inhoud. Ook voor de afscheid nemende Joop Blenkers waren er geschenken. Burgemeester Van Splunder memoreerde dat vijftig jaar geleden er al een padvindersgroep genaamd ‘Jeneverbes’ bestond. Hij vond de huidige naam geschikter voor de groep omdat deze verwees naar de ontdekkingsreiziger Stanley. Tenslotte hief men onder begeleidend gitaarspel van Nieborg het padvinderslied aan:

Hoort, zegt het voort,
dat nu jong Nederland
niet meer teert op de kracht
van een roemrijk geslacht,
maar aan ’t werk gaat met eigen hand.
Werk maakt ons sterk,
help ons in ’t leven voort.
wij rusten niet uit,
want wij willen vooruit,
daar de toekomst aan ons behoort.
Refrein:
Naar de duinen, naar de bossen,
’t volle leven tegemoet;
want de frisse zin,
brengt de buitenlucht erin
en een waakzaam oor,
houdt ons op ’t rechte spoor.
Hij die eens de vlag wil hijsen
Op het werk van onze tijd,
Houde vol aan zijn keus,
Blijve trouw aan onze leus:
WIJ ZIJN BEREID.

Eind 1976 werd in de gemeenteraad besloten dat de blokhut nieuwe verwarming zou krijgen en in 1977 werd er door vandalisme veel vernield. We lezen dat er dan 55 leden zijn. Enkele jaren later, in 1980, deden de Rowans mee aan jamboree-on-the-air vanuit een tent aan de Castorstraat. In 1981, bij haar 20-jarige bestaan, berust de leiding bij Wim Nieborg, bijgestaan door broer Henk. De padvinderij telt dan 3 afdelingen: Welpen, Verkenners en Rowans. Een jaar later werd een nieuwe groep toegevoegd: de Kabouters. In 1989 betrekt men de nieuwe stenen blokhut en in 2011 bij het 50-jarig jubileum bestaat de groep uit 250 leden. In de krant verscheen het volgende verslag:

Stanley ziet Abraham
Scoutinggroep Stanley uit Hardenberg heeft zaterdag 17 september met een reünie het 50-jarig bestaan gevierd. Dat gebeurde op de plek waar de eerste blokhut was gebouwd, in het gemeentebos aan de Ommerweg.
Eigenlijk was de reünie het slot van een herdenkingsjaar. In oktober 1960 heeft Henk Stoel de padvindersgroep in Hardenberg opgericht, die in maart 1961 bij de Rheezerbelten officieel is geïnstalleerd. En dus kon zowel in 2010 als 2011 feest worden gevierd door de Stanleygroep die al lang geen padvinderij meer heet, maar sinds 1973 net als alle andere groepen in Nederland scouting wordt genoemd. Henk Stoel, de eerste hopman, was volop aanwezig tijdens de reünie. Je zag er trouwens veel Hardenbergers en oud-Hardenbergers uit de oertijd van de padvinderij: Luuk Greven, Henk Teunis, de gebroeders Hoving, De Weerd en Nieborg, om er enkelen te noemen.
De start van de reüniebijeenkomst was een openingsritueel zoals dat tientallen jaren geleden plaatsvond: het hijsen van de vlag door de oud-leden Joop Hoving en Wim Nieborg onder leiding van voormalig hopman Stoel. Hierna spraken voorzitter Harm Herbert en wethouder René de Vent de tientallen aanwezigen toe. Het programma werd vervolgd met opdrachten, spellen, sketches en een barbecue waarna de reünie werd afgesloten met een ouderwetse kampvuuravond.

Misschien nog aardig om te weten: In de Nederlandsche Staatscourant van september 1918 staat dat de statuten van de padvindersgroep ‘Excelsior’ uit Hardenberg zijn ingediend onder nummer 1341. Net na de oorlog is er onder hopman Nijzing en hopman Stoel een Juniperusgroep geweest. Vaandrig was toentertijd tandarts Greven.


Toen, op 01 september 1717: kerktoren Heemse vernield door orkaan.

Op 1 september 1717 waaide de torenspits van de kerk in Heemse, als gevolg van een geweldige orkaan. Baron Pyrrhus Wilhelmus van Sytzama, de heer van Collendoorn, schreef hierover in zijn dagboek:

“Op den eersten der maand september 1717, zijnde woensdag, deed een vreeselijke wind en geweldige orcan, niet alleen heel Hollant maar ook d’aangrenzende Provintien schudden en beven […]. Op de vorschreven 1 september ’s avonts te 9 uhren is met deselve storm, waaijende uijt het suijden) de gehele spits tot op het muurwerk van de kerktoren tot Heemse in Overijssel afgewaeijt.”

Nog in hetzelfde jaar werd de kerk voorzien van een nieuwe torenspits.