Categories
Franse tijd

Toen, op 29 april… Amsink geslachtofferd

Op 29 april 1814 werd de Hardenbergse fuselier (geweerschutter) Jan Willem Amsink getroffen door een kanonskogel en verloor daarbij het leven. Hij was een van de laatste slachtoffers van de Fransen die de vesting Coevorden tot het allerlaatst met hand en tand verdedigden. Een door zijn zusjes Margaretha Elisabeth en Anna Aleida Amsink geplaatste advertentie…

Categories
Berichten Geboorte | Huwelijk | Overlijden Ziekte en Gezondheid

Toen, op 28 april …

De Vechtstreek van 4 mei 1956:Onverwachts is nog haar einde gekomen. Op 61-jarige leeftijd is Anna Zweers heengegaan na een rijk leven. Eigenlijk heeft het ieder verwonderd dat ze nog zou oud is geworden. Haar gebrekkig lichaam, haar wankele gezondheid heeft dat niemand doen verwachten. Maar wat woonde daar in dat gebrekkige lichaam een energie…

Categories
Aanbesteding Berichten Ziekte en Gezondheid

Toen, op 26 april …

Het Salland’s Volksblad van 26 april 1907 meldde o.a. het volgende:“Gramsbergen. Maandag jl. werd in het logement Kuiper alhier voor rekening van de heer G. Bolte het bouwen van een stationskoffiehuis aanbesteed, waarvoor zeven inschrijfbiljetten waren ingekomen. De laagste inschrijver was Mandema uit Avereest voor f. 3.680. Hem werd de opdracht gegund.”Het begon in 1907…

Categories
Opmerkelijk Ziekte en Gezondheid

Toen, op 25 april …

De Zierikzeesche Nieuwsbode van 30 april 1859 meldde de volgende bijzondere gebeurtenis: Hardenberg, 25 april. Eene ongehuwde vrouw, ruim 60 jaren oud, algemeen bekend onder den naam van Kniepen Fenne, welke voor arm doorging en in de laatste jaren door de diaconie werd onderhouden, heeft bij haar overlijden in de vorige week circa f. 1000…