Het bestuur van de Stichting Historische Projecten is verheugd te kunnen mededelen dat ons de ANBI-status is toegekend. Om het geven van een bijdrage aan de SHP aantrekkelijker te maken, hebben we de Belastingdienst gevraagd ons aan te merken als een culturele ANBI: een algemeen nut beogende instelling die zich inzet voor culturele doeleinden. Onlangs heeft de Belastingdienst aangegeven dat we voldoen aan de criteria die hiervoor gelden en dat de status van culturele ANBI is toegekend. U kunt ons terugvinden in het ANBI-register van de Belastingdienst.

Dit heeft een aantal voordelen. Zo geldt voor donateurs dat hun (jaarlijkse) bijdrage aan de SHP voortaan als gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft een ANBI geen belasting te betalen voor ontvangen schenkingen en legaten, zolang deze gericht zijn op het algemeen belang.

Onze donateurs zijn gisteren persoonlijk per e-mail geïnformeerd aan de hand van onze eerste nieuwsbrief. Donateurs krijgen een voorkeursbehandeling ten opzichte van anderen die zich tot ons richten met een verzoek. We zijn aan het onderzoeken hoe we meer onderscheid kunnen aanbrengen tussen donateurs en niet-donateurs, bijvoorbeeld door bepaalde informatie op onze website enkel en alleen voor donateurs toegankelijk te maken. Dit vraagt tevens helderheid over de vraag wie wel en wie niet beschouwd kan worden als donateur. Bepaald is dat een persoon (dan wel bedrijf/organisatie) die jaarlijks een bijdrage van minimaal 25 euro aan de SHP schenkt, wordt beschouwd als donateur. Onze donateurs worden vermeld op de website, tenzij men heeft aangegeven dat liever niet te willen.

Iedereen die zich vóór 1 april aanmeldt als donateur, ontvangt ons boek ‘Hardenberg op de Kaart’ als welkomstgeschenk!