Archieven: 2023-06-30

Toen, op 30 juni 1923: aanbesteding Schreur, Rheezerveen

Op zaterdag 30 juni 1923, vandaag exact een eeuw geleden, vond in café Koeslag in Heemse de openbare aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw boerenwoonhuis te Rheezerveen voor Lambert Jan Schreur. Nog datzelfde jaar, op 21 december, zou hij in het huwelijksbootje stappen met Aaltje Wolbink. De uit 1923 daterende boerderij is tegenwoordig geadresseerd aan de Rheezerveenseweg 43.


Toen, op 22 juni 1923: oproep Landbouwhuishoudcursus

Onderstaande advertentie werd afgedrukt in het Salland’s Volksblad van 22 juni 1923, vandaag exact een eeuw geleden. Bij voldoende deelname hoopte de afd. Overijssel van de C.B.T.B. in januari 1924 te starten met een cursus landbouwhuishoudonderwijs te Hardenberg. De cursus werd gegeven in de nieuwe Landbouwwinterschool op de Brink in Heemse. Meisjes van 13 tot 16 jaar, en van 16 jaar en ouder, konden dan twee jaar lang, 2 dagen per week, naar school om les te krijgen in koken, wassen, strijken, huishoudelijk werk, knippen, naaien, land- en tuinbouw; de voorganger van de latere huishoudschool.


Toen, op 18 juni 1957: brand in De Zeven Zaligheden

Op 18 juni 1957 legde een uitslaande brand twee van de zes arbeiderswoningen van de zgn. ‘Zeven Zaligheden’ aan de Ommerweg in de as. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, maar ook het Twentsch Dagblad Tubantia versloegen de ramp waarbij de 21-jarige Gerda J.B. Grimeyser uit Eede om het leven kwam.

Zo hevig was de brand, dat ook de aangrenzende woning van de familie Sierink geheel uitbrandde, ofschoon men daar gelegenheid had enig huisraad te redden. De hele inboedel van de familie v.d. Kolk ging verloren. Het was een gelukkige omstandigheid dat de brand ontstond aan de zijde van het blok, die van de sterke oostenwind was afgekeerd, waardoor de brandweer er in slaagde de resterende vier woningen te behouden. Temeer daar in verscheidene woningen de kinderen alleen thuis waren daar de ouders op het land werkten. Bij een tegengestelde windrichting was de ramp niet te overzien geweest, daar de vlammen in de oude, kurkdroge woningen razend snel om zich heen grepen. Nadat het vuur geblust was, kon het stoffelijk overschot van het slachtoffer worden verborgen. Het meisje, dat indertijd in het evacuatiekamp of barakkenkamp „De Molengoot” woonde met haar ouders, was enige tijd geleden met hen naar Zeeland verhuisd, doch verbleef de laatste tijd ten huize van de familie v.d. K. daar de jongelui binnenkort zouden trouwen. De jongeman was door het gebeurde zo van streek dat doktershulp nodig was. De zwaar getroffen jongeman werd liefderijk verzorgd door de buren Ribberink. De brand, die woedde aan de drukke rijksweg 34, trok grote belangstelling, aan weerszijden van de weg stonden rijen auto’s en de omstanders bespraken uitvoerig het tragisch gebeuren. Ook de nog niet geheel herstelde burgemeester en mevrouw Van Oorschot, de locoburgemeester Z. Valkman en de gemeentesecretaris Resink waren bij het brandende perceel aanwezig.

Meer over de geschiedenis van de verdwenen arbeiderswoningen ‘De Zeven Zaligheden’ leest u op onze website:

https://historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg/archieven/oude-huisplaatsen/huisplaatsen-te-heemse/zeven-zaligheden/


Toen, op 15 juni 1923: Bijzondere Vrijwillige Landstorm

In het Salland’s Volksblad van 15 juni 1923, vandaag exact een eeuw geleden, werd onderstaande advertentie afgedrukt. Jan Rigterink Zweers te Hardenberg en Jan Breukelman uit Bergentheim, leden van de sectie Hardenberg van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (B.V.L.), riepen de leden op hun ‘gedenkplaat’ netjes bij hen te laten inlijsten. Deze gedenkplaat was hen uitgereikt tijdens de laatste vergadering van de B.V.L. Nu zijn wij benieuwd of er nog iemand is die zo’n gedenkplaat in bezit heeft? Mogelijk is het een foto van de leden, maar het zou ook een getuigschrift of iets dergelijks kunnen zijn. We zijn benieuwd!

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.

Het ging hier om dienstplichtige militairen zonder mobilisatiebestemming die, in tijden van nood, als bijzondere vrijwilliger onder de wapenen konden komen om de overheid te hulp te komen bij het handhaven van de binnenlandse orde en rust. Onder het motto ‘Als ’t moet’ heetten zij voortdurend ‘waakzaam’ en ‘paraat’ te zijn. Het vaandel van de afd. Heemse van de B.V.L. is bewaard gebleven in het museum te Hardenberg.