Archieven: 2021-02-28

Zoekplaatje: een onbekende soldaat.

Deze fraaie foto hebben we mogen scannen bij een van onze Facebook-volgers (waarvoor dank!). De foto intrigeert, want het was opgeborgen in een mapje met de tekst ‘herdenking oorlogsslachtoffers’. In dat mapje zaten o.a. foto’s van de bij Slagharen omgekomen vliegers W.J. Howes en J. Forbes.

FOTO 6 pasfoto’s f 1.– Goede portretfoto’s, billijke prijzen. Stuur ons Uw Rolfilms en afdrukken. Films ontwikkelen 25 ct. Afdrukken 10 ct. “HOLLYWOOD” Groene Hilledijk 194 Rotterdam Telefoon 73001.

De jonge Nederlandse militair is gefotografeerd door of in de fotostudio “Hollywood” aan de Groene Hilledijk 194 in Rotterdam.Navraag bij een deskundige op het gebied van militaire geschiedenis leverde op:”Dit is een Nederlandse militair, met op de baret een heraldische leeuw (komt in het Nederlandse wapen voor) met het onderschrift Nederland. Dit baret/petembleem is al in Engeland bij de daar aanwezige Nederlandse militairen ingevoerd tijdens de 2e Wereldoorlog. Het embleem is geplaatst op een ovale oranje ondergrond. Officieel is deze leeuw op de baret vervallen op 9 november 1946, maar mocht afgedragen worden tot 30 januari 1951. Na november 1946 werden de zogenaamde baretgespen verstrekt. Een gestileerde W met daarop het embleem van het onderdeel waar men bij diende, bijv. kanonslopen bij de veldartillerie. Men kan dus aannemen dat deze foto gemaakt is vóór 1951.

Heel graag willen we weten wie deze militair was. Heeft u enig idee, laat het ons dan weten. Wilt u dit bericht liken en delen, zodat de foto zoveel mogelijk gezien wordt? Dank voor je hulp!


Toen, op 28 november 1903: de windhoos te Diffelen.

Het Salland’s Volksblad van 28 november 1903 staat een week na een zware windhoos stil bij alle schade die werd aangericht. Vooral de buurtschap Diffelen had er zwaar onder te lijden gehad…”Diffelen. Lazen we in deze week veel van ongelukken door het zware en stormachtige weer van verleden zaterdag, waarvan verschillende deelen van ons vaderland hebben te lijden gehad, ook onze plaats is wat ‘verwoesting’ betreft niet ‘misdeeld’. Bij een beschouwing van al de schade, die hier is geleden staat men gewoon versteld. Bij landbouwer Scholten (Broes-Ep) woei een roggeberg met kap en al zoodanig uit elkaar dat de oogst links en rechts verspreid ligt. Over hem woont de familie Eshuis, in de wandeling Lambers genoemd. Hier is het dak met sporen en al van het huis gewaaid en zijn ook schuur en bakhuis erg beschadigd. De eigenaar zelf raakte onder een omgevallen deur bekneld, maar kwam er nog tamelijk wel af, ofschoon geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Op onze verdere wandeling komen we bij veerman Hofsink, wiens plaats totaal vernield is. Medelijden moet men hebben met een gezin dat in zoo’n deerniswaardigen toestand verkeert. Het huis is als eene kartonnen doos in elkaar gedrukt, terwijl de bijgebouwtjes als kaartenhuizen tegen den grond liggen – de ellende is hier verschrikkelijk, hulp dringend noodig. Er zal voor deze zoo zwaar beproefde menschen gecollecteerd worden. Moge hierdoor eenigzins de kommer worden gelenigd! Eindelijk vernamen we nog dat de ark (woonschip) bewoond door den onderbaas van den heer Volker, het heeft moeten verduren: de kap werd over eene lengte van 200 meter weggeslingerd, zoodat de bewoners door 1 windstoot tijdelijk dakloos werden gemaakt”.


Toen, op 09 januari 2021: rechtsherstel.

JOODSCHE GRONDBEZIT. Verordening nr. 154 behelst regelingen omtrent het Joodsche grondbezit voorzoover dit niet reeds als landbouwgrond onder verordening nr. 102/41 valt. Het Joodsche grondbezit met inbegrip van hy-potheken moet voor 15 September 1941 aangegeven worden bij het Nederlandsche Kadaster in Den Haag. Dit is gemachtigd het. beheer van het Joodsche grondbezit over te nemen. Bovendien wordt iedere wijziging in den eigendom of den toestand van Joodsch grondbezit onderworpen aan een goedkeuring van den Rijkscommissaris.

Op 9 januari 2021, werd in De Stentor een groot artikel gewijd aan NSB’ers die tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse huizen ‘voor een prikkie’ konden overnemen. In de zogenaamde “Verkaufsbücher” hield de Duitse bezetter alle transacties nauwkeurig bij, met namen en adressen verspreid over heel Nederland.
Ook in de gemeente Hardenberg verwisselden tijdens de oorlog de nodige joodse bezittingen van eigenaar. Vele ervan zijn al uitvoerig beschreven in het kader van ons project ‘oude huisplaatsen’, onder anderen:

– Noord-Oosterweg 1 te Loozen

– Oosteinde 11 te Hardenberg (de synagoge)

– Radewijkerweg 72 te Radewijk

– Radewijkerweg 74 te Radewijk

– Stationsstraat 17 te Hardenberg (huize Ilex)

– Voorstraat 5 te Hardenberg

– Voorstraat 6 te Hardenberg (nu vestiging Vodafone)

– Voorstraat 18a te Hardenberg (nu vestiging Subway)

– Voorstraat 20 te Hardenberg (nu vestiging Livera)

Het object Klepperplein 3 (voorheen Markt 3) verwisselde ook van eigenaar, maar ging niet over in handen van een NSB’er. Het werd eigendom van de dochters, omdat zij uit een ‘gemengd huwelijk’ geboren waren.

Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.


Toen, op 13 januari 1922: verkoop huize ‘Ceres’

Het Salland’s Volksblad van 13 januari 1922 bevat deze advertentie:
Notaris Zwamborn is voornemens zaterdag 28 jan. om tien uur bij den heer Bos te Rheezerveen, huize ‘Ceres’ aan de Elfde Wijk, Schutwijk te verkoopen wegens vertrek naar elders: de geheele boerenvoortvaring van bijna nieuwe bedrijfsinventaris enz. enz.

Ceres is nu geadresseerd aan de Elfde Wijk 40.