Archieven: 2021-07-30

Toen, op 30 juli 1944: door de bliksem gestorven.

Uit het bewaard gebleven archief van de marechausseebrigade te Hardenberg blijkt dat op 30 juli 1944 de bliksem is ingeslagen in de woning van Gerrit Takman te Anerveen C-58. Er ontstond wonderwel geen brand, maar wel werden zijn echtgenote Fettje Wolf en hun 16-jarige dochter Aaltien dodelijk door het hemelvuur getroffen…


Toen, op 24 juli 1981: opening ‘De Lange Muur’.

Lange Muur Oosteinde

Op zaterdag 24 juli 1981, werden de deuren geopend van een nieuw Chinees restaurant aan het Oosteinde in Hardenberg. Het Noord-Oosten schreef enkele dagen erna:
“Opvallend fraai is dat nieuwe Chinese restaurant, dat vrijdag in het pand Oosteinde 4 te Hardenberg voor het publiek is open gesteld. Fraai is het aan de buitenkant, waardoor dit deel van de binnenstad is opgesierd, maar ook bijzonder keurig is de inrichting aan de binnenkant, die plaats biedt aan 130 personen tegelijk. En het allerbelangrijkste is misschien dat de gasten bijzonder goed voldaan waren over wat hier op tafel werd gebracht. ’t Bedrijf is juist bij de aanvang van het toeristenseizoen van start gegaan, zodat men in de drukste tijd van het jaar voor een flinke opvang van gasten is ingesteld.

‘De Lange Muur’ is de naam van het nieuwe restaurant, die op een zeer aantrekkelijke wijze zowel in de Nederlandse taal als in die van het land van herkomst wordt aangeduid. Plezier is ook dat de ondernemers de Nederlandse taal vrij goed machtig zijn. Hun bediening is weliswaar zonder veel woorden, maar het is toch wel fijn wanneer in de ontmoeting het taalgebruik geen problemen oplevert”.

Meer over de geschiedenis van Oosteinde 4-6 leest u op onze website.


Toen, op 16 juli 1890: veearts Jan Marsman begraven.

Op 16 juli 1890 werd ‘de eerste veearts’ van Gramsbergen begraven. Jan Marsman, echtgenoot van Johanna Timmerman, overleed op 50-jarige leeftijd in Ane, alwaar hij ook was geboren.
Bijgaand artikeltje verscheen in de Dedemsvaartsche Courant.


GRAMSBERGEN, 
17 Juli. Gisteren werd alhier ter aarde besteld het stoffelikk overschot van den landbouwer J. Marsman, die sedert tal van jaren als gepatenteerd veearts gewichtige diensten heeft bewezen, niet alleen aan de veehouders in deze gemeente, maar ook aan velen in omliggende streken. Vooral bij verlossingen, was hij door eene veeljarige ondervinding, eenig in zin soort, en waar ook geroepen, al whet ook te midden in den nacht steeds was hij gereed. 
Daar men nu van geneeskundige hulp bij 't vee verstoken en de plaatsen waar die te verkrijgen is, bij dringende gevalIen, te ver afgelegen zijn, hoopt men het Gemeentebestuur alle moeite zal doen om hier wederom een geëx. veearts te krijgen, hetgeen van het hoogste belang is voor den belangrijken veestapel in deze streken. 

Toen, op 14 juli 1960: opening ‘De Rheezerbelten’.

opening

Op 14 juli 1960 verrichtte burgemeester De Goede van de gemeente Hardenberg de officiële opening van bospaviljoen, bungalowpark en camping ‘Vakantieverblijf De Rheezerbelten’.

De Vechtstreek van 8 juli 1960 schreef:
“Het is een prachtig bedrijf geworden, dat daar uitnemend past in de omgeving. Donderdag 14 juli denkt burgemeester De Goede de officiële openingsdaad te verrichten. Openen wil in dit geval zeggen: het bedrijf in zijn geheel gecompleteerd aan belangstellenden voor te stellen, want men is hier dit voorjaar met zoveel energie en spoed begonnen, dat al spoedig de eerste bungalows in gebruik konden worden genomen. Thans is evenwel ook het fraaie paviljoen gereed gekomen.”

opening

Meer over de geschiedenis van deze locatie aan de huidige Grote Beltenweg 1b leest u op onze website.


Toen, op 12 juli 1929: minister Kan krijgt hulp in Sibculo.

Dit is de voorpagina van de editie van 12 juli 1929 van het geïllustreerd weekblad “Van Eigen Erf”. Op de voorpagina werd een prachtige foto geplaatst van de hulp die minister Kan – kennelijk – verleende bij het weer op weg helpen van een tot aan de as in het zand weggezakte vrachtwagen nabij Sibculo. Het heeft er toch alle schijn van dat de foto in scene is gezet…Johannes Benedictus (Jan) Kan was destijds minister van binnenlandse zaken en landbouw in het kabinet De Geer I (1926-1929).