Archieven: 2021-03-16

Toen, op 16 maart 1964: Swiebertje in Hardenberg.

Op 16 maart 1964 verscheen Swiebertje in hoogsteigen persoon in de winkel van de firma I.A. Frank in Hardenberg. De ‘originele Swieber van TV’ werkte die dag als hulpverkoper. Hij verkocht pyjama’s (en natuurlijk ook de nodige fratsen). De pyjama’s waren bedrukt met afbeeldingen van Swieber, Bromsnor, Saartje en de Burgemeester.

Het Salland’s Volksblad deed verslag:
“Swiebertje in Hardenberg! Dat was wat. Reeds lang hadden de Hardenberger kinderen met hun moeders uitgezien naar de grote dag dat de t.v.-held in de winkel van Frank in levende lijve zou te zien zijn. En ze kwamen dan ook maandag van heinde en ver. Toen we een kijkje gingen nemen, was de eerste die we zagen een nicht uit Slagharen met haar spruit! En daar, in de winkel, zat onze Swiebertje, met zijn guitig gezicht en deelde mild foto’s van zijn face uit, met handtekening, aan de gretig grijpende jeugd, terwijl de ouderen lachend mee genoten. Toen de scholen uit waren, stond een politieman voor de deur om ze bij groepjes binnen te laten. Velen gingen naar huis met als aandenken een (gekochte) pyjama. Om half zes stapte Swiebertje in een auto om nog een aantal kinderen in het ziekenhuis aan te spreken. Vele kinderen stonden hem na te staren…”

De manufacturenzaak van de fam. Frank was gesitueerd aan de Voorstraat 5. De geschiedenis van die locatie hebben we in het kader van ons project ‘oude huisplaatsen’ ook in beeld gebracht op onze website.


Foto: Albert Heijn op hoek Fortuinstraat/Middenpad.

Vandaag een fraaie foto, gemaakt door de Hardenberger fotograaf Pieter van Grieken. Hij vereeuwigde het winkelpand van de familie Wijnia, op de hoek van de Fortuinstraat en het Middenpad. In de nieuw gebouwde zaak, op het toenmalig adres Fortuinstraat 107a, begonnen zij een filiaal van kruidenier Albert Heijn.

Geert Jan Wijnia was geboren in 1912 in Workum en in 1936 te Hillegom getrouwd met Alletta Antonetta van der Mooren. Het echtpaar kreeg, wonend aan de Fortuinstraat, acht kinderen tussen 1937 en 1950.

Op 4 oktober 1951 verliet het gezin de gemeente Hardenberg, om zich in Almelo te vestigen aan de Maardijk. Later zou de familie emigreren naar Canada.

Geert Jan Wijnia overleed in 1987 in Ottawa. Zijn weduwe zou 100 jaar worden. Zij overleed op 4 juni 2015.


Toen, op 31 juli 1687: adellijk huwelijk Van Sytzama-Blankvoort.

Op 31 juli 1687 werd het kerkelijk huwelijk voltrokken tussen twee jonge adellijke lieden. Op die dag gaven Pico Galenus baron van Sytzama en Joanna Judith Blanckvoort elkaar het jawoord.

Meer dan een maand daarvoor, op 19 juni, was het stel in ondertrouw gegaan en daarvan is de inschrijving bewaard gebleven in een van de oudste kerkboeken van het ‘witte kerkje’, de Lambertuskerk in Heemse.

Een week later, op 26 juni, gingen ze ook in het Friese Wirdum in ondertrouw.
Pico Galenus was in 1661 geboren in Friens en maakte carrière als kapitein in ’t Staatse leger. Johanna Judith was geboren in Deventer, op 3 november 1669, maar zij verbleef in haar jeugd veel op de havezate van haar ouders, de zogeheten ‘Hofstede’ in Collendoorn.

Pico en zijn jonge echtgenote vestigden zich echter op andere buitenplaats. Op het Heemserveen was het land nog woest en ledig, maar te midden van de uitgestrekte heidevelden was het landgoed ‘de ‘Blanckenhemert’ gesticht. Het was ontstaan door de samentrekking van de achternamen van het echtpaar Willem ‘Blanckvoort’ en Aleijda Geertruid van ‘Hemert’, de ouders van Johanna Judith.

Portret in ovalen lijst van kapitein Pico Galenus baron van Sytzama (1661-1727)

Van zowel Pico Galenus als Johanna Judith zijn in het Iconografisch Bureau in Den Haag portretten bewaard gebleven. Het zijn olieverfschilderijen op doek, vervaardigd in 1735 door Bernardus Accama. Pico Galenus was toen al overleden (in 1729), dus Accama zal het doek geschilderd hebben naar aanleiding van een vroeger portret. Johanna Judith stierf in 1739, dus zij zal waarschijnlijk de opdracht hebben gegeven tot vervaardiging van haar portret en dat van haar overleden echtgenoot. De doeken bevinden zich in een particuliere collectie.


Memorie geslacht Van Riemsdijk.

Vandaag tonen we u de fraai geschreven en geïllustreerde titelpagina van een handzaam boekje, genaamd ‘Memorie of Proeve eener Korte Deductie van het Adeldom des Geslachts Van Riemsdijk”. Het boekje maakt deel uit van de collectie archivalia van de Stichting Genealogie en Geschiedenis Geslacht Van Riemsdijk te Overijssel.
Deze stichting heeft haar archieven, mede op ons advies, voor permanente bewaring ondergebracht in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. De inventaris op de archieftoegang is volledig ontsloten via www.archieven.nl

Recent is gewerkt aan het digitaliseren van individuele inventarisnummers. Dit bewuste boekwerk over de geschiedenis en afkomstig van de patriciërsfamilie betreft inventarisnummer 6 en is nu voor een ieder, vanuit zijn of haar luie stoel, door te bladeren en te lezen. Graag nodigen we u daartoe uit:
https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/…