Archieven: 2021-03-31

Toen, op 29 maart 1802: kwitantie van gekochte graven.

0329_rekening
Deze oude kwitantie is gedateerd 29 maart 1802. Het is bewaard gebleven in de collectie van de familie Van Riemsdijk. De kwitantie is ondertekend door secretaris Antoni van Riemsdijk en afgegeven aan dr. Jacobus van Riemsdijk. Laatstgenoemde had bij de openbare veiling van de onroerende goederen van F. Amsink kennelijk voor 59 gulden een ‘begraafplaats op ’t kerkhof, met de dien annexe zerken, leggende oostwaards de plaats van de kapel, en noorden W. Nijman’.

De gekochte graven lagen en liggen op ’t oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat. Wat de kwitantie zo bijzonder maakt, is de vermelding van de ligging van de graven, namelijk ‘oostwaards de plaats van de kapel’. Daarmee is het bewijs geleverd dat de locatie van waar ooit de kapel op Nijenstede stond, in 1802 in ieder geval nog bekend en zichtbaar was. Die kapel was anderhalve eeuw eerder al niet meer aanwezig op het kerkhof. In 1653 was namelijk van de oude stenen van de kapel een nieuwe school gebouwd in Hardenberg.


Toen, op 20 maart 1943: gedenken van joodse familie Frank.

0320_grafsteen
De Nederlandse vertaling van de Hebreeuwse tekst op de grafsteen luidt:
“Ter nagedachtenis aan
de heer Yitschak zoon van de heer Ascher
en de naam van zijn moeder was Edele
en ter nagedachtenis aan zijn zonen en dochters
en zijn kleinkinderen”.
Bron: Het Stenen Archief van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Op 20 maart 1943 overleed de Hardenberger manufacturier, koopman en winkelier Isak (Isaac) Frank in het concentratiekamp te Sobibor. Hij was getrouwd met Henriette de Haas. Zij was al in 1941 overleden in Hardenberg. Het echtpaar had twee zoons: Andries en Aron Karel. Ook zij werden weggevoerd naar Polen en kwamen om in de gaskamers. Op de begraafplaats aan het Mulopad in Hardenberg staat deze grafsteen ter nagedachtenis. Hun lichamen liggen er echter niet begraven…

0320_grafsteen3
Geheel links het statige winkelpand (anno 1929) van de familie Frank. In de oorlog zou het worden geconfisqueerd en verbouwd tot distributiekantoor.
0320_grafsteen2
Persoonskaart van Isak Frank (1866-1943).

Toen, op 19 maart 1890: burgemeester Van Dijck overleden.

Op 19 maart 1890 overleed Godewien Arnold van Dijck in Heemse. Hij was burgemeester en gemeentesecretaris van de gemeente Ambt Hardenberg.

Van Dijck was in 1872 in het Groningse Zuidhorn getrouwd met Hendrika Heeres. Op dat moment diende hij als eerste luitenant der infanterie bij het Oost-Indisch leger.

Voordat Van Dijck bij koninklijk besluit van 24 juli 1885 werd benoemd tot burgervader van Ambt Hardenberg bekleedde hij van 1879 tot 1885 eenzelfde functie in de gemeente Borne. Daar is later de Van Dijckstraat naar hem vernoemd.

Dedemsvaartsche courant:19 maart, Ambt Hardenberg:
In den afgeloopen nacht overleed plotseling de heer G.A. van Dijck, burgemeester en secretaris dezer gemeente. Ruim 3½ jaar werd dit tweeledig ambt door hem met de meeste toewijding bekleed, in weerwil van zijn zwakken gezondheidstoestand. Veel heeft onze gemeente aan de kennis, onverdroten ijver en doortastendheid van den waardigen man te danken. Is zijn verscheiden op 52-jarigen leeftijd een onherstelbare slag voor zijn gezin, ook de gemeente Ambt-Hardenberg, wier belangen hij met zooveel nauwgezetheid behartigde, wordt door deze droevige gebeurtenis zwaar getroffen.
Nog kort voor zijn overlijden beijverde hij zich als bestuurslid van ‘het Spoorweg-comité’ voor de aanleg van een lokaalspoorverbinding.


Toen, op 24 januari 1941: vijf generaties!

Het Leidsch Dagblad van 24 januari 1941 meldde:
‘In het kleine plaatsje Bergentheim bij Hardenberg is de wed. J. Kosters-Grissen door de geboorte van Trijntje Bunskoeken betovergrootmoeder geworden. De moeder van Trijntje is 23 jaar oud, de grootmoeder 42 jaar, de overgrootmoeder 70 jaar en de betovergrootmoeder 92 jaar. Allen wonen in Bergentheim en genieten nog een goede gezondheid’.

Jennigje Kosters-Grissen, geboren 15-12-1848 te Slagharen zou echter een maand na de geboorte van haar achter-achterkleinkind overlijden. Zij stierf op 23 februari 1941 te Bergentheim, niet op 92-jarige, maar op 91-jarige leeftijd.

reconstructie:
generatie 1:
Jennigje Grissen was vier maal getrouwd, achtereenvolgens in 1870 met Jan Berends Kikkert (1845-1874), in 1876 met Bene Krikken (1821-1889), in 1890 met Hendrik Hooijer (1852-1894) en in 1897 met Hendrik Jan Kosters (1853-1917).

generatie 2:
Uit haar eerste huwelijk met Jan Kikkert een dochter Susanna, geboren 26-10-1870 Kerkenveld.

Overgrootmoeder wenst betovergrootmoeder geluk met de geboorte van haar achter-achterkleinkind.

generatie 3:
Susanna Kikkert (1870-1952) kreeg uit haar huwelijk met Berend Schonewille (1873-1958) zoon Albert, geboren 31-07-1897 te Sibculo.

generatie 4:
Albert Schonewille (1897-1951) kreeg uit zijn huwelijk met Anna Benjamins (1898-1963) een dochter Suzanna Berendina (zus) Schonewille, geboren 15-12-1917 te Bergentheim.

generatie 5:
Suzanna Berendina Schonewille (1917-1977) kreeg uit haar huwelijk met Johannes Bunskoeken (1916-1977) een dochter genaamd Trijntje Anna Bunskoeken, geboren op 12 januari 1941 te Hengelo. Trijntje Anna trouwde met Sieger Regtop en stierf in 2018.