Archieven: 2022-02-03

De Kiefterij in Heemse

De afgelopen dagen hebben we o.a. de kadastrale eigendomsgeschiedenis van deze oude huisplaats aan de Esdwarsweg 3 in Heemse onderzocht. De boerderij werd al in 1832 ‘in kaart gebracht’ door het kadaster, zij het dat de huisnaam er toen niet werd bijgeschreven. Twee decennia later wordt de naam de Kiefterij voor het eerst gebruikt in een notariële akte van Willem Swam uit Gramsbergen. De boerderij werd in 1854 verkocht aan de familie Hamhuis…

Meer over de Kiefterij, met kadastrale kaart etc., vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.

Wellicht is het een aardig idee voor de huidige eigenaren/bewoners om de oude huisnaam weer terug aan te brengen op hun boerderij?


Toen, op 2 februari…

Op 2 februari 1861 overleed de vroegere schoolmeester van Bergentheim Jacobus van Engelen in het krankzinnigengesticht Meer en Berg te Bloemendaal. Van Engelen was slechts 44 jaar oud toen hij zijn laatste adem uitblies.

Het uit 1849 daterende provinciaal gesticht Meer en Berg nabij Santpoort in de gemeente Bloemendaal.

Jacobus was op 12 augustus 1816 geboren in Amsterdam, als zoon van een ongehuwde moeder. Een paar maanden later werd hij als onecht en verlaten kind in alimentatie opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis aldaar. Toen hij 29 was en in Enter werkte, solliciteerde Van Engelen naar de vacante post van schoolmeester in de buurtschap (Oud) Bergentheim. Hij werd verkozen uit zeven kandidaten. Door de vele klachten die naderhand tegen Van Engelen werden ingebracht, bedankte hij in 1854 voor het werk als onderwijzer. Daarna ging het steeds verder bergafwaarts met hem. Hij geraakte aan de bedelstand, werd daarvoor berecht en gestraft met opname in de bedelaarskolonie de Ommerschans. Veel meer over de geschiedenis van meester Van Engelen leest u op onze website.


Toen, op 1 februari…

Op 1 februari 1933 werd het gebouw van de Hardenberger Bank officieel geopend. De krant ‘De Vechtstreek’ wijdde er een bijdrage aan:

N.V. Hardenberger Bank in de Voorstraat.

Opening van het nieuwe bankgebouw. Woensdag 1 februari is het nieuwe gebouw van de N.V. Hardenberger Bank in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan kwamen in de bestuurskamer bijeen directeur, commissarissen en rechtskundig adviseur van de instelling; ook waren uitgenodigd de oud-directeur de heer Prins, de architect Boxman te Nijverdal, de aannemers de heren Van den Berg en Lenters, de heren Scheffer, Otten en Coes, die resp. voor glas- en schilderwerk, voor dakbedekking en waterleiding en voor de elektrische installatie hadden gezorgd en de plaatselijke pers.
De voorzitter, de heer J. Grooters, sprak in deze eerste der wekelijkse vergaderingen in het nieuwe gebouw een hartelijk welkomstwoord. In ’t bijzonder feliciteerde hij de directeur, de heer Koeslag, met deze lang verbeide dag: de primitieve wijze van bediening door een loketje en een knipje op de deur is nu voorbij; er is nu een inrichting, praktisch en degelijk, zoals de tegenwoordige tijd vraagt. Met vertrouwen, zo zei de heer Grooters, werd de heer Koeslag de verdere zorg voor de kantoren overgedragen, diens attentie en liefde voor de arbeid was daarvoor een waarborg. Ook tot de medebestuursleden sprak de heer Grooters zijn hartelijke gelukwensen, daarbij de hoop uitende dat de samenwerking steeds prettig en de groei der bank bestendig zou zijn: de zich steeds uitbreidende relaties zijn een bewijs, dat de bank in een behoefte van de middenstand voorziet.

De heer Grooters uitte zijn waardering over het werk van de ontwerper-architect de heer Boxman: uitwendig is het gebouw een sieraad voor de plaats, inwendig voldoet het aan de moderne eisen! De heer aannemers werd dank gebracht voor de serieuze wijze waarop door hen het werk is verricht. Ook tot de vroegere directeur, de heer Prins, die de bank ook na zijn aftreden onderdak verschaft had, richtte de heer Grooters een vriendelijk woord. Vervolgens werd nog door verschillende heren het woord gevoerd. De burgemeester sprak als commissaris en als hoofd der gemeente. Waar dit het vierde publieke gebouw, in zijn toch betrekkelijk kort bewind geopend, bracht hij verband tussen school en bank: het kind van vandaag en de man van morgen! De openbaring van opgewekt leven in zijn gemeente was hem een verheugenis.

Links Trijntje Brunink en rechts Geertje Prins bij de entree van de Hardenberger Bank (links) en de tandartspraktijk van Schipper (rechts).