Archieven: 2021-09-03

Toen, op 03 september 1946: soldaat Brand gesneuveld.

Op 3 september 1946 overleed soldaat 1e klas Gerrit Brand uit Hardenberg. Hij sneuvelde op op een patrouille ten noorden van Tjiandjoer te Tjikalong-Koelon op Java in Nederlands-Indiƫ.De 35-jarige mijnwerker en soldaat was ongehuwd en een zoon van Lubertus Brand en Aafje Meems.

Beschikt iemand wellicht nog over een portret van Gerrit? We horen het heel graag!


Toen, op 03 september 1971: het nieuwe kerkorgel in Radewijk.

Op 3 september 1971 werd een nieuw orgel in gebruik genomen in de hervormde kerk te Radewijk. Het betrof een 4-voets orgel dat was opgesteld op de gaanderij. Met z’n 379 pijpen en 6 registers bood het orgel volop gelegenheid de gemeentezang te begeleiden. Men had het orgel voor ruim 25.000 gulden laten bouwen door de firma Fama & Raadgever in Utrecht.


Toen, op 01 september 1906: oprichting Boerenleenbank.

Op 1 september 1906 werd de Coƶperatieve Boerenleenbank voor de gemeenten Ambt en Stad Hardenberg opgericht.

Anderhalve maand later, op 15 oktober, werd in het Lokaal voor Christelijke Belangen de eerste ‘algemeene vergadering’ gehouden van de opgerichte Boerenleenbank (onderafdeling van de Centrale Bank te Utrecht), aldus het Salland’s Volksblad:
“Aanwezig waren 17 leden, merendeels gegoede landbouwers uit deze streek. Ondergeteekende, tot leden van het bestuur of van den raad van toezicht gekozen, verzoeken beleefd eenige ruimte in uw blad voor onderstaande regelen, ten einde hunne medeburgers eenigszins het doel en de strekking der bank te verduidelijken c.a. Bestuur: H.J. Grooters te Heemse, K. Vinke te Heemse, G. Bruins te Heemse. De raad van toezicht: F. Stuart te Heemse, A.J. van der Sanden te Hardenberg, G. Zwijze te Loozen en J. Reinders te Bergentheim. Kassier: J. Snijders te Heemse”.