Archieven: 2023-10-22

Blein in Chicago

Deze bijzondere enveloppe, gedateerd anno 1935, vonden we via de veilingsite eBay. De enveloppe met inhoud is verzonden door slager en grossier in kalveren David Blein te stad Hardenberg en gericht aan zijn zwager Comprecht Hoogstraal in Chicago.

Het is bijzonder dat dit envelopje bewaard is gebleven en – via omzwervingen – te koop is aangeboden.

David Blein was in 1882 geboren in Gramsbergen en in 1906 in het Groningse Leens getrouwd met Regina Hoogstraal. Beiden werden in 1943 vermoord in concentratiekamp Sobibor…


Zoekplaatje – Breukelman

Deze foto ontvingen we in oktober 2023 van mw. Teeuwen uit Leiderdorp. Zij schreef ons:

“In de Tweede wereldoorlog was mijn vader Aza Teeuwen, toen ca. 10 jaar oud, vanuit Rotterdam naar Hardenberg gestuurd vanuit de kerk om “bij te komen” . Hij verbleef 2x (1942 en 1944) een lange periode bij de familie Breukelman, op enig moment samen met zijn broer Wim. Mijn vader Aza is het jongetje op de voorste rij helemaal rechts, met het donkere haar, armen om de knieën geslagen. Als ik mij niet vergis staat ook zijn broer Wim op de foto, de jongen met de donkere haarlok, schuin achter mijn vader.

(Bron: Collectie mw. Teeuwen, Leiderdorp)

Mijn vader heeft aan zijn verblijf in Hardenberg en vooral aan de familie Breukelman warme herinneringen bewaard. Wij vonden deze oude foto na zijn overlijden zuinig bewaard in zijn portefeuille. Hij heeft in een klein boekje memoires aan WO II opgeschreven en hij vertelt daarin ook over het helpen bij het hooien en binnenhalen van de oogst op de boerderij van de fam. Breukelman, zwemmen in een beek, etc.

Na zijn huwelijk bezochten hij en zijn vrouw Maartje, later ook met hun 2 dochters Judith (ik) en Mariëtte met enige regelmaat Albert en Anna Breukelman. Zij woonden aan de Bruchterweg, in een vrijstaand huisje met een (in mijn beleving) enorme moestuin. Er tegenover stond een fabriek. Ik meen dat dit de Wavin was en volgens mij werkte Albert daar ook. Hij speelde ook trompet en was lid van de fanfare.

Bij hen in huis woonde tevens Alberts moeder, oma Breukelman, die tot haar overlijden door Anna en Albert werd verzorgd. Anna en Albert bleven kinderloos. Van andere familieleden herinner ik mij Jans Breukelmans (een zus of schoonzus van Albert, dat weet ik niet) en daar waren wel kinderen. Albert was wat ouder dan mijn vader en zowel hij als zijn vrouw zijn overleden vóór mijn vader (die is in aug 2018 gestorven)

Betreffende deze foto heb ik een paar vragen:
– Herkent iemand de andere mensen op deze foto?
– Waar is hij gemaakt?
– Ter gelegenheid waarvan?
– Zijn er binnen de familie verhalen en/of foto’s bewaard gebleven uit de oorlogsjaren toen er Rotterdamse schoolkinderen in huis waren en zo ja, betreffen die ook mijn vader?

Wij zouden mw. Teeuwen graag verder helpen, dus laat a.u.b. van u horen als u meer informatie voor haar heeft.


Toen, op 18 oktober…

De lokale krant “De Vechtstreek” van 18 oktober 1930 bevat deze fraaie advertentie van ondernemer Hendrik Jan Zweers aan de Eiermarkt in Hardenberg. Niet alleen kon je bij hem terecht voor de huur van een prachtige, soepel lopende, 6-persoons auto, geschikt voor ziekenvervoer, maar ook was hij telefonisch bereikbaar via het nummer 65.


Toen, op 26 september 1828

Op 26 september 1828 schreef burgemeester Antoni van Riemsdijk onderstaande brief, gericht aan zijn neef.

Het betrof een aanbevelingsbrief voor Jan Willem Hurink uit Hardenberg. In de ‘publieke papieren’ (de krant) was aangekondigd dat er te Fredriksoord binnen de Kolonie van Weldadigheid een vacature was voor de post van ‘algemeen winkelier’ en daarop had Hurink gesolliciteerd.

Burgemeester Van Riemsdijk schreef dat Hurink ‘eenigen tijd’ bij hem was ‘geëmployeerd’, oftewel Hurink had een tijdje voor de burgemeester gewerkt. Vervolgens was hij in dienst gekomen van de koopman en expediteur Hellendoorn te Zwolle, waarvoor hij nog altijd werkzaam was. Van Riemsdijk schrijft verder dat hij Hurink ‘gaarne langer bij hem hadde gehad’.

Zeer waarschijnlijk heeft Hurink de post toch niet verkregen, want in 1836 trouwt hij te Utrecht als sergeant-majoor bij de 9e afd. infanterie, in garnizoen aldaar, met Johanna Gardina Sweeën uit die stad. Jan Willem overlijdt op 66-jarige leeftijd, op 3 januari 1871 te stad Utrecht.


Toen, op 25 september 1823

Op 25 september 1823, werd te Gramsbergen het huwelijk voltrokken tussen de 26-jarige linnenwever Jan Nijman en diens 30-jarige bruid Fennegien Joogman.

De bruidegom was geboren in Heemse, als zoon van Jan Nijman sr. en Geertjen Goris. De bruid was geboren te Heesterkante, parochie Emlichheim, als dochter van Gerrit Joogman en Klaasjen Vruwelink.

Het echtpaar Nijman-Joogmans kreeg vijf kinderen, alle van het mannelijk geslacht. De oudste zoon, genaamd Gerrit Jan, is rond 1825 geboren te Heesterkante. Het tweede kindje kwam op 26 december 1827 levenloos ter wereld. Het derde kind (Jan Hendrik) werd op 25 februari 1829 geboren. De vierde (Gerrit) zag op 5 december 1833 het levenslicht, maar overleed op 1-jarige leeftijd, op 11 mei 1835 te Gramsbergen. Het vijfde kind, eveneens Gerrit genaamd, is op 21 februari 1837 geboren.

Tussen 1837 en 1839 verhuisde het echtpaar naar de stad Coevorden, alwaar ze een onderkomen vonden in de Vrieschestraat no. 43, zo blijkt uit het bevolkingsregister van Coevorden anno 1840. Aldaar overleed de kleine Gerrit, op 7 mei 1839, net 2 jaar oud.

Fennegien Joogman overleed op 6 augustus 1841 te Coevorden. Weduwnaar Jan Nijman hertrouwde op 29 april 1842 te Coevorden met Aaltien Berends uit Meppen onder Zweeloo. Jan Nijman overleed op 14 februari 1865, eveneens te Coevorden.