Archieven: 2023-05-25

Toen, op 30 april 1945: een borrel op Oranje.

Dit getypte rapport van wachtmeester J. Kraak handelt over hetgeen gebeurde op 30 april 1945. Die dag werd, ter ere van de verjaardag van prinses Juliana, een defilé gehouden door militairen van het 3e regiment infanterie der Koninklijke Landmacht. Na afloop begaven de marechaussees zich naar de kazerne, alwaar wachtmeester Kraak, net als zijn collega’s, een glaasje alcohol nuttigde. Hij accepteerde het glaasje, omdat het de eerste verjaardag was van iemand van het koninklijk huis ná de bevrijding. Kennelijk smaakte het zo lekker, dat hij er nog 2 of 3 nam. Weliswaar geeft de wachtmeester toe dat het misplaatst was om in de kazerne alcohol te drinken, maar ‘het was een moment van gezellig samenzijn’. Van misbruik was, aldus de wachtmeester, zeker geen sprake…


Toen, op 24 april 1865: brand bij Kampherbeek.

brand bij Kampherbeek

Op 24 april 1865 sloeg de vlam in de pan (een pot lijnolie) bij kantoorbediende Jan Kampherbeek en echtgenote Hermina van der Kolk te stad Hardenberg. Het gevolg: zijn woon/winkelhuis brandde tot de grond toe af…

Hun huis stond aan de Fortuinstraat (nu nr. 23), zo blijkt uit ons kadastraal onderzoek. De geschiedenis van die locatie hebben we uitgezocht en online gezet:


Toen, op 12 mei 1923: aanbesteding raadhuis Gramsbergen,

Op zaterdag 12 mei 1923 vond de openbare aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw gemeentehuis te Gramsbergen, naar een ontwerp van de Coevorder architect Joh.D. Meppelink. Het oude raadhuis bevond zich ten huize van de burgemeester en was veel te klein geworden. Burgemeester Van Riemsdijk had de grond, benodigd voor de bouw van het nieuwe raadhuis, gratis beschikbaar gesteld. Het – sinds 2001 voormalige – gemeentehuis is nu geadresseerd aan de Esch 1 en aangewezen als gemeentelijk monument.


Toen, op 11 mei 1923: opening Nabers op de Haar.

Winkelier Berend Jan Nabers, echtgenoot van Johanna Haandrikman, maakte een eeuw geleden in het Salland’s Volksblad van 11 mei 1923 bekend dat hij een nieuwe winkel opende op de Haar te Heemse. Klanten zouden als openingsgeschenk een reuzenkoek cadeau krijgen!

Helaas is niet (meer) bekend waar Nabers op de Haar zijn winkel had. Vermoedelijk heeft hij het pand gehuurd, want we zien geen onroerend goed op zijn naam staan bij het kadaster. Weet u waar Nabers gevestigd was? We horen het graag!


Toen, op 4 mei 1923: raadsbesluit christelijke school Slagharen.

De gemeenteraad van Ambt Hardenberg besloot op 4 mei 1923 in te stemmen met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het in bruikleen afstaan van twee lokalen van de openbare lagere school te Slagharen aan de Vereeniging tot stichting en instandhouding van hervormde christelijke scholen te Lutten en Slagharen. Hiermee kwam de weg vrij voor de eerste ‘school met den bijbel’ te Slagharen; een bijzondere school op christelijke grondslag.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.