Overzicht van schouten | richters te Hardenberg, Heemse en Gramsbergen

samengesteld door Dinah Hesselink-Zweers

NaamPeriodeFunctieBewijsstukken
Wenemar1230Anonym.c.xxxv. p. 31
Hundekoven, Goswyn1338-03-06richter van NyenstedeKlooster Zwartewater, des Saterdaghes na den Sonnendagh als men singht Oculi
Cloet, Dirck1390-05-13Zwol. Reg. nr. 323
Zande, Roelof van den1403-09-01
St. Aegidiusdag
Tijdrekenkundig Register B, 111; Sibculo Klooster
Sande, Roelof van den1405-12-04
Zande, Rolof ten1406-03-04Lindeborn, 393
Zande, Rolof van den1413-05-31schoutAanstelling Willem Hendrikszoon als opvolger van Rolof van den Zande, deze wordt kastelein van de Venebrugge
Bischoppelijk archief
Hendrikszoon, Willem1413-05-31schout
Rechteren, Johan van1420-09-13Tijdrekenkundig Register, B, 251
Hendrikszoon, Willem1421-08-19 Tijdrekenkundig Register, B, 254; Zwolse Regesten
Crullingk, Albert1423-08-10
St. Lourensdag
Tijdrekenkundig Register B, 267, Sibculo Klooster
Blanckfoort, Arent1432gezworen Rigter ten Herdenberge
St. Marcusavont Evangelistae
Tijdrekenkundig Register C, 22, 39, 93
Blankvoort, Arent1438
Vigilien van St. Andreas
Holtingh, Dirck1440-03-12Char. Burg. Weesh. Zwolle, nr.
Blankefort, Arent1447schout van HardenberghKlooster Sibculo
Blanckvoort, Arent1447-06-23Zwolse Regesten
Blankefort, Arent1450schout van HardenberghKlooster Sibculo
Blanckvoort, Arent1450-01-07Zwolse Regesten
Blankefort, Arent1451schout van HardenberghKlooster Sibculo
Blankvoort, Arent1451-01-08Klooster Sibculo
Blankefort, Arent1452schout van HardenberghKlooster Sibculo
Blankenvoort, Arent1452-02-22
Blankefort, Arent1453schout van HardenberghKlooster Sibculo
Blankvoort, Arent1454-02-08Regest
Kamferbeke, Steven  1455Tijdrekenkundig Register C. 112 en D, 167
Kamferbeeke, Steven  1459schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kamferbeke, Steven  1462Char. Burg. Weesh. Zwolle, nr. 12
Kamferbeeke, Steven  1464schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kamferbeek, Steven 1464-02-26
Tuell, Geert van1469 Tijdrekenkundig Register D, 221
Voirst, Wolter van1470schout van HardenberghKlooster Sibculo
Voirst, Wolter van1471schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kauwenberch, Hubert1476-02-14
Kauwenborgh, Hubert van1477schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kouwenborch, Hubert van1477-06-15richter ten Hardenberch
Egberth Schonecamp1478hofrichter van de hof te Gramsbergen
des vrijdages na sante kalixtusdag des hilligen pawes
varia van processtukken Stad Zwolle
Oij, Pauwel van 1478Tijdrekenkundig Register D, 325, 362, 267
Oy, Pauwels van1480-02-20ghesworen richter ten Hardenberge Arbitrale uitspraak ten overstaan van de richter van Hardenberg door Johan Stellink, drost van Drenthe; Steven Camferbeke en Gerrijt Mulert, rentmeesters van Salland, uitgesproken
Oy, Pauwels van1480-06-12richter ten HerdenbergeDe richter van Hardenberg dagvaardt de magistraat van Groningen om den 26 juni voor de bank te Heemse te compareren, wegens schending van het compromis van 20 februari tevoren
Oye, Pauwel van der1482schout van HardenberghKlooster Sibculo
Oey, Pouwels van1483-04-11richter ten HerdenbergeDe richter van Hardenberg dagvaardt de magistraat van Groningen om den 25 april voor de bank te Heemse te compareren, wegens schending van het compromis van 20 februari 1480
Oy, Pouwels van1483-04-14richter ten HerdenbergeDe richter van Hardenberg antwoordt aan de magistraat van Groningen, dat hij de zitting van 25 april niet kan uitstellen
Oy, Pouwels van1483-04-25richter then HerdenbergeSententie van den richter van Hardenberg, waarbij de stad Groningen veroordeeld wordt een schadevergoeding van 6000 gulden aan Johan Rengers te betalen
Oey, Pouwels van1483-06-10richter ten HerdenbergeDe richter van Hardenberg dagvaardt naar aanleiding van een klacht van Rengers over door de stad onrechtmatig ingesteld hoger beroep de magistraat van Groningen
Oye, Pauwel van der1485schout van HardenberghKlooster Sibculo
Oij, Pauwel van1485-12-22Benoeming Henrick Kamferbeek als opvolger van Pauwel van Oij. Bisschop David draagt aan hem het ambt op, gelijk Pauwels van Oij het bediend heeft, met wederroeping van alle aan anderen gegeven commissies.
Tijdrekenkundig Register F, 431 en E, 101
Kamferbeek, Henrick1485-12-22
Kamferbeeke, Henrik1486schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik1487schout van HardenberghKlooster Sibculo
1487saterdach na St. Andreasdach
Zwolle, varia van processtukken, pakket 1375-1563
1487-06-08
1487-07-19
Albergen, reg. nrs. 548, 550
Kamferbeeke, Henrik1488schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik1490schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik1491schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik1492schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik1494schout van HardenberghKlooster Sibculo
Kamferbeeke, Henrik1499schout van HardenberghKlooster Sibculo
Vilsteren, Albert van1492hofrichter van de hof te GramsbergenBrief van 1492 des saterdages na Sancti Andree Apostoli, Stad Zwolle, varia van processtukken
Ittersum, Robert van1500schout van HardenberghKlooster Sibculo
Ittersum, Robert van1501-03-12Albergen, regest nr. 643 en Tijdrekenkundig Register E, 143, 146
Ittersum, Robert van1501schout van HardenberghKlooster Sibculo
Ittersum,Johan van1503-11-18Arch. Alm., reg. nr. 734
Ittersum, Johan van1505schout van HardenberghKlooster Sibculo
Ittersum, Johan van1507schout van HardenberghKlooster Sibculo
Ittersum,Johan van1508-08-26Racer, v 11, 245
Ittersum, Johan van1513schout van HardenberghKlooster Sibculo
Schonekamp, Egbert1517schout van HardenberghKlooster Sibculo
Schonekamp, Egbert1517-11-26Tijdrekenkundig Register E 343
Kamferbeke, Henrick1518-01-06schoutEgbert Scoenecamp is hem het ambt gegeven door bisschop Philips van Bourgondie, gelijk wijlen Henrick Kamferbeke tijdens bisschop David dit bezeten heeft, met wederroeping van alle andere gegeven commissies, met het bevel van die van Hardenberg om geen ander voor schout of richter te gehoorzamen.
Tijdrekenkundig Register E, 489
Scoenecamp, Egbert1518-01-06
Blanckefoirt, Bruno1522-01-21Tijdrekenkundig Register E 489
Gijsbertszoon, Gijsbert1523-03-21onderrichter?Stad Zwolle, charter nr. 2592
Blankevoert, Bruin1537schout van HardenberghKlooster Sibculo
Blankvoort, Bruin1539Coll. Brieven
Blanckvoort, Bruijn1539-07-01Stukken in de claring: Laurens contra van Hemse
Oding, Lambert1539gezworen richter van Gramsbergen vanwege de erfgenamenop 11000 maagdendag
Coll. Brieven
Blanckvoort, Bruijn1543-11-07Mensema, reg. nr. 256
Blankvoort, Bruin1546
Oding, Lambert1549richter te GramsbergenCont. en vrijw. zaken v.h. schoutambt Hardenberg, 1555-1569, blz. 59
Blankvoort, Bruijn1550charter nr. 110
Blanckfoort, Bruin1556
Blanckvoort, Roloff1556onderrichter te GramsbergenCont. en vrijw. zaken v.h. schoutambt Hardenberg, 1555-1569, blz. 64
1558-09-25Mensema reg. nr. 307
Blankvoort, Bruin1559Stukken in de claring: Cap. van Deventer conta Van Uterwijck
Rolofss, Andreas1565-10-09gecommitteerd righter
Blanckvoort, Lubbert1571-09-20stukken in de claring: weiduwe van Coeverden contra Hidding
Blanckvoort, Paul1571-12-17stukken in de claring: Schivenbeke contra Mulert
Blankvoort, Paul1571proces schoutambt Zwolle: Gezworenen van Genne contra Joahn van Haersolte. Wapen van de schout is een leeuw
Blankvoort, Paul1576-07-09mensema, reg. nr. 385
Blanckvort, Paauwels van1580-03-10hopman en schout te HardenbergBrieve van bestellinge, gegeven door George van Lalaing, graaf van Rennenberch, stadhouder, en burgemeesters en raad van Groningen aan de hopman Paauwels van Blanckvort, schout te Hardenberg, tot het oprichten van een vendel goede Nederlandse soldaten, 1580-03-10
(Toegang 2241, Losse stukken Register Feith, meest charters, 1246 – 1864, inv.nr. 177, 1 charter)
Blankvoort, Paul1590proces schoutambt Zwolle: Stift Swartewater contra Herman Evertsz
Krul, Arend1593-08-10Res. Ged. Ov.
Krul, Arend1602Res. van Ged. St. van 1603-03-04 in een proces over de pandpenningen van het schoutambt
Krul, Arend1616-1621Schoutambt Raalte, proces van Uterwijck contra van Echten, 1640-1642 in appel bij de stad Zwolle; 1625-07-07 Arend Krul (Arch. Overijssel, varia, charters). Hij is misschien omstreeks 1595 aangesteld, want in 1603 eisen de erfgenamen van Peter Blankvoort van hem de betaling van 8 jaar rente van de 170 goudguldens pandpenningen die zij op het schoutambt hebben liggen (Res. Ged. Ov.)
Krull, Arendt1625-06-07schoutTransportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Johan Jansen met zijn vrouw Effse verklaren verkocht te hebben aan Anneken Engbers een nader omschreven stuk groenland, gelegen in de Koppele, 1625 Juni 7.
Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 1, 1 charter
Met het zegel van den schout Arendt Krull
Krul, Johan1631
Krul, Johan1635-02Arch. Overijssel, varia, charters
Krull, Hans1635-02-23schout
Transportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Henderick Thonisen en zijn vrouw Aleith verklaren verkocht te hebben aan Anna Hermsen, wed. van Hinderick Gerlichs twee nader omschreven stukken land, gelegen in de Koppele, 1635 Februari 23.
Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 2, 1 charter
Met het zegel van den schout Hans Krull
In een proces voor het schoutambt Zwolle gevoerd in 1647, door Ten Oever contra de erfgenamen Woelberts, komt als weduwe van Hans Crol voor Catharina Loefflincks [Loefftinck?] (Res. Ged. Ov., 1650 fo. 2v.)
Holt, Henrik16411640? proces schoutambt Hardenberg: proces Wolerts contra Lucassen
Holt, Herman1641-07-29
Holt, Harmanus1658-04-05schoutTransportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Willem van Twenhuijsen, burger van Zwolle verklaart verkocht te hebben aan Harmen Geerlicks en zijn vrouw Hendrickjen Hendrickx twee dagwerken hooiland in het Bruchter Vlier, gesproten uit het bij stukken verkochte erve Groot Waeterinck (Vgl. invent. no 17), 1658 April 5.
Met de beschadigde zegels van den schout Harmanus Holt en den verwalter-schout Willem Edelinck
(Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 5)
Edelinck, Willem1658-04-05verwalter-schoutTransportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Willem van Twenhuijsen, burger van Zwolle verklaart verkocht te hebben aan Harmen Geerlicks en zijn vrouw Hendrickjen Hendrickx twee dagwerken hooiland in het Bruchter Vlier, gesproten uit het bij stukken verkochte erve Groot Waeterinck (Vgl. invent. no 17), 1658 April 5.
Met de beschadigde zegels van den schout Harmanus Holt en den verwalter-schout Willem Edelinck
(Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 5)
1663-10-03Arch. Overijssel, varia, charters
1675
1676-04-07Res. Ged. 1676, pag. 197
Zijn weduwe Henrica Nuis, komt 1659-11-02 voor in een prothocol van het schoutambt [?]
Edelinck, Wilhelm1663verwalter schoutRes. Ged. 1663, pag. 93v
1664gesubstitueerd schoutArchief Zwolle, charter nr. 2830
Huete, Thomas1689-03-12
1689-04-23
schoutTransportbrief, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Hendrick Scheper en vrouw verklaren verkocht te hebben aan Hannus Waterinck, zijn broeder, l dagwerk hooiland, het Westenmaatje genoemd, in de buurtschap Brucht; met gelijktijdig transport aan Henriek Eskens a Marrienbergh. Annex de transportbrief van het overige 0 ,25 dagwerk hooiland (getransfigeerd), 1689 Maart 12 en April 23.
( Ov. archief, varia, charters, nu Ter Poorten en Voomberg, nr. 71)
Toegang 0319 Poorten en Voomberg, families Ter, inv. nr. 7, 2 charters
Met de zegels van den schout Thomas Huete
Molckenbour, Johan1692schout van Hardenberg, Heemse en GramsbergenAangesteld in 1692. Gehuwd met Christina van Kuik d.v. Albert van Kuik, schultus in de Wijk. Hij had vier broeders, 2 daarvan verdronken te Ane? in de Vegt, een ander was wijnkoper te Amsterdam en een schultus van Dalfsen.
1696-06-15 Overijssels archief, varia, charters
1699-02-07 Overijssels archief, varia, charters
1702-12-03 Overijssels archief, varia, charters
1721-09-05 Overijssels archief, varia, charters
Molckenbour, Johan1701-10-24Dat de werkkring van sommige schouten zich tot andere dan zuiver judiciide uitstrekte, blijkt o.a. uit een stuk van 1701-10-24 waaruit blijkt dat de schout Johan Molckenbour van Hardenberg aanneemt het maken van een nieuwe tolbrug aldaar en het leveren der daartoe benodigde materialen …. door gecommitteerden uit Ged. St. van Overijssel is aanbesteed. Als borgen voor de richtige uitvoering stelt hij zijn medeparticipant Jacob van den Berge en Ber. Kramer. (inv. St. en Scr. nr. 10623)
Molckenbour, Joan1712schout van den HardenbergAlbert Assing, cameraar van Zwolle en schout van Zwolle en Zwollerkerspel verklaart in aanwezigheid van Gerrit Leuseveld en Herman van der Horst als gerichtslieden en van Otto Meuwsen als gerichtschrijver, dat Gerhardt Molckenbour, medicine doctor en burgemeester van Zwolle, en van Willemina Greven, zijn vrouw, aan Henrick Royer, griffier van de provincie Overijssel, en Anna Paulina Vriesen, zijn vrouw, 2000 Carolusguldens van 20 stuivers per stuk schuldig zijn, wat na een opzeggingstermijn van drie maanden van weerszijden afgelost dient te worden, waarvoor zij ieder jaar op 30 januari 5% rente zullen betalen en waarvoor zij de helft van het erve en goed als onderpand stellen, dat tegenwoordig door Arent Petersen en Lysabeth Peters, zijn vrouw, als meiers gebruikt wordt en waarvan de andere helft het eigendom is van Joan Molckenbour, schout van den Hardenberg, broer van Gerhardt Molckenbour, en dat in de buurschap van Schelle in het kerspel van Zwolle gelegen is, 1 charter.
(Toegang 1170 Greven, familie. Plaatsingslijst, Regestenlijst 6,
Zie Ch. coll. 712.01.. HCO Zwolle
Doornick, Jan van1721 en 1722richter van HardenbergToegang 0214 Huis Almelo, inv. 411
Voltelen, Arnolt1727beeidigd 1727-04-05 27 maart 1727 ?!
1748-08-27komen in de registers van lijf- e.a. renten ten zijnen name inschrijvingen voor ten behoeve van Susanna Egberdina Voltelen, oud 15 jaar, Maria Voltelen, oud 14 jaar, Lubberta Arnoldina Voltelen, oud 12 jaar en Antonia Voltelen, oud 11 jaar, allen kinderen van Sara Sophia Schucking (Rijksarch. Overijssel)
Coeverden, Arent Christiaan van1752schoutbeedigd 1752-03-25
Riemsdijk, Jacobus van1759-05-20verwalter schoutgb. 1726-09-12 Gramsbergen ovl. 1785-02-04 Hardenberg voor 14 febr. (Arch. Overijssel, varia, charters)
Borne, B. van1784 en 1785verwalter schout
Pruim, Jan Godfried1785-1789verwalter schout
Crull, Gerrit Jan
Pruim, Jan Godfried1795-1810schoutAangesteld in de aanvang van 1795. Door het Dep. Best. van Overijssel bevestigd 1803-02-16. Beedigd 1803-02-25. Hij was in 1810 49 jaar oud. Zijn vrouw is overleden in 1809, hem nalatende met twee kinderen. (Arch. Just.)