Archieven: 2023-09-26

Toen, op 26 september 1828

Op 26 september 1828 schreef burgemeester Antoni van Riemsdijk onderstaande brief, gericht aan zijn neef.

Het betrof een aanbevelingsbrief voor Jan Willem Hurink uit Hardenberg. In de ‘publieke papieren’ (de krant) was aangekondigd dat er te Fredriksoord binnen de Kolonie van Weldadigheid een vacature was voor de post van ‘algemeen winkelier’ en daarop had Hurink gesolliciteerd.

Burgemeester Van Riemsdijk schreef dat Hurink ‘eenigen tijd’ bij hem was ‘geëmployeerd’, oftewel Hurink had een tijdje voor de burgemeester gewerkt. Vervolgens was hij in dienst gekomen van de koopman en expediteur Hellendoorn te Zwolle, waarvoor hij nog altijd werkzaam was. Van Riemsdijk schrijft verder dat hij Hurink ‘gaarne langer bij hem hadde gehad’.

Zeer waarschijnlijk heeft Hurink de post toch niet verkregen, want in 1836 trouwt hij te Utrecht als sergeant-majoor bij de 9e afd. infanterie, in garnizoen aldaar, met Johanna Gardina Sweeën uit die stad. Jan Willem overlijdt op 66-jarige leeftijd, op 3 januari 1871 te stad Utrecht.


Toen, op 25 september 1823

Op 25 september 1823, werd te Gramsbergen het huwelijk voltrokken tussen de 26-jarige linnenwever Jan Nijman en diens 30-jarige bruid Fennegien Joogman.

De bruidegom was geboren in Heemse, als zoon van Jan Nijman sr. en Geertjen Goris. De bruid was geboren te Heesterkante, parochie Emlichheim, als dochter van Gerrit Joogman en Klaasjen Vruwelink.

Het echtpaar Nijman-Joogmans kreeg vijf kinderen, alle van het mannelijk geslacht. De oudste zoon, genaamd Gerrit Jan, is rond 1825 geboren te Heesterkante. Het tweede kindje kwam op 26 december 1827 levenloos ter wereld. Het derde kind (Jan Hendrik) werd op 25 februari 1829 geboren. De vierde (Gerrit) zag op 5 december 1833 het levenslicht, maar overleed op 1-jarige leeftijd, op 11 mei 1835 te Gramsbergen. Het vijfde kind, eveneens Gerrit genaamd, is op 21 februari 1837 geboren.

Tussen 1837 en 1839 verhuisde het echtpaar naar de stad Coevorden, alwaar ze een onderkomen vonden in de Vrieschestraat no. 43, zo blijkt uit het bevolkingsregister van Coevorden anno 1840. Aldaar overleed de kleine Gerrit, op 7 mei 1839, net 2 jaar oud.

Fennegien Joogman overleed op 6 augustus 1841 te Coevorden. Weduwnaar Jan Nijman hertrouwde op 29 april 1842 te Coevorden met Aaltien Berends uit Meppen onder Zweeloo. Jan Nijman overleed op 14 februari 1865, eveneens te Coevorden.


Toen, op 19 september 1991

Op 19 september 1991 vond de onthulling van deze zonnewijzer plaats door mevr. Van der Eynden, ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe ‘bejaardenverzorgingscentrum’ Oostloorn aan de J.C.J. van Speyckstraat te Hardenberg. De zonnewijzer was een geschenk van de bewonerscommissie en droeg de tekst: “Ik tel alleen de heldere uren, mijn ondergang is niet mijn dood”


Toen, op 10 september 1799

Op 10 september 1799 werd het kerkelijk huwelijk voltrokken tussen Jan Hendrik Zweers uit Hardenberg en Maria Welink uit Eerde.

Drie weken ervoor, op 26 augustus, was het verloofde stel in het Gerichte verschenen voor secretaris Antoni van Riemsdijk, met verzoek om in ondertrouw te worden opgenomen. Daarvoor had het stel toestemming gekregen van de ‘Representanten der Municipaliteit’, de heren H. Leuveling en Berend Zweers.

Jan Hendrik Zweers was op 3 mei 1767 gedoopt te Hardenberg, als zoon van Engbert Zweers en Aaltje Goris. Helaas overleed Jan Hendrik al op 42-jarige leeftijd. Uit het begraafregister blijkt dat hij op 9 februari 1810 werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede.

Weduwe Maria Welink stierf op 24 december 1842 in de Fortuinstraat te stad Hardenberg. Dankzij het kadaster weten we ook waar zij destijds haar woning bezat.