Archieven: 2023-10-21

Zoekplaatje – Breukelman

Deze foto ontvingen we in oktober 2023 van mw. Teeuwen uit Leiderdorp. Zij schreef ons:

“In de Tweede wereldoorlog was mijn vader Aza Teeuwen, toen ca. 10 jaar oud, vanuit Rotterdam naar Hardenberg gestuurd vanuit de kerk om “bij te komen” . Hij verbleef 2x (1942 en 1944) een lange periode bij de familie Breukelman, op enig moment samen met zijn broer Wim. Mijn vader Aza is het jongetje op de voorste rij helemaal rechts, met het donkere haar, armen om de knieën geslagen. Als ik mij niet vergis staat ook zijn broer Wim op de foto, de jongen met de donkere haarlok, schuin achter mijn vader.

(Bron: Collectie mw. Teeuwen, Leiderdorp)

Mijn vader heeft aan zijn verblijf in Hardenberg en vooral aan de familie Breukelman warme herinneringen bewaard. Wij vonden deze oude foto na zijn overlijden zuinig bewaard in zijn portefeuille. Hij heeft in een klein boekje memoires aan WO II opgeschreven en hij vertelt daarin ook over het helpen bij het hooien en binnenhalen van de oogst op de boerderij van de fam. Breukelman, zwemmen in een beek, etc.

Na zijn huwelijk bezochten hij en zijn vrouw Maartje, later ook met hun 2 dochters Judith (ik) en Mariëtte met enige regelmaat Albert en Anna Breukelman. Zij woonden aan de Bruchterweg, in een vrijstaand huisje met een (in mijn beleving) enorme moestuin. Er tegenover stond een fabriek. Ik meen dat dit de Wavin was en volgens mij werkte Albert daar ook. Hij speelde ook trompet en was lid van de fanfare.

Bij hen in huis woonde tevens Alberts moeder, oma Breukelman, die tot haar overlijden door Anna en Albert werd verzorgd. Anna en Albert bleven kinderloos. Van andere familieleden herinner ik mij Jans Breukelmans (een zus of schoonzus van Albert, dat weet ik niet) en daar waren wel kinderen. Albert was wat ouder dan mijn vader en zowel hij als zijn vrouw zijn overleden vóór mijn vader (die is in aug 2018 gestorven)

Betreffende deze foto heb ik een paar vragen:
– Herkent iemand de andere mensen op deze foto?
– Waar is hij gemaakt?
– Ter gelegenheid waarvan?
– Zijn er binnen de familie verhalen en/of foto’s bewaard gebleven uit de oorlogsjaren toen er Rotterdamse schoolkinderen in huis waren en zo ja, betreffen die ook mijn vader?

Wij zouden mw. Teeuwen graag verder helpen, dus laat a.u.b. van u horen als u meer informatie voor haar heeft.


Toen, op 18 oktober…

De lokale krant “De Vechtstreek” van 18 oktober 1930 bevat deze fraaie advertentie van ondernemer Hendrik Jan Zweers aan de Eiermarkt in Hardenberg. Niet alleen kon je bij hem terecht voor de huur van een prachtige, soepel lopende, 6-persoons auto, geschikt voor ziekenvervoer, maar ook was hij telefonisch bereikbaar via het nummer 65.