Archieven: 2022-01-24

Toen, op 24 januari 1780: gravin van Rechteren gestorven.

Op 24 januari 1780 overleed op de havezate Heemse de 22-jarige Ermgard Ebella Juliana gravin Van Rechteren, geboren barones Van Raesfelt, vrouwe van Collendoorn. Haar bijzonder gedetailleerde rouwbrief is bewaard gebleven. Ermgard was op 17 mei 1775, op 17-jarige leeftijd in de kerk te Heemse getrouwd met de 30-jarige zeekapitein Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren. Dochter Maria Clara zou later trouwen met jonkheer Jacob van Foreest. Ermgard was de enige dochter van Clara Feyoena barones van Raesfelt-van Sytzama.


Toen, op 23 januari 1888: ‘De Kerkelijke Kas’ goedgekeurd.

Op 23 januari 1888 werd bij Zijner Majesteits besluit goedkeuring verleend aan de Vereeniging “De Kerkelijke Kas” te Stad Hardenberg. Een paar maanden later werden de statuten van de vereniging afgedrukt in de Staatscourant. De vereniging had tot doel de bevordering van de belangen der Nederduitsche Gereformeerden te Stad- en Ambt Hardenberg en Gramsbergen, door het verleenen van stoffelijke hulp, voor zoover die blijken zal noodig te zijn voor de verzorging van armen, voor de voorziening in geestelijke behoeften, en voor het onderwijs der jeugd.

De eerste bestuursleden waren Jan Rigterink Zweers (1825-1893) uit Stad Hardenberg, Lucas Hofsink (1821-1905) uit Bergentheim, Gerrit Jan Kamphuis (1836-1907) uit Ane, Gerrit Jan Meilink (1853-1935) uit Stad Hardenberg en Gerrit Jan Oldewaterink (1833-1916) uit Brucht.

Een paar maanden later zou de vereniging van vervener Jozeph Roos twee woonhuizen met pakhuis en erven aankopen, gelegen te Stad Hardenberg, sectie A-184, A-185, A-187, A-188 en A-193. De opstallen liet men afbreken, om vervolgens ter plekke de nieuwe gereformeerde kerk (de Höftekerk) te kunnen bouwen. Daarvan werd op 21 september 1889 de eerste steen gelegd…


Toen, op 21 januari 2010: kerkhof Nijenstede in de sneeuw.

Ook dit is alweer geschiedenis, hoewel het nog maar twaalf jaar geleden is. Op 21 januari 2010 lag er een mooi pakje kersverse sneeuw. We zien hier graven op kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat te Hardenberg.

Op de voorgrond zijn de grafstenen zichtbaar van Gerrit Jan Haandrikman en Geesje Meijerink (resp. overleden in 1923 en 1929), van Egbert Meilink (geboren in 1886 en overleden in 1918), en van Albertus Kremer en Gerritdina Schuurman (resp. overleden in 1973 en 1945).